Stretnutie SAPaKS a sekcie krízového riadenia MV SR

Na Ministerstve vnútra SR sa dnes stretli zástupcovia sekcie krízového riadenia MV SR, …

AUTO – KLIMA Bratislava s.r.o.

Sme pri Vás nielen pri prevoze potravín, liekov, krvi, pri záchrane životov, alebo pri …

Krematórium v Nových zámkoch dočasne zatvorilo

Z dôvodu absolútnej vyťaženosti krematória Molnár v Nových Zámkoch sa prevádzka dočasne…

Pohrebné služby sú stále bez očkovania

Napriek neustálym urgenciám nie sú pohrebné služby zaradené do stratégie očkovania MZ S…

sapaks corona
Pracovníci v pohrebníctve by mali byť ako riziková skupina očkovaní tak ako zdravotníci

Feminia
sapaks
EFFS
Mapa členov - sidebar
slovak funeral

Odoberaj newsletter od pohrebnictvo.sk a buď informovaný ako prvý.