Po Paríži, Bologni, Varšave a Riede sa pracovníci kremačných a pohrebných služieb stretli už aj na Slovensku.

23.11.2012

Úspešná výstava

 Historicky prvá medzinárodná kontraktačno-predajná výstava SLOVAK FUNERAL 2012 zameraná na oblasť pohrebníctva sa uskutočnila v dňoch 8. – 10. novembra na trenčianskom výstavisku.
 


IMG_4849Úlohu moderátora slávnostného otvorenia výstavy prijal slovenský herec a krstný otec časopisu Slovenské pohrebníctvo Ivan Vojtek Tuli mladší.Ako v príhovore uviedol predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž, hlavným cieľom výstavy bolo ukázať najnovšie trendy v odbore. Podobné podujatia sú bežné v Paríži, v Bologni, vo Varšave či v Riede. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli a nebáli sa ukázať svoje výrobky. Ďakujem tiež Ing. Emilovi Dobiášovi, ktorý sa nás ujal, pretože dostať na výstavisko toľko rakiev nie je žiadna sranda a nie každý tomu bol spočiatku naklonený,“ povedal „otec výstavy“ L. Stríž.
 
IMG_4880Vysoký záujem o podujatie prekvapil aj organizátorov, a tak mnohí účastníci pri slávnostnom otvorení stáli. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Expo Center Trenčín Ing. Emil Dobiáš priznal, že organizovanie výstavy nebolo jednoduché: „Som nakoniec veľmi rád, že toto podujatie vzniklo práve u nás v Trenčíne. Dúfam, že na Slovensku vytvoríme tradíciu takéhoto podujatia.“
 
Svoje produkty a služby prišlo do Trenčína ukázať vyše 30 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka. Návštevníci sa mohli, okrem iného, zoznámiť s výrobou rakiev a príslušenstva, pozrieť si kremačné pece, chladiace, prepravné a manipulačné zariadenia, ako aj hygnienickú technológiu. IMG_4820Garantom výstavy bol hlavný hygienik Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH., ktorého na podujatí zastupovala vedúca Odboru hygieny a životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR Ing. Katarína Halzlová, MPH. „Myslím si, že sa podarila veľká vec, pretože v priebehu niekoľkých rokov sa profesia, na ktorú sa mnohí pozerajú zo zvláštneho uhla, dostala na vysokú úroveň. Som presvedčená, že aj táto výstava prispeje k zviditeľneniu tejto profesie a zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb na Slovensku,“ uviedla v príhovore Ing. Halzlová, ktorá taktiež zdôraznila, že výstava sa uskutočnila vďaka Slovenskej asociácii pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS).
 
Odborné prednášky
IMG_4997Pre odbornú ale aj širokú verejnosť boli pripravené odborné prednášky. Ing. Denisa Halajová, PhD. prednášala o záhradnej architektúre na cintorínoch. O manipulácii so zosnulými a možnými rizikami prenosu infekčných chorôb hovoril MUDr. Tibor Bokor. Ing. Ján Vlček informoval o evidencii hrobových miest a pasportizácii cintorínov. Predseda SAPaKS Ladislav Stríž prednášal o pohrebnom zákone č. 131/2010 Z. z. a postavení starostov miest a obcí v praxi.
 
Lafeta i pohrebné koče
IMG_4899Na výstave mohli návštevníci vidieť vojenskú lafetu vďaka účasti zástupcov Vojenského historického múzea Piešťany, ale aj zrenovované pohrebné koče s koníkmi, ktoré v istých časových intervaloch vyrážali do ulíc Trenčína. Na podujatí sa tiež súťažilo o najkrajšiu expozíciu výstavy. Prebehla aj súťaž stredných škôl v aranžovaní. Sprievodné podujatia dopĺňal profesionálny smútočný orchester s vlastnou tvorbou, ktorú predstavil skladateľ a interpret z Japonska.

IMG_4873
Pripravil PhDr. Marcel Lincenyi PhD.

© Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Výstavy
 

 
 
Podporte náš článok