Údaje štatistík poskytol ÚDZS

19.03.2014

Súdni lekári a patológovia vykonali v minulom roku 7.248 pitiev

Na jedenástich súdnolekárskych a patologicko - anatomických (SLaPA) pracoviskách Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v roku 2013 spravili spolu 7 248 pitiev. Počet vykonaných pitiev na Slovensku od roku 2005 postupne klesá.Ak porovnáme činnosť jednotlivých pracovísk, najviac pitiev sa v minulom roku vykonalo na SLaPA pracovisku v Košiciach – 1 018 a naopak, najmenej na SLaPA pracovisku v Žiline – 362. Treba však povedať, že v hlavnom meste sú tri SLaPA pracoviská, z toho dve na Antolskej ulici v Petržalke a jedno na Sasinkovej ulici v Starom meste. Ak by sme teda spočítali činnosť všetkých týchto troch pracovísk, v Bratislave sa v minulom roku vykonalo spolu 1 731 pitiev. Vyplýva to zo štatistík, ktoré našej redakcii poskytla hovorkyňa ÚDZS Mgr. Soňa Valášiková.

patologia09824
Ilustračné foto, archív redakcie
Každý siedmy
Na Slovensku zomrie ročne v priemere 52 000 ľudí. Ako nás informoval hovorca Štatistického úradu Slovenskej republiky Mgr. Marián Jánošík, za prvých jedenásť mesiacov v roku 2013 zomrelo celkovo 45 811 ľudí. Na Slovensku je tak v priemere pitvaný každý siedmy človek.

Klesá počet pitiev
Treba povedať, že celkový počet vykonaných pitiev na všetkých pracoviskách na Slovensku od roku 2005 do roku 2012 klesá. Zatiaľ, čo sa v roku 2005 na SLaPA pracoviskách vykonalo celkovo 9 677 pitiev, v roku 2012 to už bolo o 2 429 pitvaných tiel menej. V minulom roku pokles stagnoval, nakoľko sa celkovo vykonalo 7 248 pitiev, presne ako v roku 2012. Mení sa aj aktivita jednotlivých pracovísk. Zatiaľ, čo na väčšine pracovísk počet vykonaných pitiev klesá, v SLaPA Nitra a SL Bratislava – Antolská počet rastie, alebo aspoň stagnuje. Tak napríklad, zatiaľ, čo v SLaPA Nitra v roku 2005 vykonali 533 pitiev, v minulom roku to bolo 952 výkonov.

Jedenásť pracovísk
Od vzniku ÚDZS sa menil počet SLaPA. V roku 2013 bolo na Slovensku celkovo 11 súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk: SL Bratislava – Antolská, PA Bratislava – Antolská, PA Bratislava – Sasinkova, SLaPA Nitra, SLaPA Banská Bystrica, SLaPA Lučenec, SLaPA Martin, SLaPA Žilina, SLaPA Poprad, SLaPA Prešov, SLaPA Košice. V minulosti boli zrušené pracoviská SL Bratislava – Sasinkova, SLaPA Trnava, SLaPA Nové Zámky, SLaPA Želiezovce a SLaPA Trenčín.

192 patológov a súdnych lekárov
Ako informovala hovorkyňa ÚDZS Mgr. S. Valášiková, ku 31. 12. 2013 bol celkový počet zamestnancov úradu na pracoviskách súdneho lekárstva a patologickej anatómie 192. Zaujímal nás aj vývoj zamestnancov na pracoviskách v rokoch 2004 – 2013, avšak úrad podľa hovorkyne nemá k dispozícii takto spracovanú štatistiku.

Počet pitiev vykonaných na patologicko - anatomických a súdnolekárskych pracoviskách ÚDZS v rokoch 2005 - 2013


Pracovisko 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013
SL Bratislava, Antolská 756 891 963 1131 891 838 833 698 806
SL Bratislava, Sasinkova 409 270 172 zrušené 0 0 0 0 0
PA Bratislava, Antolská 544 478 509 513 484 377 379 492 369
PA Bratislava, Sasinkova 652 454 588 524 499 476 478 477 556
SLaPA Trnava 252 97 zrušené 0 0 0 0 0 0
SLaPA Nitra 533 637 770 1206 1108 1074 988 928 952
SLaPA
Nové Zámky
462 586 533 0 0 0 0 0 0
SLaPA Želiezovce 64 zrušené 0 0 0 0 0 0 0
SLaPA Trenčín 252 189 zrušené 0 0 0 0 0 0
SLaPA
B. Bystrica
1062 1001 958 990 928 823 856 905 872
SLaPA Lučenec 554 513 481 484 547 444 421 416 410
SLaPA Martin 1031 1003 1015 991 884 801 803 783 793
SLaPA Žilina 435 443 418 509 410 408 368 390 362
SLaPA Poprad 493 552 548 508 504 432 476 438 436
SLaPA Prešov 725 732 743 765 692 631 686 607 674
SLaPA Košice 1453 1295 1206 1317 1212 1106 1084 1114 1018
Spolu 9677 9141 8904 8938 8159 7410 7372 7248 7248
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok