Dohoda na riešení

18.02.2021

Stretnutie SAPaKS a sekcie krízového riadenia MV SR

Na Ministerstve vnútra SR sa dnes stretli zástupcovia sekcie krízového riadenia MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcovia Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Cieľom pracovného stretnutia bolo riešenie kritickej situácie, v ktorej sa krematória na Slovensku ocitli v dôsledku pandémie.


Už niekoľko dní na Slovensku rezonuje problém s nedostatočnými kapacitami v krematóriách. Zástupcovia sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR sa dnes spolu so zástupcami Úradu verejného zdravotníctva SR a Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb dohodli na postupe pri riešení tejto situácie.
 
TS MV SR
Kremačná pec, foto archív redakcie

Na nevyhnutný čas dôjde k rozširovaniu chladiacich kapacít krematórií. V prípade, že kremačné zariadenie nebude mať dostatočné chladiace kapacity, alebo bude musieť vykonať údržbu spaľovacieho zariadenia, bude si môcť prenajať (mobilné) chladiace priestory. Ministerstvo vnútra pracuje na usmernení pre okresné úrady, aby sa postup v tejto veci zjednotil.


Keďže obec je povinná zriadiť pohrebisko, bude musieť požiadať o prenajatie chladiaceho zariadenia v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a následne okresnou bezpečnostnou radou alebo okresným krízovým štábom. Náklady spojené s prenájmom bude niesť štát.Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 02. 2021
 
Podporte náš článok