Zákon o pohrebníctve zakazuje propagovať pohrebnícke služby v zdravotníckych zariadeniach. Prax však výnimočne môže byť iná, ako káže zákon.

27.01.2012

Na obchod s nebožtíkmi upozornite včas


Polícia odhalila v lete tohto roka kuriózny prípad - sanitár bral úplatky za sprostredkovanie tiel nebohých majiteľovi pohrebného ústavu. Prípad sa stal v Nitrianskom kraji, konkrétne v Topoľčianskej nemocnici. Sanitára vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil z prijímania úplatku a majiteľa pohrebníctva z podplácania.

O čo vlastne išlo? Ako dodáva kpt. Mgr. Michal Slivka,  hovorca Prezídia policajného zboru, podľa policajných informácií sanitár z nemocnice prijímal úplatky od majiteľa pohrebného ústavu za sprostredkovanie tiel nebohých. „Za jedno telo si vypýtal 15 eur. Z doteraz zistených skutočností prijal sanitár od konca mája do začiatku júla úplatok najmenej štyri krát, čiže minimálne 60 eur. Sanitárovi hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov, majiteľovi pohrebného ústavu jeden až päť rokov za mrežami. Obaja sú stíhaní na slobode." Ďalšie podobné prípady sa už nevyskytli.

nemocruzinov3


Čo teda robiť, ak náhodou narazíte v priestoroch nejakého zdravotníckeho zariadenia na problém?
V trestnoprávnej úprave sa podľa slov hovorcu úplatkom rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. „V súčasnej dobe platná právna úprava, ukladá povinnosť každému, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie o spáchaní trestných činov korupcie (niekto úplatok žiada, alebo ponúka), oznámiť to orgánu činnému v trestnom konaní, a to buď polícii alebo prokuratúre. Neoznámením korupčných trestných činov sa sám dopúšťa trestného činu," uzatvára Michal Slivka.

Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Za hranicou zákona

 

Podporte náš článok