Centrálny cintorín vo Viedni

Na cintoríne vo Viedni odpočívajú významné osobnosti. Beethoven, Schubert, Mozart, Brah…

Aktivity občianského združenia Kolobeh života

Občianske združenie Kolobeh života sme už na stránkach nášho magazínu predstavili prost…

Košické sídliskové cintoríny I.

Košice majú dvadsaťdva mestských častí a takmer v každej z nich sa nachádza cintorín. V…

Ekológia v pohrebníctve je na pohybe vpred.

Prírodne cintoríny na Slovensku vznikajú len veľmi pomaly. Prvou lastovičkou bol ekolog…

Kastex jun

sapaks
Straty a nálezy
EFFS
slovak funeral

Odoberaj newsletter od pohrebnictvo.sk a buď informovaný ako prvý.