Pochováva sa do krýpt aj v súčasnosti?

03.01.2017

Zisťovali sme či je možné uložiť ostatky do krypty kostola

Pod viacerými slovenskými kostolmi sa nachádzajú katakomby a krypty. Zaujímalo nás, či sa v týchto podzemných priestoroch ešte stále pochováva, či by do krypty bolo možné uložiť napríklad urnu a za akých podmienok. S otázkami sme sa preto obrátili na Konferenciu biskupov Slovenska (KBS). Rozhovor nám poskytol hovorca KBS CSILic. Martin Kramara.

♦ Pochováva sa ešte v slovenských kostoloch do krýpt klasickým spôsobom? Za akých podmienok?
Na základe predpisov súčasného Kódexu kánonického práva (kán. 1242) už do kostolov nie je možné pochovávať, s výnimkou pápeža, kardinálov a diecéznych biskupov. Pohreby do chrámových krýpt sa preto aj na Slovensku uskutočňujú len v prípade biskupov. Napríklad v Trnavskej katedrále boli takto pochovaní Mons. Dubovský a Mons. Hnilica. V Nitrianskej katedrále odpočíva Ján Chryzostom kardinál Korec.

IMG_6787
V kryptách Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa pochováva stále. Už v minulosti sa krypty sa stali miestom odpočinku rodiny palatína Esterházyho, ako aj všetkých kňazov – jezuitov, ktorí v katedrále pôsobili. Pod loďou sú uložené ostatky kňazov a bratov zo Spoločnosti Ježišovej. V roku 2006 bol v krypte pochovaný jezuita biskup Pavol Hnilica a v roku 2008 jezuita biskup Peter Dubovský.
♦ Preferujú slovenskí kňazi a členovia rehoľného spoločenstva pochovanie do krýpt, alebo na bežných pohrebiskách?
Aj na základe spomínaného kódexového predpisu sa kňazi a rehoľníci nezvyknú pochovávať do kostolných krýpt, ale na bežné pohrebiská.

♦ Registrujete, pod koľkými slovenskými kostolmi sa nachádzajú krypty?
Nie, takýmto konkrétnym údajom nedisponujeme.

♦ Majú možnosť byť pochovaní do krýpt pod kostolmi aj veriaci, ktorí nie sú kňazi? Za akých podmienok? Aký je názor Konferencie biskupov Slovenska na pochovávanie verejnosti v kostoloch?
Vo výnimočných prípadoch sa taká požiadavka môže predložiť na posúdenie diecézneho biskupa. KBS o takýchto prípadoch nerozhoduje, kompetenciu má vždy diecézny biskup vo vlastnej diecéze.

♦ Registrujete požiadavky veriacich, ktorí by chceli byť pochovaní v kostole? Sú takéto požiadavky bežné?
Sporadicky sa takáto žiadosť objaví, napríklad v prípade starých rodinných hrobiek. Zostáva na posúdení zo strany diecézneho biskupa, ako o záležitosti v kontexte konkrétnych okolností rozhodne. Takých prípadov však registrujeme len veľmi malé množstvo.

♦ V posledných rokoch na slovenských cintorínoch pribúdajú urnové steny. Existujú v kryptách pod slovenskými kostolmi aj urnové steny? Je vôbec možné vybudovať v kryptách kostola urnovú stenu? Aký je na túto tému názor katolíckej cirkvi?
Nemám vedomosť o ich existencii ani o plánoch ich budovania.

Pripravil Marcel Lincényi foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
Publikované v SP III. 2016
Späť na tému Súčasnosť
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 13 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku