Pýtate sa

26.10.2011

Výkop hrobu

pravo

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás prostredníctvom stránky www.pohrebnictvo.sk s dotazom ohľadne výkopu hrobov podľa nového pohrebného zákona. Podľa tohto zákona pohrebné služby nesmú robiť výkopy hrobov a správu cintorína vykonáva mesto, ktoré okrem správcu cintorína nemá žiadnych zamestnancov. Bola by som veľmi rada, keby ste mi dali skorú odpoveď na tento problém.

Prajem krásny deň

 

Odpoveď:

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, správu pohrebiska, správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované, údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. Za tieto činnosti je prevádzkovateľ pohrebiska zodpovedný. Ak prevádzkovateľ pohrebiska nemá žiadnych zamestnancov, ako uvádzate v svojom dotaze je jeho vecou akým spôsobom zabezpečí svoje povinnosti uvedené v § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. Upozorňujeme však, že obec v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov zabezpečuje plnenie činností podľa § 17 ods. 4 písm. a), c) až j) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

-mv-Späť na tému Pravidlá na cintorínoch
Podporte náš článok