Štatistiky sú neúprosné

21.06.2015

Počet samovrážd sa v minulom roku priblížil k 10 ročnému minimu

Pocity beznádeje, bolesť na duši a psychická prázdnota mnohokrát vyústia v zúfalý čin. Na Slovensku sa vlani stalo 628 samovrážd. Týmto počtom sa Slovensko približuje k počtu z roku 2008 (631), kedy sa stalo najviac samovrážd za posledných desať rokov. Motív i situácia samovrahov zostávajú pre lekárov zväčša neznáme. Iné je to pri ľuďoch, ktorí skončia len pri pokuse o ukončenie života a ocitnú sa v rukách odborníkov. Človek, ktorý plánuje spáchať samovraždu, sa ocitá v situácii, ktorá je pre neho neriešiteľná, v stave hlbokej beznádeje. Jediné východisko vidí vo vlastnej smrti. Ku krízovým situáciám patria podľa odborníkov partnerské konflikty, rozchody, pocity samoty, strata práce, dlhy, chronické choroby.

IMG_6988
U mužov prevládajú bodné rany, zastrelenie, obesenie, skoky z výšky,
foto Pavel Ondera
Samovražda je celosvetovo častejšia u mužov než u žien. Ženy sa o ňu pokúšajú v mladšom veku, muži viac v staršom. Aj spôsob ukončenia života býva rozdielny. U žien vidíme častejšie otrávenie jedmi, liekmi. U mužov prevládajú bodné rany, zastrelenie, obesenie, skoky z výšky. Potvrdzujú to aj posledné informácie z Národného centra zdravotníckych informácií.

Ako uvádza hovorca Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Peter Bubla, vlani im bolo nahlásených 972 pokusov o samovraždu s následným poskytnutím psychiatrickej zdravotnej starostlivosti. Celkovo sa počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd a pokusov spolu) v roku 2013 vyšplhal na 1 600 prípadov.

IMG_7004
Kriminalisti musia prešetriť všetky možné verzie, pomôže každý detail,
foto Pavel Ondera
Štatistiky sú neúprosné
Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži. „V minulom roku sme zaznamenali 544 samovrážd mužov a 84 žien. Pri pokusoch o samovraždu je podiel mužov (550) a žien (422) vyrovnanejší,“ spresňuje hovorca. Z celkového počtu samovražedných pokusov bolo 443 pokusov vyhodnotených ako demonštratívnych, so snahou získania výhody, pozornosti a podobne. Najväčší podiel (59 %) demonštratívnych pokusov bol zaznamenaný u osôb vo veku 15 – 19 rokov. Najviac samovrážd, celkovo 150, spáchali ľudia vo veku 50 – 59-rokov. Samovražedné pokusy sú posunuté do mladších vekových skupín. Najviac pokusov (252) bolo zaznamenaných u osôb vo veku 30 – 39 rokov.

Spôsoby vykonania samovraždy
Muži (390) i ženy (41) najčastejšie vykonajú samovraždu obesením. Ženy volili viackrát aj skok z výšky (21). Samovražedné pokusy boli u mužov najčastejšie vykonané poškodením ostrým predmetom (153), u žien otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (205).

Bratislava na čele samovražedných pokusov
Podľa trvalého bydliska najviac samovrážd evidujú v Banskobystrickom kraji (110), najmenej v Trnavskom kraji (61). Počet samovražedných pokusov bol najvyšší v Bratislavskom kraji (210). Najmenej pokusov o samovraždu bolo evidovaných v Nitrianskom kraji (45). Ako spresňuje Peter Bubla, v prepočte na počet obyvateľov kraja je Bratislavský kraj s počtom 34,1 samovražedných pokusov na 100-tis. obyvateľov a následne Trnavský kraj s počtom 32,3 pokusov na 100-tis. obyvateľov vysoko nad slovenským priemerom s počtom 18 pokusov na 100-tis. obyvateľov.
 
IMG_7017
Kriminalisti musia prešetriť všetky možné verzie, foto Pavel Ondera
Čierny deň je najmä pondelok
Najviac samovrážd bolo v uplynulom roku hlásených v marci (63), najviac samovražedných pokusov v apríli (98). Vďaka podrobne spracovaným údajom možno sledovať aj dni v týždni a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom. Najviac samovrážd (132) bolo zaznamenaných medzi 22:00 až 7:00 hodinou. Najviac samovražedných pokusov (196) bolo evidovaných medzi 13:00 až 18:00 hodinou. „Čiernymi dňami“ s najväčším počtom samovrážd aj samovražedných pokusov boli pondelky a utorky.
 
NCZI spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia. Údaje o samovražedných pokusoch má NCZI k dispozícii za osoby, ktoré sa pokúsili o samovraždu a bola im poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických zariadeniach. Samovraždy sú hlásené z príslušných pracovísk súdneho lekárstva.

 

Čo ešte prezradili štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií

Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok