Kontraktačno - predajná výstava s medzinárodnou účasťou

27.10.2012

Slovak Funeral 2012


Hodnotenie výstavy - poďakovanieIniciátor výstavy Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, člen EFFS a hlavný usporiadateľ Expo Center Trenčín a. s., pripravili a úspešne zavŕšili prvý ročník medzinárodnej kontraktačno predajnej výstavy Slovak Funeral 2012Poďakovanie za jej bezchybný priebeh, za prezentáciu tak zanedbávanej oblasti akou pohrebníctvo na Slovensku nesporne je, patrí všetkým vám vystavovateľom, bez ktorých by nebolo možné ju pripraviť, ďalej patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim, prednášajúcim, všetkým, ktorí pridali svoju ruku k dielu a či už v menšej alebo väčšej miere prispeli fyzicky, materiálne i duševne k jej obsahu.
 
Na tomto mieste by som chcel zvlášť poďakovať odborníkom z Vojenského historického ústavu Bratislava, pracovníkom Vojenského múzea v Piešťanoch za ich ochotu, čas a flexibilný prístup pri príprave a následnom zapožičaní najťažšieho, ale verejnosť najviac priťahujúceho exponátu.  
 
Poďakovanie patrí i Stredným odborným školám, ktoré absolvovali v rámci sprievodného programu súťaž pri tvorbe venca, ikebany a výzdobe urny. Vedeniu oboch škôl ešte raz aj takouto formou ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu i v budúcnosti.
 
Následné slová vďaky sú určené usporiadateľom Slovak Funeral 2012, vedeniu i všetkým pracovníkom Expo Center a. s. Myslím si, že môžem smelo hovoriť za všetkých vystavovateľov. Stretli sme sa s pochopením, starostlivosťou nielen pri príprave našich jednotlivých výstavných priestorov, ale tešili sme sa pozornosti i po zatvorení brán výstaviska. Neformálne sa porozprávať na recepcii pri vynikajúcom pohostení padlo všetkým veľmi dobre a poskytlo nám ako spoluorganizátorovi i vystavovateľom priestor nadviazať užšie vzťahy, v mnohých prípadoch to viedlo ku otvorenejšej komunikácii s veľmi kladným prínosom. Ešte raz ďakujeme.
 
Slovak Funeral 2012 vysoko predčil očakávania zo strany iniciátora, organizátora i vystavovateľov. To je neklamným signálom, že sme sa vydali správnou cestou, z ktorej už ustúpiť (alebo sa nej zastaviť) nechceme a ani nemôžeme. Znamená to, že tento ročník bol skutočne prvým a po ňom prídu ďalšie. Verím, že ešte úspešnejšie. Už dnes sa teším na stretnutie s vami pri organizovaní a konaní ďalšieho pokračovania úspešnej výstavy Slovak Funeral.

Ladislav Stríž
predseda SAPaKS


Späť na tému Výstavy
 

 
 
Podporte náš článok