Reportáž

21.04.2023

Nové sídlo Pohrebnej služby ARCHA v Lučenci

Lučenec - 21.4.2023 Koncom minulého mesiaca sme našich fanúšikov na Facebooku informovali o otvorení nových, reprezentatívnych priestorov Pohrebnej služby ARCHA (ďalej len: P. S. ARCHA) v Lučenci. Teraz Vám prinášame reportáž zo slávnostného otvorenia nového sídla tejto spoločnosti, doplnenú rozhovorom s majiteľom P. S. ARCHA, pánom Michalom Katreniakom.

Dňa 21. apríla 2023 slávnostne otvorili prevádzku P. S. ARCHA na Fiľakovskej ceste v Lučenci.

Jej súčasťou je popri smútočnej obradnej sieni aj miestnosť s pestrou škálou kytíc na predaj, kancelária prvého kontaktu, ako i miestnosť, v ktorej si pozostalí môžu vybrať zo širokej ponuky rakiev. Interiér budovy dopĺňajú vynovené sociálne zariadenia a prípravovňa pre pohrebných rečníkov.

Na poschodí sa nachádzajú administratívne priestory aj sála, kde budú prebiehať kary a k nej prislúchajúca kuchyňa. V osobitej budove v areáli sídla spoločnosti je tiež miestnosť na obliekanie zosnulých a chladiaci box s kapacitou tridsať tiel. Pomyselným „srdcom“ objektu je však podľa Katreniaka obradná sieň so sedemdesiatimi miestami na sedenie. Sú v nej zaujímavé vitráže s gréckymi písmenami Alfa a Omega ako symbolmi začiatku a konca životnej púte každej ľudskej bytosti. Nechýba ani veľká obrazovka, ktorá môže poslúžiť napríklad na premietanie fotoprezentácií, venovaných zosnulým. Vedľa presklenej steny smútočnej siene navyše majú čoskoro pribudnúť lavičky.

Pri premene zanedbanej budovy na miestne centrum služieb súvisiacich s realizáciou pohrebov sa nezabudlo ani na dopravu - priľahlé parkovisko poskytuje tridsať parkovacích plôch.

Vďaka skutočnosti, že P. S. ARCHA v Lučenci ponúka svojim klientom celý komplex pohrebných služieb, ide o vskutku reprezentatívne priestory tejto firmy, ktorá má prevádzky aj v Kalinove a Poltári. Hlavným cieľom Michala Katreniaka bolo kompletné odbremenenie pozostalých od povinností spočívajúcich vo vybavovaní a zariaďovaní pohrebu, čo sa mu podľa jeho vlastných slov podarilo.

A o tom, že sa tento zámer skutočne vydaril, nepochybuje ani predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (ďalej len: SAPaKS) Ladislav Stríž, ktorý v rámci príhovoru počas slávnostného otvorenia nového sídla P. S. ARCHA neskrýval nadšenie, pričom vyzdvihol najmä vkusné zariadenie smútočnej obradnej siene.

K rečníkom patrila i primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, ktorá ocenila kvalitu služieb poskytovaných P. S. ARCHA.
 
Vysvätenie
Priestory budovy boli slávnostne vysvätené. (foto: Pavol Ičo)
Farár rímskokatolíckej cirkvi v Lučenci Slavomír Marko, rímskokatolícky farár z farnosti v Kokave nad Rimavicou Ľubomír Matejka a kňaz z Novohradského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ľudovít Hroboň zasa poukázali na význam smrti, prinášajúcej veriacim nádej vo večný život v spoločenstve s Bohom. V sále sedeli i ďalší vzácni hostia - primátor Poltára Peter Sitor; podpredseda SAPaKS Vladimír Ecker; riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len: ÚPSVaR) v Lučenci Patrik Svediak; riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci Nadežda Andóová; riaditeľ nitrianskeho krematória Vladimír Rossa; predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti v Lučenci Eva Balážová a referentka oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok ÚPSVaR v Poltári Jana Žiláková.

Slávnosť poctila svojou účasťou aj vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu na Mestskom úrade v Lučenci Ivana Jasenková. Na záver akcie sa prítomným hosťom poďakoval majiteľ P. S. ARCHA a pozval ich na recepciu do neďalekej reštaurácie ZTS.

Pracovať v pohrebníctve nie je zamestnanie, ale poslanie
Ambiciózny rodák z Kalinova Michal Katreniak sa k práci v oblasti pohrebníctva, ktorá je podľa neho skôr poslaním, než zamestnaním dostal po návrate z Rakúska, kde sa rozhodol zmeniť smerovanie svojho života.

„Môj nápad otvoriť si pohrebníctvo podporili ľudia, ktorí vždy stáli pri mne – moji rodičia, a tak som sa vrátil domov, prihlásil sa na rôzne školenia a učil sa zákony. V roku 2007 som absolvoval skúšky a otvoril si vlastnú kanceláriu na dvore pri dome v Kalinove. V tom čase mi kolegovia vraveli, že som najmladším pohrebákom na Slovensku. No trvalo ešte dlho, kým prišla tá chvíľa, keď si jedna smútiaca rodina vybrala na poslednú rozlúčku so zosnulým moju spoločnosť,“ spomína na neľahké začiatky podnikateľ, ktorého pohrebná služba patrí medzi trojicu pohrebníctiev, pôsobiacich v Lučenci.

Keďže sa sústredil na kvalitu v poskytovaní pohrebných služieb, v roku 2012 sa stal členom a o sedem rokov neskôr dokonca jedným z hlavných predstaviteľov SAPaKS, zameranej na zvýšenie úrovne slovenských pohrebníctiev. Táto organizácia mu následne poskytla množstvo cenných rád a inšpirácií, ktoré využil aj pri výstavbe nového sídla svojej spoločnosti.

Hranice jeho rodného Kalinova prekročila P. S. ARCHA v roku 2011, keď začala pôsobiť v meste Poltár a od roku 2018 poskytuje pohrebné služby aj v Lučenci a okolí.
 
Otvorenie
Slávnostné strihanie pásky v smútočnej obradnej sieni ARCHA. (fotografiu poskytol Michal Katreniak)
Čo sa týka názvu spoločnosti, ten je narážkou na plavidlo, ktoré síce neprenáša mŕtvych na „druhý breh“, ale pomáha pozostalým takpovediac preplávať cez ťažké obdobie vyrovnávania sa so stratou blízkeho človeka. A práve za účelom pomoci smútiacim Katreniak neváhal investovať zhruba milión eur do renovácie chátrajúcej budovy v Lučenci, kde pozostalí doslova vybavia všetko, čo súvisí s pohrebom.

„Veľmi som chcel do tohto regiónu priniesť nadštandard poslednej rozlúčky a dať pozostalým možnosť výberu,“ podotkol Katreniak.

Dnes už P. S. ARCHA neprijíma toľko objednávok, ako počas pandémie ochorenia COVID-19, na nedostatok práce sa však rozhodne nemôže sťažovať. Preto majiteľ spoločnosti uvažuje aj o zriadení druhej sály na kary v doposiaľ nezrekonštruovaných priestoroch vľavo nad obradnou sieňou.

Mladého a úspešného podnikateľa sme sa tiež spýtali na jeho názor na situáciu v oblasti pohrebníctva na Slovensku, ktorú zhodnotil takto: „Rovnako ako v rôznych iných sférach, aj v pohrebných službách nájdeme tie dobré a potom tie menej kvalitné. Sú pohrebné služby, ktoré to myslia vážne, a na druhej strane i pohrebníctva, ktoré len predávajú tovar a tvária sa, že poskytujú služby. A ešte tu máme také spoločnosti, ktoré vznikli narýchlo a certifikáty si doslova kúpili. Nečítali zákon o pohrebníctve, neučili sa psychológiu, aby mohli s pozostalými citlivo pracovať... Častokrát vidia za otvorením pohrebnej služby len zisk, a v tom vidím dosť veľký problém.“

Problematické je však podľa Katreniaka aj financovanie pohrebov. Obzvlášť v tejto dobe neustáleho navyšovania cien služieb a potravín. „V rámci SAPaKS sa dlhodobo snažíme o navýšenie príspevku na pohreb. Ten, ktorý je aktuálny (cca. 80 eur – pozn. red.), už takmer nestačí ani na smútočnú kyticu zo živých kvetov. Som presvedčený o tom, že na takýto ústretový krok voči pozostalým dozrel najvyšší čas,“ dodal v závere rozhovoru pre náš magazín.

Za rozhovor, ako i pozvánku na slávnostné otvorenie smútočnej obradnej siene ARCHA ďakujeme majiteľovi P. S. ARCHA, Michalovi Katreniakovi.
 

Pripravil Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 04. 2023
 
Podporte náš článok