Dóm Invalidovne

12.02.2018

Napoleonova hrobka

Jeden z najznámejších Francúzov Napoleon Bonaparte má veľkolepé a grandiózne miesto posledného odpočinku. Hrobka slávneho generála a cisára sa nachádza v Mansartovom Dóme Parížskej Invalidovne, ktorá je miestom posledného odpočinku viacerých vojnových hrdinov Francúzska.Hrobka slávneho Napoleona Bonaparteho, alebo Napoelona I. (*15. august 1769 – † 5. máj 1821) sa nachádza v bývalom katedrálnom kostole Mansartovho Dómu, ktorého nádherná zlatá kopula svieti do širokého okolia. Napoleonova hrobka je umiestnená v strede otvoreného suterénu katedrály priamo pod kopulou. Pre návštevníka je neprehliadnuteľná na podstavci umiestnená prekrásna tumba, ktorá je zhotovená z červeného mramoru. Pozostatky slávneho generála sú uzatvorené v šiestich rakvách. Napoelon bol pôvodne pochovaný na Sv. Helene, kde zomrel v roku 1821 potom, čo tam bol internovaný po bitke pri Waterloo. Kráľ Ľudovít-Filip však po 19 rokoch po smrti generála umožnil návrat jeho pozostatkov späť do Francúzska a ich uloženie v kaplnke sv. Hieronyma v Paríži. Keďže renovácia Parížskej Invalidovne trvala mnoho rokov, Napoleonove pozostatky boli presunuté na honosnejšie miesto pod kopulu až v roku 1861.

Návrat Napoleonových pozostatkov do Francúzska bol obrovskou udalosťou, o čom svedčia aj historické pramene. V Mansartovom Dóme, ktorý sa tiež nazýva Dóm Invalidovne však nie je pochovaný len Napoleon Bonaparte, ale miesto posledného odpočinku tu našli aj niektorí členovia Napoleonovej rodiny a viacerí dôstojníci, ktorí slúžili pod jeho velením či ďalší francúzski vojenskí hrdinovia. Vedľa Napoleonovej hrobky si v kostole môžeme prehliadnuť napríklad hrobku najstaršieho brata Napoleona Josepha Bonaparta alebo pomník slávneho vojenského architekta Varbana, ktorý zomrel v roku 1707.

Hrobka pre kráľovskú rodinu
Dóm Invalidovne mal podľa zámeru francúzskeho kráľa Ľudovíta XIX od svojho začiatku slúžiť ako miesto posledného odpočinku pre kráľovskú rodinu. Tento smelý plán však nevyšiel a toto miesto sa stalo pomníkom bourbonskej slávy. Katedrálny kostol je dielom francúzskeho architekta Mansarta, ktorý sa pri realizácii tejto stavby inšpiroval bazilikou sv. Petra v Ríme. Mansartov Dóm so zlatou kopulou bol dokončený v roku 1708 a je považovaný za triumf francúzskej barokovej architektúry. Interiér kupoly bol vymaľovaný (dokončený 1705) Le Brunovým žiakom Charlesomde La Fosse (1636 – 1716). Maľby pri pohľade zdola zobrazujú vtedajšiu predstavu vesmíru.

Parížska Invalidovňa
Mansartov Dóm je súčasťou Parížskej Invalidovne, ktorá sa nachádza v 7. mestskom obvode. V rozsiahlych krídlach komplexu Invalidovne je okrem Mansartovho Dómu aj Vojenské múzeum francúzskej armády s expozíciami francúzskych vojenských dejín, či Národný inštitút pre invalidných vojnových veteránov, ktorý zahŕňa domov dôchodcov, nemocnicu, centrum pre ambulantnú lekársku pomoc. Vznik domu pre starých či chorých vojakov inicioval Ľudovít XIV. nariadením zo dňa 24. novembra 1670. Kým však bola stavba dokončená v roku 1676, projekt sa postupne rozšíril. Predná časť Parížskej Invalidovne merala 196 metrov a celý komplex mal 15 nádvorí, najväčšie čestné nádvorie bolo určené na vojenské prehliadky.

Praktické informácie
K Dómu Invalidovne sa najrýchlejšie dostanete parížskym metrom. Najbližšia je stanica Invalides, kde zastavuje linka metra M8 a taktiež linky prímestských vlakov RER C. V tejto stanici vystúpite na ulici Esplanade des Invalides a za niekoľko minút prídete k Invalidovni zo smeru od Seiny. K Dómu Invalidovne sa taktiež dostanete metrom zo stanice La Tour Maubourg, alebo zo stanice Varennes. Vstupné do múzea aj kostola s Napoleonovou hrobkou stojí 9,50 eur. Znížené vstupné je potom 8,50 eur. Otváracie hodiny v turistickej sezóne od apríla do októbra sú každý deň od 10 do 18 hodiny.

Marcel Lincényi - text a foto © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP III. 2017
 
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku