Pracovná schôdza

04.06.2021

Rokovanie SAPaKS

SAPaKS - Keď v marci roku 2020 prišla prvá vlna pandémie Koronavírusu nikto netušil čo so sebou prinesie a aké opatrenia budeme musieť prijať, aby sme predišli jej nekontrolovateľnému šíreniu.

Až takmer po 15-tich mesiacoch sa covidové opatrenia uvoľnili a členovia Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa mohli zísť na svojej pravidelnej schôdzi. Tá sa uskutočnila tradične v strede Slovenska vo Zvolene.

Predseda Ladislav Stríž zhodnotil rok 2020-21, prezentoval činnosť asociácie počas obdobia pandémie. Zvlášť vyzdvihol spoluprácu s krízovým štábom, Ministerstvom vnútra a tiež sa nevyhol kritike, ktorá sa týkala zdĺhavého rozhodovania ÚVZ SR pri nastavovaní pravidiel činnosti pohrebných služieb, najmä pri manipulácii so zosnulými na Covid 19 a pri styku s ich príbuznými. Poďakoval všetkým pohrebným službám aj zástupcom krematórií, ktorí boli počas tohto obdobia enormne vyťažení.
 
sapaks
Zvolen, miesto pracovných stretnutí SAPaKS

Prítomní členovia zhodnotili uplynulé obdobie, ktoré sa bezprostredne dotýkalo činnosti pohrebných služieb a to nielen na Slovensku ale aj v celej Európe i vo svete. Obmedzenie pohybu medzi okresmi, krajmi, štátmi situáciu len komplikovalo, podobne ako aj opatrenia obmedzujúce účasť pozostalých a príbuzných na rozlúčkových obradoch.

Okrem hodnotenia uplynulého obdobia skonštatovali prítomní aj potrebu byť neustále v strehu pri očakávaní vecí budúcich. Viac nájdete na stránkach Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb www.sapaks.sk

Fotogaléria pod článkom

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 06. 2021
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku