10.01.2014

Súčasné trendy v úpravách detailu hrobu

 Vzhľad hrobu, ako základnej jednotky pohrebiska, významne ovplyvňuje celkový obraz pohrebiska. Úprava hrobového miesta a vzhľad náhrobku sú vyjadrením vzťahu medzi živými a mŕtvymi a starostlivosť o hrob je chápaná spoločnosťou ako meradlo úcty pozostalých k zosnulým. Dizajn hrobového miesta je veľmi rôzny, mení sa spolu s kultúrou, národnými a náboženskými zvyklosťami, prírodnými podmienkami, dostupnosťou materiálov, technickým pokrokom atď. Súčasný dizajn hrobov v strednej Európe ovplyvňuje výrazne najmä priemyselná výroba náhrobkov spojená s ich typizáciou a dovoz nových materiálov.

Hľadanie vhodnej formy náhrobku je veľmi citlivá záležitosť. Príliš veľké obmedzenie výberu formy náhrobkov ich typizáciou potláča možnosť osobitého vyjadrenia odkazu náhrobku. Naopak, neobmedzené možnosti formy náhrobkov pôsobia v rámci hrobového poľa rušivo a zvádzajú ku gýču. Návrat individuálneho náhrobného dizajnu je možný v rámci kvalitných, citlivých regulatív cintorína, ktoré nie sú len neprimeranými obmedzeniami, ale cestou, ako nájsť kvalitný náhrobok. Preto v spolupráci s odborníkmi je nutné poukázať na také formy náhrobkov, ktoré by boli vhodné pre priemyselnú produkciu, ale zachovali by si kvalitný dizajn. Ako príklad takejto snahy na Slovensku je možné uviesť pokus o zavedenie jednotných foriem náhrobkov na Ružinovskom cintoríne v Bratislave pri jeho založení v 80-tych rokoch.

slavicie_1_7435_1Obmedzený počet náhrobkov môže byť riešený úplne individuálne, napr. ako umelecké sochárske diela, najmä ak ide o hroby významných osobností. Takéto formy náhrobkov, odlišné od ostatných, si vyžadujú vybudovanie pokojného pozadia. Vhodné je preto vyčleniť im samostatné miesto v rámci plochy cintorínov. V minulosti sa na úpravy hrobov používal prírodný materiál, ktorý sa dal ručne ľahko opracovávať, teda najmä drevo a kameň. Používaním leštených náhrobných kameňov rôznych farieb v kombinácii s betónovými obrubami a platňami sa však v posledných desaťročiach vytratila z našich cintorínov krása tradičných materiálov spätých s krajinou. Východisko je možné hľadať znovu vo výbere takého materiálu, ktorý je pre daný región typický. Za vhodný materiál je možné považovať ľahšie opracovateľné druhy kameňa, najmä pieskovec, drevo, kov. Vhodné je skôr prírodné opracovanie kameňa, ktoré rešpektuje jeho štruktúru a lepšie sa kombinuje s rastlinami. Písmo má byť jednoduché, čitateľné a zhodujúce sa s formou náhrobku. Veľkosti náhrobkov je potrebné stanoviť s ohľadom na veľkosť hrobu. Zvlášť citlivo by  mala byť zvolená veľkosť náhrobku pri urnových hroboch, kde vzhľadom na ich veľkosť, sú vhodné malé epitafné dosky.

Súčasný vzhľad našich cintorínov je poznačený vyvýšenými obrubami plochy hrobov, ktoré komplikujú údržbu a prevádzku v hrobovom poli. V súčasnosti sa preferujú také úpravy hrobov, kde je plocha hrobu bez vyvýšenia a plocha hrobu je ohraničená obrubou v úrovni terénu. V jednom hrobovom poli by mal byť použitý jednotný materiál obrúb hrobov.

Späť na tému Architektúra
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 16 fotografií

 

Podporte náš článok