11.02.2021

Na Slovensku zomrelo vlani najviac ľudí od 2. svetovej vojny

Podľa správ Štatistického úradu SR na Slovensku zomrelo počas minulého roku o 5 465 občanov viac. Mortalita tak dosiahla rekordnej hodnoty 58 989 zomrelých.

Z pohľadu jednotlivých mesiacov bol najhorším mesiacom december, kedy na Slovensku zomrelo 7 282 ľudí. Nie všetky príčiny úmrtí boli diagnostikované ako ochorenie Covid 19.

Vo veľa prípadoch išlo o úmrtia, kedy chorý človek nenavštívil lekára z dôvodu pandemických opatrení, alebo svoj zhoršený zdravotný stav jednoducho podcenil.

Nemalou mierou k týmto hrozivým číslam prispelo aj ignorovanie opatrení vlády SR občanmi, rôzne politické šarvátky na domácej scéne i neochota ľudí zriecť sa dočasne pôžitkov modernej doby.

Kombinácia viacerých faktorov (v závislosti od podmienok v jednotlivých krajinách) ovplyvňujúcich mieru šírenia pandémie malo rôzny, ale zväčša zdrvujúci dopad na všetky štáty. Jednoducho, nikto nebol na takúto situáciu pripravený, žiadna vláda, žiaden štát. Môžeme len hodnotiť dopady tejto pandemickej krízy a predvídať jej další vývoj.

Pozrime sa čo hovoria čísla podľa krajov Slovenskej republiky
Bratislavský kraj rok 2019 - 6076 zomrelých, rok 2020 - 6481 zomrelých - nárast o 405 osôb.
Trnavský kraj rok 2019 - 5652 zomrelých, rok 2020 - 6173 zomrelých - nárast o 521 osôb.
Trenčianský kraj rok 2019 - 6082 zomrelých, rok 2020 - 6934 zomrelých - nárast o 852 osôb.
Nitrianský kraj rok 2019 - 7685 zomrelých, rok 2020 - 8366 zomrelých - nárast o 681 osôb.
Žilinský kraj rok 2019 - 6671 zomrelých, rok 2020 - 7337 zomrelých - nárast o 666 osôb.
Banskobystrický kraj rok 2019 - 7010 zomrelých, rok 2020 - 7481 zomrelých - nárast o 471 osôb.
Prešovský kraj rok 2019 - 6976 zomrelých, rok 2020 - 7969 zomrelých - nárast o 993 osôb.
Košický kraj rok 2019 - 7372 zomrelých, rok 2020 - 8248 zomrelých - nárast o 876 osôb.

Najhoršie bol na tom východ Slovenska, konkrétne Prešovský a Košický kraj a na západe to bol Trenčianský kraj. Mortalita najmenej zasiahla Banskobystrický a Bratislavský kraj .

Najhorším mesiacom bol december, kedy kulminovalo ochorenie Covid 19. Keďže tento vírus je najnebezpečnejší pre ľudí vo vyššom veku (nad 65 rokov), úmrtosť v ich radoch bola najvyššia. 
Podporte náš článok