Na návšteve u primátorky

02.10.2015

Spravovať cintoríny v Banskej Štiavnici nie je jednoduché

 Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou, ktoré je od roku 1993 spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nielen o financovaní správy, ale aj o špecifikách rekonštrukcie štiavnických cintorínov sme sa rozprávali s primátorkou mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždou Babiakovou.

Najstaršie štiavnické pohrebisko bolo za múrmi dnešného zámku. Čo znamená pre mesto Banská Štiavnica starať sa o štrnásť cintorínov v súčasnosti?
Spravovať v Banskej Štiavnici štrnásť cintorínov vôbec nie je jednoduché. Keďže sa u nás strojná technológia pre kopcovitý terén nedá použiť, všetko sa robí ručne, vrátane kosenia či výkopov hrobov. Navyše, na týchto pohrebiskách sa nachádzajú hroby významných slovenských osobností, ale aj známych odborníkov a profesorov, ktorí pôsobili v Baníckej akadémii, a týmto hrobom je v súčasnosti potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Určite by sme potrebovali nielen na správu, ale aj na rekonštrukciu viac finančných prostriedkov ako máme, keďže sa cintoríny nachádzajú aj v mestskej pamiatkovej rezervácii lokality UNESCO. Napriek uvedenému, sa snažíme so všetkých síl robiť všetko čo vieme, aby boli ľudia spokojní. Aktuálne riešime zápis ohradového múru so šindľovou strieškou cintorína Frauenberg do zoznamu kultúrnych pamiatok, pretože ten si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

banska-stiavnica-primator_7151
Primátorka sídli v historickej budove,
foto Pavel Ondera
Ani v Banskej Štiavnici poplatky za prenájmy hrobových miest pravdepodobne nepokryjú celú správu cintorínov, alebo sa mýlime?
Žiaľ, ani u nás poplatky za prenájmy hrobových miest nestačia na správu cintorínov. Prenájom jedného hrobového miesta na desať rokov stojí 14 € a každých ďalších desať rokov 17 €. V prípade detského hrobu je táto suma 10 € prvých desať rokov a následne 14 € každých ďalších desať rokov. Keď si tieto sumy vydelíte počtom rokov, dospejete k tomu, že táto suma nestačí na uhradenie kosenia a vody na rok, nie nato, aby pokrývala potrebné rekonštrukcie.

Neuvažovali ste zvýšiť poplatky?
Ja sama som zatiaľ neuvažovala nad úpravou poplatkov a myslím si, že podobný názor zdieľajú aj mestskí poslanci.

Finančné zdroje na správu a rekonštrukciu cintorínov istotne odoberajú aj neplatiči. Pristúpili ste už v minulosti k zrušeniu nezaplatených hrobových miest?
Nezastávam názor, že mesto ako správca cintorínov by malo pristúpiť k zrušeniu takých hrobov, ktoré nie sú zaplatené. Na mestskom úrade preto veľmi citlivo pristupujeme k neplatičom a vždy ich vyzveme počas pamiatky zosnulých, aby si uhradili podlžnosti. Treba si uvedomiť, že na cintorínoch máme veľa historických hrobov významných osobností, ktoré sú oslobodené z hľadiska svojho významu od poplatkovej povinnosti.

banska-stiavnica-primator_7145
Primátorka mesta Banská Štiavnica,
Mgr. Nadežda Babiaková,
foto Pavel Ondera
Od kedy máte štatút chránených hrobov v Banskej Štiavnici?
Štatút chránených hrobov v Banskej Štiavnici má veľmi dlhú históriu, ale v poslednom období sa touto problematikou zaoberáme permanentnejšie. Na úrade máme na tento účel zriadenú komisiu, ktorá pripravuje materiály na ochranu takýchto hrobov, pričom následne o tomto návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Naposledy sme do zoznamu chránených hrobov zaradili hrob Karola Zachara, známeho výrobcu fajok, ktorý vyrábal fajky z hliny, tzv. Štiavničky. Historické hroby sú jedinečnosť Banskej Štiavnice a my sa o takýto unikát musíme starať.

Na Slovensku majú viaceré samosprávy predovšetkým vo väčších mestách problém s krádežami. Zaznamenali ste aj na cintorínoch v Banskej Štiavnici zlodejov?
Zlodeji sú, žiaľ, aj v Banskej Štiavnici. V minulosti sa stalo, že ukradli bustu maliara Jozefa Kollára. Páchatelia sa síce neskôr našli, ale bustu zničili natoľko, že sa už nedala použiť. Nejde našťastie o veľké vandalstvá, ktoré sa vo väčšine prípadov dajú vyriešiť v spolupráci s mestskou políciou. Na niektorých cintorínoch sme prostredníctvom kamier začali monitorovať kontajnery, aby sa pri nich netvorili nedovolené skládky, ale žiaľ, na pokrytie všetkých cintorínov kamerami nie sú technické, ani finančné možnosti.

Len nedávno ste spravili rekonštrukciu Domu smútku. Čo všetko sa podarilo spraviť?
Podarilo sa nám získať štedrého sponzora, ktorý investoval 30 000 eur do rekonštrukcie Domu smútku, čím sme mohli zmodernizovať tieto historické priestory, ktoré sme vybavili aj novým technickým vybavením. Opravili sme taktiež vonkajšok Domu smútku. Postupne obnovujeme aj niektoré historické hroby. Každý rok sa snažíme do oblasti pohrebníctva vložiť nejaké finančné prostriedky nielen do údržby, ale aj do rekonštrukcie.

Niečo sa podarilo spraviť, aké plány máte do budúcnosti?
Veľmi by som chcela, aby sa nám podarilo zrekonštruovať ohradový múr na cintoríne Frauenberg. Dala som si taký osobný cieľ, aby sme túto úlohu splnili tento alebo budúci rok, lebo už mňa osobne hnevá, keď chodím okolo tohto múra s poškodeným šindľom. Ďalej by sme chceli zrekonštruovať niektoré pamiatkové hroby a samozrejme, že sa staráme o vojnové hroby, ale aj niektoré opustené hroby.

Koľko by ste potrebovali finančných prostriedkov na to, aby ste mohli zrealizovať všetky plány v oblasti pohrebníctva v Banskej Štiavnici?
Pokiaľ by sme chceli zrekonštruovať ohradový múr, pamätné hroby, ale aj zvonice, ktoré máme na cintorínoch, myslím si, že vôbec nepoviem prehnanú sumu 150 tisíc eur.
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok