V Martine študujú medici z Nórska

04.10.2012

Nórski študenti súdneho lekárstva

Povolanie súdneho lekára nepozostáva len z práce v pitevni. Pracovníci Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz (ÚSLaME) Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin (JLF UK a UNM) v Martine zabezpečujú tiež výučbu konkrétnych predmetov pre medikov, aj ostatných študentov nelekárskych odborov. Pedagógovia svoje skúsenosti v tomto roku odovzdávajú v anglickom jazyku aj desiatkam zahraničných študentov, medzi ktorými je väčšina nórskych medikov.

ÚSLaME zabezpečuje komplexnú pregraduálnu výučbu v odbore Súdne lekárstvo a medicínske právo pre študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj pre študentov nelekárskych odborov.

patologia_pohrebnictvo7Prof. MUDr. František Novomeský, PhD. v rámci pregraduálnej pedagogickej činnosti v 10. semestri v odbore všeobecné lekárstvo prednáša predmet súdne lekárstvo. Zástupca prednostu ústavu MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. (na obr.) vyučuje predmet Právne aspekty v ošetrovateľstve v 5. semestri v dennom bakalárskom štúdiu a v 8. semestri v dennom magisterskom štúdiu. „Každý študent medicíny v Európskej únii musí mať úspešne absolvovanú ústnu skúšku zo súdneho lekárstva. Teda v Európe a na Slovensku neexistuje lekár, ktorý by povedal, že on súdnemu lekárstvu nerozumie, pretože skúšku má zapísanú v indexe,“ hovorí profesor Novomeský, ktorého teší, že pedagógov ústavu hodnotia študenti pozitívne. Pedagógovia z ústavu sa totiž pravidelne  umiestňujú na popredných priečkach najlepších pedagógov fakulty.

Špeciálnou časťou je výučba zahraničných študentov v anglickom jazyku. Len prvý ročník navštevuje približne sto nórskych medikov. „Našou úlohou je ich naučiť praktickú činnosť obhliadok, pretože v Európskej únii sú postupy pri úmrtiach a pitvách prakticky rovnaké,“ dodáva profesor Novomeský.

patologia_pohrebnictvo4Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM je súčasne akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne doktorandské štúdium v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo (7.1.21). Na ústave úspešne skončilo štúdium 9 doktorandov, pričom v súčasnom programe sú štyria  doktorandi pod vedením školiteľa prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD.. Doktorandka MUDr. Ivana Komáreková pracuje na téme súdnolekárskych aspektov úmrtí v dôsledku nadmerného používania alkoholických nápojov. MUDr. Martin Janík (na obr.) sa zaoberá smrteľnými úrazmi motocyklistov zo súdnolekárskeho aspektu. MUDr. Andrej Hajtman sa špecializuje na násilné úmrtia a je v štádiu pred obhajobou vedeckej hodnosti „PhD“.

Profesor Novomeský je hrdý nato, že všetci zamestnanci ústavu majú vedeckú hodnosť PhD. „Nie je však dobrou vizitkou, keď poviem, že na Slovensku som v odbore súdne lekárstvo jediný profesor popri dvoch docentoch, čo je veľmi málo. Situáciu sa snažíme zlepšiť vo vlastných radoch, kde chystáme ďalšie habilitácie a pevne verím, že sa nám to podarí,“ dodáva profesor Novomeský, ktorý bol pred rokmi aj garantom úspešnej profesorskej inaugurácie profesora MUDr. Miroslava Hirta, PhD. z Ústavu súdneho lekárstva LF MU v Brne.

patologia_pohrebnictvo8


PhDr. Marcel Lincényi, PhD., foto Pavel Ondera
© Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Súdne lekárstvo
Podporte náš článok