Nový cintorín ostane len na papieri?

18.10.2017

V Zlatých Moravciach už nebude kde pochovávať

ZLATÉ MORAVCE – V okresnom meste Zlaté Moravce by mala byť už v tomto roku úplne vyčerpaná kapacita mestského cintorína, kompetentní však ešte stále nezačali stavať nové pohrebisko napriek tomu, že primátor mesta PaedDr. Dušan Husár dal vypracovať projektovú vizualizáciu rozšírenia pôvodného cintorína. Proti projektu sa postavila časť poslancov mestského zastupiteľstva, pričom výstavbu novej časti cintorína blokujú aj obyvatelia, ktorí susedia s okolitým cintorínom.

Na mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach v súčasnosti nemajú jediné voľné hrobové miesto. Aktuálne sa pochováva do nezaplatených hrobov, ktorých je aktuálne podľa správcu približne 30, čo je kapacita dostatočná na niekoľko mesiacov.

Problémom na cintoríne bolo aj chýbajúce miesto pre urny, ktoré sú doteraz po pohrebisku umiestňované nekoordinovane. Na základe uvedeného dal primátor vypracovať projektovú vizualizáciu na rozšírenie pôvodného cintorína na mieste mestských pozemkov, ktorú predložil na schválenie do mestského zastupiteľstva. „Projektant navrhol moderný cintorín s rozptylovou lúkou, urnovým hájom, estetickým oplotením, aby neslúžil len potrebám súčasnosti, ale bol aj pre budúce generácie. Žiaľ, predložený návrh sa nestretol s pozitívnym ohlasom v mestskom zastupiteľstve z dôvodu, že má byť megalomanský a príliš moderný. Niektorí poslanci kategoricky odmietli cintorín, na ktorom by mala byť prevádzkovaná rozptylová lúka, pričom problémom má byť aj moderné oplotenie z urnových stien,“ informoval nás primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár, ktorý sa snažil pred poslancami predložený návrh obhajovať, no bezúspešne. Márne vysvetľoval, že rozptyl popola na rozptylovej lúke patrí medzi ekologický, estetický a krajinotvorný prvok, pričom samotný rozptyl sa nevykonáva nekontrolovateľne každý deň.

Zlate-Moravce-primator_9740
Primátor mesta Zlaté Moravce
PaedDr. Dušan Husár
S návrhom rozšírenia cintorína absolútne nesúhlasia ani obyvatelia, ktorí bývajú v tesnej blízkosti pohrebiska. A to aj napriek tomu, že nový plán spĺňa všetky podmienky pre výstavbu cintorína podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. „Ja som toho názoru, že môžem mať vyznanie akékoľvek chcem, ale cintorín je pre všetkých, či už pre veriacich alebo neveriacich. Kto sa rozhodne, že si spopolní príbuzného, tak by mal mať tú možnosť. Poslanci však nesúhlasia so žiadnou urnovou stenou, respektíve vytýčením urnových priestorov na pohrebisku. Vlna kritiky sa vzniesla aj na projektanta, ktorý z môjho pohľadu vypracoval kvalitný projekt pre súčasnú modernú dobu,“ hovorí ďalej primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár, pre ktorého je veľkým zadosťučinením pozitívny názor na projekt predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislava Stríža, ktorý sa o projekt zaujímal potom, čo bol osobne riešiť sťažnosti niektorých občanov v súvislosti s nedostatkom hrobových miest.

Rozšírenie-cintorína---Zlaté-Moravce-11
Vizualizácia novej časti cintorína
viac foto v galérii
Rekonštrukcia za 600 tisíc eur
Projektant odhadoval náklady na celkovú rekonštrukciu cintorína vo výške 600 tisíc eur, pričom obnova bola naplánovaná vo viacerých etapách. V prvej etape malo byť preinvestovaných 100 000 eur do vybudovania základnej infraštruktúry (voda, elektrina, chodníky), aby bolo možné cintorín otvoriť a začať prevádzkovať. Nové pohrebisko by tak malo kapacitu na ďalších 20 rokov. „Nedostatok voľných hrobových miest na mestskom cintoríne budeme musieť do budúcnosti určite riešiť. Uvidíme, aká bude chuť mestských poslancov riešiť tento problém,“ vysvetľuje primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár, ktorého osobne trápi, že výstavba nového cintorína sa v súčasnosti pozastavila.

Alternatívne riešenie
Primátor Zlatých Moraviec priznal, že v súčasnosti s poslancami hľadá kompromis, ktorý by mohol predložiť ako alternatívu do mestského zastupiteľstva. „Poslanci chcú rozšíriť cintorín, ale nie týmto spôsobom, takže od moderného štýlu cintorína pozostávajúceho z rozsypovej lúky či urnového múru budeme musieť asi upustiť pod tlakom určitej skupiny poslancov. Predpokladám, že nová alternatíva bude počítať aj so zámenou pozemkov, keďže dotknutí majitelia v súčasnosti nesúhlasia s navrhovaným prístupom na nový cintorín,“ nádeja sa primátor PaedDr. Dušan Husár, ktorý verí, že v kompromisnom návrhu sa nájde priestor aj pre urnovú stenu, ktorú si žiada časť občanov.

O vážnej situácii v Zlatých Moravciach svedčí aj všeobecné záväzné nariadenie, ktoré zakazuje kúpu hrobového miesta dopredu. Primátor Zlatých Moraviec priznal, že v súčasnosti pribúdajú sťažnosti občanov na to, že na mestskom cintoríne nie sú voľné hrobové miesta. Pochováva sa totiž do hrobových miest po neplatičoch, ale pozostalí častokrát nesúhlasia s poplatkom 150 eur za manipuláciu s pôvodnými kostrovými pozostatkami, ktoré musí správca cintorína presunúť do spoločného hrobu.

Vzácne náhrobné kamene
Vedeniu mesta v Zlatých Moravciach robí vrásky na čele aj stará časť cintorína, kde sa nachádza 38 náhrobných kameňov, ktoré pamiatkari chcú vyhlásiť za Národnú kultúrnu pamiatku. Starostlivosť o tieto náhrobné kamene bude pre mesto znamenať zvýšené finančné náklady na starostlivosť o cintorín. „Pamiatkari nám navrhujú, aby sme pre historické náhrobné kamene vyčlenili miesto, kde by sme ich mohli premiestniť, ale to by bolo pre nás jednak ťažko zrealizovateľné a taktiež finančne nákladné,“ dodal primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár, ktorý si uvedomuje, že rekonštrukciu potrebuje aj súčasný dom smútku.

Hrob Janka Kráľa
Na mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach sa nachádza aj hrob národného buditeľa, predstaviteľa romantizmu a jedného z najvýznamnejších básnikov štúrovskej generácie Janka Kráľa, ktorého ľudské pozostatky mali byť v minulosti údajne prenesené na Národný cintorín do Martina. Niektorí historici však tvrdia, že pri exhumácii neboli prenesené správne pozostatky.

Pripravil Marcel Lincényi foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
Publikované v SP II. 2017
Späť na tému Súčasnosť
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 13 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku