Nákladný Boeing Jumbo Jet

28.04.2016

Jumbo presunie pozostatky z celého sveta

Na bratislavskom letisku nedávno pristál unikátny stroj Jumbo Jet – Boeing 747 – 400F, ktorý tu nepristáva bežne. Tento slovenský Boeing už má za sebou mnohé výpravy a vozí rôznorodý náklad. Toto lietadlo je také obrovské, že do jeho útrob sa zmestí aj nová bratislavská električka. Zaujímalo nás preto, či a za akých podmienok je možné prevážať ľudské pozostatky týmto nákladným lietadlom. O rozhovor sme preto požiadali manažéra pre komunikáciu Tomáša Kiku zo spoločnosti Air Cargo Global, s. r. o., ktorá vlastní lietadlo.

Prepravuje spoločnosť Air Cargo Global ľudské pozostatky v urnách, respektíve v rakvách na Slovensko? Ak nie, uvažujete o takomto spôsobe prepravy?
Spoločnosť o takúto prepravu z dôvodu nevykonávania pravidelných liniek, kde najčastejšie dochádza k takému dopytu, zatiaľ nerealizovala, ale samozrejme sa nebránime ani tejto možnosti. Náš personál je na tento typ prepravy plne vyškolený.

Je to bežný, alebo skôr zriedkavý spôsob prepravy?
Áno, ide o bežnú prepravu a dá sa povedať aj najvhodnejšiu vzhľadom na rýchlosť prepravy, čím sa eliminuje potenciálne riziko úplného rozkladu ľudských pozostatkov.

Aké sú ceny prepravného za ľudské pozostatky?
V prípade pravidelnej dopravy pasažierskymi linkami je to cena stanovená tabuľkami IATA s 200 % prirážkou. V prípade nákladných lietadiel je to cena dohodou.

nakladne letisko_0996
V motore môže človek aj stáť. Priemer je 2,54 m. Viac foto v galérii pod článkom.
Aké sú špecifické podmienky takejto prepravy? Musia byť ľudské pozostatky uložené v cínovej rakve?
Preprava sa musí riadiť pravidlami IATA a diplomatickými predpismi. Ľudské pozostatky, okrem tých, ktoré prešli kremačným procesom, musia byť hermeticky zapečatené vo vnútornej olovenej alebo zinkovej truhle a až následne sa táto truhla vkladá do drevenej rakvy tak, aby bola zachovaná aj istá miera dôstojnosti a úcty voči zomrelému. Drevená rakva môže byť ešte chránená vonkajším obalom, aby sa zabránilo poškodeniu a tiež chránená plachtou alebo celtou tak, aby charakter takého nákladu zostal nerozpoznateľný.

Ľudské pozostatky, ktoré prešli kremačným procesom, musia byť odoslané v pohrebných urnách, ktoré sú naviac polstrované ochranným materiálom, ktorý môže zabrániť možnému poškodeniu.

Samozrejme, samotná preprava podlieha prísnym pravidlám. Ľudské pozostatky sa nesmú pri nakladaní nachádzať v blízkosti akýchkoľvek potravinových dodávok. Kapitán lietadla musí byť o takomto náklade vopred informovaný. Samotné uloženie v lietadle súvisí s daným typom lietadla a podlieha interným smerniciam leteckej spoločnosti.

Pre zaujímavosť, nie je striktne zakázané prepravovať ľudské pozostatky spolu so živými zvieratami v jednom nákladovom priestore, samozrejme za dodržania prísnych segregačných podmienok. Ale sú isté etické aj kultúrne alebo náboženské dôvody, keď toto nie je možné, alebo sa takáto spoločná preprava vôbec neodporúča.

Aký je konkrétny postup pri preprave ľudských pozostatkov? Koho má pozostalý osloviť v tejto veci?
V prípade prevozu pozostatkov sa proces musí riadiť pravidlami IATA a musí to zabezpečovať konzulárne oddelenie SR krajiny, z ktorej sa uskutočňuje preprava. Všetky ostatné záležitosti zabezpečuje handlingový agent.

Z koľkých krajín by ste vedeli previesť ľudské pozostatky na Slovensko?
Z ktorejkoľvek krajiny, ktorá disponuje infraštruktúrou umožňujúcou vzlet a pristátie lietadla.

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP I. 2016
Späť na tému Súčasnosť
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 14 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku