Pýtali sme sa

26.06.2023

Prieskum k aktuálnej situácii v pohrebníctve

Do nášho prieskumu v oblasti poskytovania pohrebných služieb na Slovensku sa zapojili štyri pohrebníctva, členovia Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb: Pohrebníctvo - kamenárstvo BOGDÁNY s. r. o., Pohrebná služba SMUTA, Pohrebná služba Kandráč a Pohrebná služba ARCHA.

Zúčastnením sme položili tieto otázky:
1. Ako ovplyvnila činnosť Vašej pohrebnej služby vojna na Ukrajine a aktuálny trend zdražovania?
2. Aký je záujem o Vaše služby v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pandémie ochorenia COVID-19?
3. Aký je Váš pohľad na aktuálnu situáciu v pohrebníctve na Slovensku?

Ich odpovede nájdete nižšie.
Pohrebníctvo-kamenárstvo BOGDÁNY
Ako prvá nám odpovedala pani Zuzana Bogdányová, spolumajiteľka Pohrebníctva - kamenárstva BOGDÁNY s. r. o.

Táto spoločnosť pôsobí na trhu už 32 rokov, pričom poskytuje poskytuje kompletné pohrebné služby v širokom okolí Tvrdošoviec a Šali v Nitrianskom kraji. Zabezpečuje kompletné pohrebné služby vrátane prevozu zosnulých, predaja rakiev, obliekania a úpravy zosnulých, výkopu hrobového miesta, vybavenia všetkých potrebných náležitostí vo vzťahu k pohrebu, zabezpečenia poslednej rozlúčky a termínu pohrebu či kremácie. Zaoberá sa tiež predajom vencov a kytíc, určených nielen na pohreb, ale i na radostnejšie udalosti, čiže na rôzne druhy osláv, ako i na svadbu.

Venuje sa aj kamenárskym prácam, montážou nových hrobov, demontáži starých hrobov a úpravou hrobových miest. Na naše otázky odpovedala pani Bogdányová takto:
1. V súvislosti s aktuálnou situáciou sa zvýšili ceny rakiev.
2. Naši zákazníci kupujú lacnejší tovar.
3. Problém vidíme najmä v príspevku na pohreb, ktorý je takpovediac smiešny.


Zvolenské pohrebníctvo SMUTA
Tradícia zvolenského pohrebníctva SMUTA siaha do roku 1985, keď súčasná majiteľka firmy Danica Klesniaková začala pôsobiť v pohrebníckej oblasti. Po páde minulého režimu si založila súkromné pohrebníctvo, práci v tejto sfére sa teda venuje bezmála štyridsať rokov. Zamestnanci spoločnosti sú pripravení poskytovať svoje služby dvadsaťštyri hodín denne, v prípade potreby aj v iných členských štátoch Európskej únie. Táto pohrebná služba disponuje moderným technickým vybavením, poskytuje kompletný pohrebný servis, vrátane zhotovenia smútočných oznámení, prípravy vencov, zabezpečenia poslednej rozlúčky, kamenárskych prác a podobne.

Na otázky odpovedal Ing. Július Klesniak:
1. Vojna na Ukrajine nijako neovplyvnila našu činnosť a čo sa týka zdražovania, tak samozrejme väčšina tovaru zdražela zhruba na úrovni inflácie.
2. V období pandémie ochorenia COVID -19 sme zabezpečovali väčšie množstvo pohrebov. V niektorých mesiacoch to bolo výrazne viac. Samozrejme, aj v tomto odvetví je cítiť neistotu, ktorú pociťujú naši zákazníci a sú opatrnejší čo sa týka pohrebov, kvetinovej výzdoby, ale aj v kamenárstve je cítiť oproti minulým rokom, že zákazníci dobre zvažujú každú položku.
3. Pohrebníctva na Slovensku podľa mňa poskytujú kvalitné služby a keďže je tu konkurencia a voľný trh, každý zákazník má možnosť vybrať si pohrebnú službu podľa predchádzajúcich skúseností. Čo sa týka príspevku na pohreb, ten je už dlhodobo nedostatočný. V dnešnej dobe je necelých 80€
(t. j. súčasná výška príspevku – pozn. red.) na úrovni jednej priemernej kytice. Myslím si, že by pokojne mohol byť v sume okolo 300€.
 
Kar
Pohrebníctvo - kamenárstvo BOGDÁNY zabezpečuje aj posledné rozlúčky. (foto poskytlo Pohrebníctvo – kamenárstvo BOGDÁNY)
Pohrebná služba Kandráč
Túto pohrebnú službu našim čitateľom netreba zvlášť predstavovať. O skvelých inováciách v oblasti pohrebníctva, ktorých spoluautorom je spolumajiteľ spoločnosti Mgr. Marek Kandráč sme už na našich stránkach písali "Moderné pohrebníctvo" a "Aplikácia funus". Pripomíname však, že Pohrebná služba Kandráč má prevádzky v Prešovskom kraji (v mestách Stará Ľubovňa a Lipany) a pochváliť sa môže s viac než tridsaťročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania pohrebných a cintorínskych služieb.

Odpovede zaslal Mgr. Marek Kandráč:
1. Ceny sme nezvyšovali, ale zlepšili sme naše služby zahrnuté v cene. Toto zlepšenie zahŕňa modernizáciu a digitalizáciu poskytovaných služieb, ako i rovnošaty pre našich zamestnancov. Vojna na Ukrajine nás ovplyvnia tým, že zdraželi rakvy, lebo dodávatelia brali drevo a drevotriesku z Ukrajiny.
2. Počas pandémie sme si vybudovali väčšiu dôveru u zákazníkov tým, že sme im poskytovali kompletné pohrebné služby. Spokojní zákazníci ďalej šíria naše dobré meno, hovoria o nás v dobrom aj svojim príbuzným a známym. V poslednej dobe sme pocítili vyšší nárast záujmu o digitalizáciu v pohrebníctve, t. j.: online parte, digitálne parte, spomienkové stránky, živé vysielanie z pohrebu a hlavne e-shop.
3. S poľutovaním a z vlastnej skúsenosti musím skonštatovať, že niektoré pohrebné služby na Slovensku nedosahujú štandardy a nie sú v dobrom stave. Rozdiel je v kvalite poskytovaných služieb, materiálno-technickom vybavení, digitalizácii pohrebníctiev atď. Jednoducho od kancelárie až po pohreb. A keďže pri úmrtí blízkeho človekom častokrát hýbu emócie a ľudia idú hneď do prvej „pohrebnej služby” (respektíve k predajcovi rakiev), ktorú nájdu, tak potom to aj tak, bohužiaľ, vyzerá... Nie raz sme mali telefonát, že vybraná pohrebná služba nedokáže poskytnúť spustenie rakvy do hrobu, výkop hrob, nemá ozvučenie, dokonca nemá ani reálnych zamestnancov… Preto sa snažíme robiť našu prácu poriadne. A príspevok na pohreb, ten je absolútne nedostatočný. Mal by sa zvyšovať každý rok, napríklad o infláciu. Je veľa možnosti ako zvýšiť príspevok, no bude trochu ťažšie určiť tú správnu cestu k jeho navýšeniu...


Pohrebníctvo ARCHA
O novom sídle a histórii Pohrebnej služby ARCHA sme písali iba nedávno Nové sídlo pohrebnej služby Archa v Lučenci. Ide o pohrebníctvo, ktoré má prevádzky v Lučenci, Kalinove a Poltári. Na trhu pôsobí od roku 2007.

Odpovede na otázky nám zaslal majiteľ tejto pohrebnej služby, pán Michal Katreniak:
1. Činnosť našej pohrebnej služby konflikt na Ukrajine prakticky vôbec neohrozil. Stretli sme sa však s niekoľkými úmrtiami odídencov na Slovensku, ktorým sme sa snažili v rámci našich možností pomôcť pri organizovaní poslednej rozlúčky.
2. Myslím si, že každého občana na Slovensku, ako aj v iných krajinách, táto pandémia postihla, či už stratou blízkeho, alebo stratou zamestnania a následne financií. Bolo to veľmi ťažké obdobie, z ktorého sa svet bude ešte dlho spamätávať, a tým pádom odpoveď je áno, kúpna sila klesla na minimum rovnako ako v ostatných oblastiach, tak aj v pohrebných službách.
3. Ako sme v rámci asociácie
(t. j. Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb – pozn. red.) nedávno avizovali počas tlačovej konferencie pre televíziu JOJ, už dlhú dobu sa snažíme o zvýšenie štátneho príspevku na pohreb. V porovnaní s nárastom cien je dlhodobo podlimitný. Na Slovensku vzniklo v poslednom čase veľmi veľa „narýchlo ušitých“ pohrebných služieb, ktoré sa nejakým spôsobom dostali k certifikátom bez potrebných školení. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa už týmto zaoberá.

Za spoluprácu ďakujeme Pohrebníctvu-kamenárstvu BOGDÁNY s. r. o., Pohrebnej službe SMUTA, Pohrebnej službe Kandráč a Pohrebnej službe ARCHA.

Pozrite si fotogalériu pod článkom
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Redakčne pripravil Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 06. 2023
 

Späť na tému Súčasnosť
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku