Kriminalita sa nevyhýba ani miestam posledného odpočinku

15.10.2011

Ako zabrániť krádežiam na cintorínoch

 Zhovárame sa so správcom najväčšieho cintorína v Bratislave Ing. Mgr. Marianom Grachom


Ukradnuté kvety, vence, svietniky a rôzne drobné cennosti. S takýmito nepríjemnými zážitkami sa snáď na cintorínoch stretol každý pozostalý. Zlodeji sa zameriavajú najmä na medené, hliníkové a mosadzné prvky. Nie je výnimkou vandalizmus krížov, stojanov a váz. O krádežiach na miestach odpočinku sme sa rozprávali s Ing. Mgr. Marianom Grachom, ktorý v Bratislave spravuje osem cintorínov. Konkrétne manažérsky dohliada na Martinský cintorín, cintorín Prievoz, cintorín Podunajské Biskupice, cintorín Komárov, cintorín Vrakuňa, časť cintorína Rača, cintorín Vajnory a cintorín Ružinov, ktorý je najväčším miestom posledného odpočinku zosnulých v hlavnom meste.
 
ruzinov1Registrujete ako správca viacerých bratislavských cintorínov drobné krádeže, ktoré hlásia pozostalí? Aké najčastejšie krádeže ľudia najčastejšie oznamujú?
Je to od prípadu k prípadu, niektorí prídu, niektorí nie. Pokiaľ sa na nás obrátia, tak tento prípad si pochopiteľne zaevidujeme pre vlastnú štatistiku v tom zmysle, aby sme mali prehľad, kde najčastejšie dochádza ku krádežiam. Napríklad na Ružinovskom cintoríne máme doteraz štatisticky najviac zaevidovaných krádeží v sektoroch 15, 18, 10 a 25. Samozrejme, podobné prvky vandalizmu sa týkajú všetkých bratislavských cintorínov. Napríklad cintorín Slávičie údolie má podobné problémy ako na východnej strane mesta. 
 
Registrujete stúpajúci trend krádeží, alebo sú štatistiky na rovnakej úrovni za ostatné roky?
Pri krádežiach je za posledné roky badateľný vzostupný trend. I keď, v tomto roku sledujem do istej miery určitý pokles, ktorý môže byť spôsobený aj tým, že niektorí páchatelia boli zadržaní priamo pri čine a odovzdaní polícii. V plnom rozsahu spolupracujeme so štátnou aj mestskou políciou. V minulosti boli na Ružinovskom cintoríne konkrétne v 15 sektore  zadržané dve osoby ako aj páchateľ v šiestom sektore, ktorého fotografiou disponujeme doteraz. Páchateľ bol odovzdaný policajnému zboru, neviem však ako vyšetrovanie krádeže dopadlo na prokuratúre.
 
Má vôbec občan hlásiť krádeže na cintorínoch správcovi, alebo nie?
V podstate áno, pretože nám jeho hlásenia pomôžu pri upresňovaní informácií o lokalitách, ktoré sú najviac postihnuté páchateľmi trestnej činnosti, čo sa následne môže premietnuť do  lepšej informovanosti a zároveň zvýšenej účinnosti pôsobenia bezpečnostných zložiek – ako štátnej, tak aj mestskej polície.
 
Čo všetko robí správca cintorína a čo všetko môže spraviť preto, aby minimalizoval krádeže na mieste odpočinku zosnulých?
Treba vychádzať z formálnoprávneho postavenia samotných cintorínov. Ide o verejné priestranstvá, čo predstavuje samostatný problém. Problémom je aj oplotenie. Napríklad oplotenie Ružinovského cintorína je zvlášť architektonicky disponované tak, že je veľmi jednoducho prekonateľné. Veľmi dôležitý faktor je tiež, že Ružinovský cintorín je situovaný v Bratislavskom okrese II, kde je zaznamenaná jedna z najvyšších úrovní kriminality v rámci Slovenska. Navyše neďaleko cintorína sa nachádza známy objekt „Pentagon“, kde sa združujú skupiny bezdomovcov, narkomanov a iných kriminálnych osôb, ktoré si cestu do mesta, respektíve do Prievozu, nezriedka skracujú cez cintorín, alebo povedľa Malého Dunaja. Pre tieto osoby nie je problém, keď niečo viditeľne cenné zazrú v cintoríne, čo ich vyprovokuje, preskočiť plot a odcudziť to. Zlodeji sa zameriavajú najmä na mosadzné, medené a bronzové ozdobné komponenty hrobov, ktoré ľahko odrazia a zoberú si so sebou.
 
Uvažovali ste, alebo si viete predstaviť kamerový systém ako zvýšenie dohľadu na cintorínoch?
Žiaľ, kamerový systém nie je všeliek. Dôkazom toho sú aj nedávne prípady krádeží, ktoré sa len nedávno udiali na podujatí Ministerstva zahraničných vecí SR alebo v luxusnom hoteli Tatra, kde sú, aspoň predpokladám, perfektné kamerové systémy. Keď je páchateľ bežne oblečený a má kuklu alebo kapucňu, častokrát ho kamera neodhalí, jedine ak spôsob chôdze, alebo iné, pre konkrétneho páchateľa typické markanty. Záznam je však často nespoľahlivý a nie je dostatočným právnym dôkazom. Treba si tiež uvedomiť, že aj keby sme mali moderné kamerové systémy, cintorín je verejné priestranstvo. Ďalej sa pýtam, kto bude obsluhovať kamerový systém? Len Ružinovský cintorín má 16 hektárový pozemok.
 
Nemohla by kamerové systémy obsluhovať mestská polícia?
Teoreticky áno, avšak aj ona má obmedzené technické, personálne, ako aj finančné kapacity. Všetko je vecou peňazí. Aj keby sme nasadili kamerové systémy a strážne služby, odrazí sa to v poplatkoch a v nájomnom, čo je v súčasnej dobe pre väčšinu obyvateľstva ekonomicky neúnosné a politicky nepriechodné.
 
Myslíte si, že by sa krádeže na cintorínoch dali eliminovať sprísnením zákonov?
Môžeme považovať za istý druh víťazstva to, že v Trestnom zákone je v súčasnosti zakomponovaný paragraf 365 o hanobení miesta posledného odpočinku, čo je veľká výhoda. Policajné zložky s veľkou obľubou definujú likvidáciu a odcudzenie na cintorínoch ako bežnú krádež príslušenstva hrobových miest, čo sa však dá považovať aj za hanobenie miesta posledného odpočinku. Problémom je však dokazovanie úmyslu hanobiť a vôbec naplnenia tejto skutkovej podstaty trestného činu tak, aby to prokurátor a sudca uznal. To však treba ponechať na právnych expertoch.
 
Prečo nevyužívate na stráženie cintorínov napríklad psov?
Bežná ostraha pomocou psa je veľmi komplikovaná vzhľadom na to, že z minulosti máme niekoľko nepríjemných skúseností so psom. Psy vyžadujú systematický výcvik, čo je v našich personálnych a finančných podmienkach len ťažko predstaviteľné. Po ďalšie, ako som už spomínal, cintorín je verejné priestranstvo. Mladí ľudia si často skracujú cestu cez cintoríny. Nestačí viditeľný zákaz na informačnej tabuli. Najmä podnapití ľudia nerozvážne preskakujú oplotenie, a viete si predstaviť, aký vznikne problém pre správcu, ak by takúto osobu napadol pes...
 
Nedalo by sa riešiť legislatívne to, že cintorín by bol verejným priestranstvom len v čase návštevných hodín?
Možno, že by sa to dalo perspektívne legislatívne riešiť, ale je to len v rovine špekulatívnej úvahy, ako aj vecou politickej vôle. Možno by stálo zato, osloviť pána Ladislava Stríža ako predsedu Asociácie pohrebných a kremačných služieb, aby začal v tomto smere lobovať u politikov.
 
Aká spolupráca s mestskou a štátnou políciou by vám ešte pomohla pri strážení objektov?
Pomohli by nám azda častejšie demonštračné výjazdy policajných hliadok do cintorínov behom dňa a aj cez noc. V tomto smere sme prijali opatrenie a na miestne príslušnom oddelení Policajného zboru vo Vrakuni majú kľúče od brány Ružinovského cintorína. Takže polícia môže na cintoríne kedykoľvek vykonať hliadkovú činnosť, teda aj v nočných hodinách, keď je pre verejnosť uzavretý.
 
Krádežiam kvetov a darčekov z hrobov sa asi zabrániť nedá, ale aké odporúčania máte pre pozostalých pred vreckovými zlodejmi?
Žiaľ, skutočne musím apelovať na istú zvýšenú úroveň občianskej ostražitosti a osobnej zodpovednosti občanov za ochranu svojho majetku. Dnes už žijeme v inej dobe, ako pred rokom 1989. Každý by sa mal v prvom rade postarať sám o seba a neprovokovať zlodejov. Napríklad tým, že si staršie dámy zoberú na cintorín kabelky, alebo tašky, z ktorých doslova vytŕčajú peňaženky a podobne, pretože to týchto narkomanov a iné kriminálne živly láka. Ku vreckovej krádeži dôjde v priebehu niekoľkých sekúnd a žiaľbohu potom je už márne plakať u správcu cintorína. Ja apelujem na jedno. Ak ste v meste, a niekto vás okradne, alebo vám ukradne auto, čo urobíte? V prvom rade nehľadáte správu ciest, ani Miestny úrad, ale políciu. Základom je byť ostražitý, sledovať okolie na cintoríne a svoje osobné veci, a nespoliehať sa, že máte za chrbtom ochranku, alebo kamerový systém. Dôraz treba predovšetkým klásť na prevenciu. A pri zdobení hrobov odporúčam najmä triezvy úsudok a menej naivity.
 
-mli-  © Slovenské pohrebníctvo
 
Odporúčanie Mestskej polície Bratislava
PhDr. Peter Pleva, hovorca Metskej polície Bratislava
Pokiaľ je na cintorínoch spáchaný trestný čin alebo prečin - rôzne krádeže, lúpežné prepadnutia a podobne, objasňovanie týchto vecí patrí pod pôsobnosť policajného zboru. Preto k štatistike možného nárastu, prípadne poklesu sa vyjadriť nevieme. V každom prípade však tieto veci je potrebné hlásiť na príslušné pracoviská policajného zboru, podobne ako krádeže vecí z hrobov, prípadne poškodzovanie náhrobných kameňov. A aké odporúčania dať návštevníkom pietnych miest? Ak sa to len trošku dá, nechodievajme na cintoríny osamotene, nenosme pri sebe cenné veci, kabelky majme vždy na očiach a nikdy ich nenechávajme bez povšimnutia na hroboch svojich príbuzných. Ak si vás na týchto miestach vyhliadne zlodej, bráňte sa jeho útoku a začnite kričať. To ho obyčajne od jeho nekalých úmyslov odradí, prípadne si týmto spôsobom privoláme pomoc.
 
Bratislavské cintoríny
 • cintorín Ružinov
 • Martinský cintorín
 • cintorín Prievoz
 • cintorín Podunajské Biskupice
 • cintorín Komárov
 • cintorín Vrakuňa
 • cintorín Rača
 • cintorín Vajnory
 • cintorín Slávičie údolie
 • cintorín Lamač
 • cintorín Dúbravka
 • cintorín Devín
 • cintorín Devínska Nová Ves
 • cintorín Petržalka
 • cintorín Rusovce


Späť na tému Za hranicou zákona

 

Podporte náš článok