Hovoríme s primátorom

10.06.2016

Po zmene vo vedení pohrebných služieb

Ku koncu minulého roku došlo k zmene vo vedení Pohrebno-cintorínskych služieb v meste Poprad potom, čo poslanci po odvolaní bývalej konateľky Márii Trembáčovej schválili nového konateľa Františka Švirlocha.  O zmenách v správe pohrebísk na území mesta Poprad, ale aj stratégii do budúcna sme sa rozprávali s primátorom mesta Poprad Ing. Jozefom Švagerkom.

Prečo ste sa rozhodli odvolať bývalú konateľku z funkcie?
Nedostatky na popradských cintorínoch som vnímal dlhodobo a keďže predchádzajúca konateľka ich za niekoľko rokov nedokázala odstrániť, rozhodol som sa pristúpiť k zmene. Zámerom bolo skvalitniť služby poskytované touto organizáciou.

Po schválení nového konateľa ste povedali, že jeho kvalita prinesie na cintoríny to, že budú vyzerať inak, ako vyzerajú dnes. Môžete byť konkrétnejší?
Postupujeme od najjednoduchších ale zásadných vecí. Vyžadujem čistotu, poriadok, zlepšenie základnej infraštruktúry – chodníkov, osvetlenia, ozvučenia.

Mestské cintoríny v Poprade prevádzkuje spoločnosť s ručením obmedzením. Prečo v meste Poprad cintoríny nespravuje mestská organizácia?
Pohrebno-cintorínske služby Poprad je spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou Mesta Poprad a zabezpečuje pohrebné služby a správu cintorínov, prevádzkuje tiež kvetinovú sieň.

prim-poprad
Ing. Jozef Švagerko
Po zmene na poste vedenia Pohrebno-cintorínskych služieb v meste Poprad ste taktiež povedali, že sa nebudete uberať cestou veľkých investícií. K akým zmenám sa teda návštevníci cintorínov môžu tešiť?
V nadväznosti na predchádzajúcu otázku doplním, že v tomto čase prebieha prieskum trhu na opravu chodníkov, osvetlenia a ozvučenia cintorína vo Veľkej, na vybudovanie slušných a estetických stanovíšť so zdrojmi vody na tomto cintoríne a na opravu oplotenia (kamenný múr). Tieto práce budú obstarané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Začiatok týchto prác predpokladáme na jar tohto roka.

Od začiatku februára prebieha menší geologický prieskum, od ktorého si sľubujeme nájdenie prítoku vody pod cintorínom vo Veľkej a jej následné presmerovanie tak, aby niektoré parcely cintorína, ktoré sú podmočené, bolo možné využiť na účel im určený. Tento krok je dôležitý aj pre budúce možné rozširovanie cintorína. Koncom februára začíname s vyrezávaním (konkrétne určených) stromov a v apríli s orezávaním a zväzovaním stromov na cintorínoch: Veľká, Matejovce a Stráže pod Tatrami.

Aké sú kapacity týchto cintorínov, máte dostatok voľných hrobových miest?
Na území mesta Poprad sú 4 mestské pohrebiská: Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže. Na pohrebiskách v Spišskej Sobote a v Matejovciach sa hrobové miesta pomaly míňajú. V Strážach pod Tatrami a vo Veľkej voľné hrobové miesta ešte sú, ale už teraz je potrebné pripraviť koncepciu na rozšírenie aj týchto pohrebísk.

Uvažuje mesto o vybudovaní nových cintorínov do budúcnosti, alebo skôr plánujete rozšíriť tie existujúce? Vlastní mesto vhodné pozemky, na ktorých by sa mohlo vybudovať nové pohrebisko?
Mesto Poprad uvažuje o rozšírení existujúcich cintorínov (v Spišskej Sobote to nie je možné). Pozemky na rozširovanie existujúcich cintorínov je potrebné odkúpiť. 

Pripravil Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo
Publikované SP I.2016
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok