Dění na hřbitovech jde s dobou

08.03.2018

Hřbitovy žijí

Žijí nebo nežijí hřbitovy? Můžeme se určitou nadsázkou napsat, že hřbitovy spadající pod Správu pražských hřbitovů rozhodně žijí. Tak bychom mohli začít nevšední sdělení pro všechny ty, kteří o projektech realizovaných na zdejších hřbitovech mnoho nevědí. „Hřbitovy žijí“ je projekt Správy pražských hřbitovů, který se v době letošních Velikonočních svátků konal již podruhé. Poprvé byl tento projekt realizován v době Dušiček na podzim loňského roku; tehdy byl zaměřen na ukázky všech řemesel, které se podílejí na činnostech, bez nichž si hřbitovy jen stěží dokážeme představit. Své umění loni o Dušičkách předvedli nejen hrobníci při výkopu hrobu a práci v podzemní hrobce, a stavitelé podzemních hrobek, ale zpřístupnili jsme i kolumbární kaplovou hrobku postavenou ve staré části IV. hřbitova na Olšanech, hřbitovní zahradníci ukázali svoji dovednost při výsadbě květin na rovy jednotlivých hrobových míst, mistři kovářští předvedli svůj um při výrobě křížů a kameníci ukázali svoji šikovnost při zpracování kamene. S ohledem na pozitivní ohlasy jsme se rozhodli obdobnou ukázku dovedností a umu našich pracovníků na hřbitovech předvést i o letošních Velikonocích.

Velikonoční „hřbitovy žijí“
Velikonoční „hřbitovy žijí“

Velikonoční „hřbitovy žijí“ jsme tentokrát zaměřili pouze na kmenové profese, které tvoří hlavní náplň činností ve Správě pražských hřbitovů; jednalo se tedy o hrobníky, hřbitovní zahradníky a dělníky a projekt Adopce významných hrobů, který jsme zahájili v průběhu loňského roku. Jednotlivé profese reprezentovali nejen naši pracovníci, ale rovněž fotoseriál z jednotlivých oblastí práce, který byl doplněn fotografiemi zajímavých míst, hrobů a hrobek, a to nejen významných osobností, ale rovněž fotografiemi zajímavých či netradičních funerálních plastik.

Záštitu nad tímto projektem převzal radní Magistrátu hl. m. Prahy doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., a ředitel Správy pražských hřbitovů Mgr. Martin Červený.

Prvenstvím svého druhu bylo rovněž využití elektromobilu – jinak používaného pracovníky hřbitova – k rozvozu návštěvníků. Jedná se o službu, kterou Správa pražských hřbitovů zahájila pilotní projekt pomoci starším, či obtížně se pohybujícím spoluobčanům při návštěvě hrobových míst právě na Olšanech a zároveň projekt prevence kriminality. Olšanské hřbitovy svojí rozlohou (cca 50 ha) můžeme zařadit právě mezi velké hřbitovy v Evropě. Vzdálenost jednotlivých hrobových míst od vstupů činí až 1,8km, vzdálenost z jednoho konce na druhý je přes 2km. Od Velikonočních svátků a po celý květen nabízí hřbitovní správa možnost odvozu zájemců elektromobilem. Ten řídi pověřený pracovník, a po dohodnuté době je návštěvník od hrobového místa opět odvezen k východu ze hřbitova. Vozidlo je celkem šestimístné, takže kromě řidiče je zde místo ještě pro pět spolujezdců. Tato služba hraje i svoji sekundární roli – neustálým, frekventovaným a poměrně rychlým pohybem ve všech částech hřbitova, se snažíme snížit i viktimologické riziko, tedy riziko krádeží osobních věcí návštěvníků hřbitova a majetek nájemců hrobových míst umístěný na hrobech.

Současně jsme v době těchto svátků nabízeli komentované vycházky po Olšanech, které vedli zkušení a fundovaní průvodci Pražské informační služby, se kterou jsme zahájili spolupráci. Komentované procházky byly tematicky zaměřené zejména na:
místa, kde jsou pohřbeni herci, divadelníci, spisovatelé a další představitelé kulturního života,
• vojenské hroby a hroby významných představitelů odboje a Armády České republiky, a to včetně míst posledního odpočinku vojáků I. a II. světové války,
• významné a zajímavé funerální plastiky,
• kaplové hrobky a
• místa, kde jsou pohřbeny významné osobnosti z oblasti vědy.


bezpecnost
Hřbitovní správa zahájila významnou spolupráci s dvěma bezpečnostními složkami

Projekt „Adopce významných hrobů“ je zaštítěn ředitelem Správy pražských hřbitovů a hlavním koordinátorem této aktivity je Oldřiška Dvořáčková. Projekt je součástí připravovaného konceptu péče o hroby významné z hlediska historického, uměleckého či společenského. Jeho cílem je aktivně zapojovat širokou veřejnost do péče o tyto hroby, vzájemnou spolupráci tak zabránit chátrání a i případnému zániku takových hrobových míst. Na webových stránkách www.hrbitovy.cz a na vývěskách jednotlivých hřbitovních správ se pravidelně objevují jména osobností, které vynikaly v různých oblastech společenského života, svojí činností zanechaly dodnes patrné stopy, a přesto jsou jejich hroby dnes opuštěny, některé jsou ve velmi špatném stavu. Lze mezi nimi nalézt i jména kdysi významná, která již upadla v zapomnění nebo jsou známá jen úzkému okruhu odborníků. Prostřednictvím našeho projektu má veřejnost unikátní příležitost nejen si připomenout jejich zásluhy, dílo a odkaz, ale i aktivně rehabilitovat jejich památku.

Dále hřbitovní správa zahájila významnou spolupráci s dvěma bezpečnostními složkami. Tou první je místně příslušené oddělení Policie ČR, se kterou jsou připravovány a realizovány preventivně bezpečnostní aktivity zaměřené snižování páchání přestupků a trestných činů na hřbitovech, a to včetně ochrany majetku nájemců hrobových míst a Správy pražských hřbitovů. Pracovníci preventivně informační skupiny Krajského ředitelství Praha spolupořádají přednášky na téma bezpečného chování se zaměřením zejména pro seniory, a příslušníci Pohotovostní motorizovaní jednotky vykonávají dohled zejména v opuštěnějších částech hřbitova. Zde patří velký dík zejména vedoucímu oddělení policie npor. Mgr. Janu Krátkému, nprap. Bc. Petře Literové a por. Mgr. Zuzaně Pidrmanové.

Druhou bezpečnostní složkou je Městská policie Praha, zejména její obvodní ředitelství pro Prahu 3 v čele s ředitelem Ing. Dušanem Machoněm, který organizuje a personálně zajišťuje výkon strážní hlídkové služby na Olšanech tak, aby uniformovaní strážníci byli v co nejširší míře při výkonu služby alespoň v nejbližším okolí hřbitova. Během projektu hlídkovou službu posílil rovněž jízdní oddíl Městské policie obvodního ředitelství pro Prahu 1.

Stejně tak jako o Dušičkách, tak ani o Velikonocích a v období kolem nich, nebyl zaznamenán žádný přestupek nebo trestný čin.

kone
Pomáhají i jezdci

I Velikonoční „Hřbitovy žijí“ měli mezi návštěvníky hřbitova velmi dobrou odezvu. Na konci května vyhodnotíme použití elektromobilu pro návštěvníky a stanovíme další možnosti rozvoje služeb pro nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitovů, které spadají pod Správu pražských hřbitovů.

Tento projekt by nikdy nevznikl bez nadšení a pomoci (nebo alespoň podpory) mnohých pracovníků Správy pražských hřbitovů. Těm bych si dovolil touto cestou vyjádřit svůj dík: ředitel Mgr. Martin Červený, technický náměstek Ing. Vladimír Vyčichlo, vedoucí technického oddělení Karel Kobliha, vedoucí ekonomického oddělení Hana Pencová, šéf hrobník Olšanských hřbitovů Michal Hejda, Oldřiška Dvořáčková, Jan Korseska, Běla Májová, Jana Vacková, Adéla Derflová, Bc. Jindřich Havelka, Ivana Korsesková, Zdeněk Havlíček, Adéla Kratochvílová, Jiří Kolka, st. a Jiří Kolka, ml., Iveta Kefurtová, Igor Meško a další, kteří svým dílem přispěli k úspěchu projektu a bez jejichž pomoci by projekt nemohl být úspěšný.

Mgr. Jaroslav Šejvl © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP jún 2014
 
 
Späť na tému Česká republika
Podporte náš článok