Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je záležitosťou pracovníkov a zamestnávateľov

09.05.2014

Pietna spomienka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

 Len pred pár dňami sme si pripomenuli Deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto súvislosti sa na MPSVR SR konalo Spomienkové pietne zhromaždenie. Prítomní si uctili pamiatku obetí chorôb a pracovných úrazov súvisiacich s výkonom povolania. V roku 2013 sa z práce ku svojim blízkym nevrátilo 55 osôb, z toho bolo 54 mužov a 1 žena.
 
Keď sa pozrieme do štatistík, zistíme, že ide o rovnaký počet ako v roku 2012, ale naopak, ide o 16 osôb viac ako v roku 2011, kedy bol počet obetí (39 osôb) najnižší od roku 2004, teda približne za desaťročné obdobie. Najčiernejším rokom bol rok 2007, kedy v súvislosti s výkonom povolania zomrelo 107 osôb. Minulý rok, v porovnaní s ním je teda takmer o polovicu milosrdnejší. Za celé sledované obdobie od roku 2004 však zomrelo 662 mužov a 38 žien, spolu 700 osôb.
 
V prípade pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví sú čísla oveľa vyššie. Najhorším rokom bol rok 2008 s 264 ťažkými úrazmi (1,056 úrazu/pracovný deň), naopak najmenej bolestný bol rok 2011 so svojimi 140-timi úrazmi. V minulom roku dosiahlo toto číslo počtu 162 osôb, z toho bolo 127 mužov a 35 žien. Počet ťažkých úrazov tak predstavuje 0,648 úrazu/pracovný deň.
 
V príhovoroch prítomných zazneli slová vzdania úcty zosnulým a spolupatričnosti s pozostalými. Na druhej strane sa zaoberali rečníci opatreniami, ktoré sa prijali za posledné obdobie, aby sa situácia v BOZP zlepšila. Ďalej sme v príhovore premiéra Róberta Fica a ostatných mohli počuť o dôvodoch, ktoré vedú najčastejšie ku vzniku pracovných úrazov. Je to v prvom rade práca na čierno, kde je bezpečnosť pracovníkov veľmi zanedbávaná. Ako premiér povedal: „Máme záujem na účinnej, bezplatnej, poradenskej, kontrolnej, sankčnej činnosti zameranej na eliminovanie tohto negatívneho celospoločenského javu. Aj preto boli v roku 2013 v NIP zvýšené počty pracovných pozícií pre inšpektorov práce o 36 a boli vytvorené útvary kontroly nelegálneho zamestnávania takzvaná Kobra.“
  
Ignorovanie BOZP sa prejavuje aj u živnostníkov, ktorí šetria na ochranných pracovných pomôckach a nedodržiavajú bezpečnostné predpisy. Zvyšovanie zisku na úkor bezpečnosti je ďalším z dôvodov nedodržiavania BOZP, podobne ako výkon práce človekom, ktorému chýba primeraná kvalifikácia a školenie. V neposlednom rade je faktom, že práve živnostníkom sa zadávajú zákazky s charakterom nebezpečnej povahy.

Vyberáme z prejavu premiéra SR

S úctou a pietou sa hlboko skláňame pred obeťami pracovných úrazov a vyslovujeme úprimnú sústrasť a ľútosť pozostalým. Verím, že dnešné podujatie je príležitosťou nielen na dôstojnú spomienku na tých, ktorí prišli pri práci o život, ale pre ďalšie obdobie je zároveň aj veľkou výzvou pre zainteresovaných na vytváranie, zabezpečovanie a udržiavanie čo najlepších a najbezpečnejších pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov, pre prácu bez pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Späť na tému Súčasnosť

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 9 fotografií

 

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku