Smrť podľa Egyptskej a Tibetskej knihy mŕtvych

Každá kultúra nahliada na smrť iným, svojským pohľadom. Pozoruhodné predstavy o tom, čo…

Smrť za feudalizmu

Staré písomnosti obsahujú množstvo svedectiev o nevýslovnom utrpení zločincov. Mučeniu …

Pôvod slov Vražda a Mord

Slovo vražda bolo odvodené od výrazu vrah. V praslovančine, jazyku, ktorým hovorili Slo…

Česká republika se inspirovala novým slovenským zákonem o pohřebnictví

Od roku 2020 slovenský zákon č. 131/2010 Z.z., o pohrebníctve, stanoví v § 8 odst. 4 pí…


sapaks
sutaz vo vykope
EFFS
slovak funeral

Odoberaj newsletter od pohrebnictvo.sk a buď informovaný ako prvý.