Kam smeruje pohrebníctvo

12.10.2022

Webová aplikácia Moderné pohrebníctvo

Spolumajiteľ Pohrebnej služby Kandráč, pán Mgr. Marek Kandráč (ďalej len: MK), navrhol v spolupráci s dlhoročným kamarátom Samuelom Elsnerom webovú aplikáciu Moderné pohrebníctvo, aby uľahčil obstarávateľom pohrebov orientáciu v zložitom svete byrokracie a rôznych dokumentov súvisiacich s úmrtím a následným pochovávaním zosnulého.

Viac sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.


1. Ako vznikol nápad vytvoriť aplikáciu Moderné pohrebníctvo a čo všetko táto aplikácia ponúka?
MK: „Do pohrebnej služby môjho uja som začal chodiť na letné brigády od svojich pätnástich rokov. Spočiatku išlo iba o občasnú výpomoc, kosenie cintorína a podobne. Ale postupne, každým rokom, som bol čoraz viac zasvätený do tohto povolania. Začal som pripravovať evidenciu zosnulých, ktorá je povinná zo zákona. Keď ujo odišiel do dôchodku a firmu sme prevzali spolu s bratrancom, mal som na starosti aj pohreby, pri ktorých som vypisoval splnomocnenia a cenník, resp. zákazkový list – teda informácie o tom, aké produkty a služby si pozostalí vybrali. Ako mladého človeka, ktorý má rád technológie, ma nebavilo vypĺňať všetky tieto papiere ručne, preto som sa rozhodol viesť evidenciu elektronickou formou na tablete, do tabuľky, ktorú som si pripravil.

Splnomocnenia a listy o prehliadke mŕtveho som nafotil do zdieľaného albumu s mojím bratrancom, aby sme mali všetky údaje vždy so sebou v smarfóne. V čase, keď som začal vypĺňať tabuľku evidencie na tablete, sa ma zmocnilo nutkanie vytvoriť program alebo aplikáciu, v ktorej by boli uložené všetky informácie o pohrebe. Rozmýšľal som o systéme, kde bude stačiť zadať potrebné informácie iba raz a to bude stačiť na to, aby sa v ňom vygenerovali jednotlivé dokumenty v súvislosti s pohrebom, no chýbali mi finančne zdroje... Vedel som, že ak sa mi raz niečo také podarí, bude to revolúcia v oblasti slovenského pohrebníctva. Napokon sa mi podarilo presvedčiť môjho dlhoročného kamaráta a absolventa Technickej univerzity v Košiciach, Samuela Elsnera, aby mi niečo také pomohol naprogramovať. Úprimne poviem, že bez neho by táto aplikácia nevznikla a som mu veľmi vďačný za jeho ochotu a trpezlivosť. Ja som teda dostal nápad a Samuel mu dal reálnu podobu. Tak vznikla unikátna webová aplikácia Moderné pohrebníctvo, ktorá pozostalým uľahčuje vybavovanie pohrebu. Pri každom pohrebe je totiž v princípe potrebné nachystať tieto dokumenty:

1. Splnomocnenie- slúži na vybavenie pohrebu (1x na vybavenie úmrtnej matriky, 1x na prevzatie zosnulého z nemocnice a podobne, 1x na prevzatie osobného majetku, cenností a dokumentov (t. j. občiansky preukaz, pas atď.) zosnulého.
2. Cenník.
3. Objednávka pohrebu - ide o dokument, na ktorý si poznačíte, aké služby a produkty si u vás pozostalí objednali.
4. Evidencia zosnulých, povinná zo zákona.
5. Označenie rakvy - má byť označená menom a priezviskom, dátumami narodenia a úmrtia.
6. Dokumenty na podpis, ktoré nie sú povinné, ale na základe nich je pohrebná služba krytá a to: odovzdanie kompletnej dokumentácie, odovzdanie urny, prijatie oblečenia od rodiny, odovzdanie cenných veci rodine.
7. Informačný list k pohrebu, na ktorom sa nachádzajú informácie kde a kedy bude pohreb, ako aj to, aké služby a produkty si pozostalá rodina, resp. obstarávateľ pohrebu, objednal.

Na zabezpečenie jedného pohrebu vám skrátka reálne treba vypísať päť až sedem dokumentov, v závislosti od požiadaviek konkrétnej pohrebnej služby. Následne si ešte potrebujete uschovať kópie Úmrtného listu, Listu o prehliadke mŕtveho, Splnomocnenia, Záznamu o odovzdaní ľudských pozostatkov, Povolenia na pochovanie (ak je potrebné), Pasu pre mŕtvolu (ak ide o prevoz zo zahraničia) a podľa zákona musí byť odfotografovaný aj vykopaný hrob... A toto všetko sa nachádza vo webovej aplikácii Moderné pohrebníctvo, na jednom mieste.“
 
jenner
Mgr. Marek Kandráč, spoluautor webovej aplikácie Moderné pohrebníctvo. (foto poskytol Marek Kandráč)
2. Ako sa užívateľ do aplikácie prihlási?
MK: „Do aplikácie sa prihlásite pomocou prehliadača. Zadáte www.modernepohrebnictvo.sk, zadáte prihlasovacie údaje a heslo. Otvorí sa vám domovská stránka, ktorá zobrazuje najbližšie pohreby alebo vyzdvihnutia nebohých. Ďalej je tam možnosť „Vytvoriť nový pohreb”, ktorá užívateľa prevedie jednotlivými krokmi pri vybavovaní pohrebu. Celé to je navrhnuté tak, aby aplikáciu pochopil naozaj každý, a aby ste pri vybavovaní pohrebu na nič nezabudli. V aplikácii je tiež možné upraviť profil pohrebnej služby, pridať služby atď.“

3. Aké ohlasy ste dostali na Vašu aplikáciu?
MK: „Pohrebné služby, ktorým som ju zatiaľ prezentoval, ju prijali veľmi kladne. Vnímajú ju ako nástroj, ktorý im uľahčí, sprehľadní, zefektívni a ušetrí peniaze v ich pohrebnej službe, keďže všetky dokumenty máte uložené v aplikácii, nič nemusíte fyzicky uchovávať v papierovej podobe. Z tohto hľadiska Moderné pohrebníctvo šetrí aj životné prostredie.“

4. Koľko užívateľov má v súčasnosti táto aplikácia?
MK: „Aplikácia má momentálne dvoch aktívnych používateľov. Zrejme je to preto, že pohrebné služby na Slovensku, bohužiaľ, nemajú veľkú ochotu investovať do moderných systémov. Majú zaužívané procesy, ktorých sa nechcú za žiadnu cenu vzdať. Verím však, že aj tento článok prispeje k tomu, aby povzbudil pohrebné služby na ceste k modernizácii.“

5. Ako túto aplikáciu propagujete?
MK: „Momentálne ju prezentujeme priamo v sídlach pohrebných služieb, alebo im zatelefonujeme a posielame informačný e-mail. Priznám sa, že je náročné pracovať v pohrebnej službe a pritom ešte stíhať niečo propagovať, keďže je to nevyspytateľná práca a musíte byť takpovediac „vždy pripravený“. No určite chceme zapracovať na propagácii a našu aplikáciu naďalej vylepšovať.“

6. Aké inovácie plánujete do budúcnosti?
MK: „Máme pripravené spojenie s novým projektom v oblasti pohrebníctva, ktorý ešte len vzniká, a bude prinajmenšom na slovenské pomery revolučný, no detaily ešte nechám v tajnosti. Ale môžem prezradiť jeho názov: „FUNUS”. Každopádne, teraz zbierame postrehy od používateľov v zmysle čo a ako v rámci aplikácie vylepšiť, a potom budeme postupne inovovať. Už mám pár nápadov, no o tom nabudúce... Čo sa týka prípadnej mobilnej aplikácie Moderné pohrebníctvo, tú momentálne nechystáme. Vyžadovalo by to obrovskú investíciu, ktorú si ešte nemôžeme dovoliť. Našu webovú aplikáciu však pokojne môžete používať na smartfóne, tablete či počítači.“

7. Spomínali ste, že práca v oblasti pohrebných služieb má vo Vašej rodine hlboké korene. Plánujete viesť k tomuto druhu činnosti aj Vašich potomkov?
MK: „Deti zatiaľ nemám, ale ak ich raz budem mať, podporím ich v tom druhu činnosti, pre ktorý sa sami rozhodnú. Nerád by som ich nútil do tohto povolania. Každý sme predsa iný, výnimočný. Každého baví niečo iné. Mňa práca v pohrebníctve naozaj „chytila“, lebo je to oblasť, v ktorej sa dá mnoho vecí zlepšovať, hlavne čo sa týka informačných technológií.“

Za rozhovor ďakujeme Mgr. Marekovi Kandráčovi, spolumajiteľovi pohrebnej služby Kandráč.

Pripravil a foto s uvedením zdroja poskytol Mgr. Pavol Ičo, © Slovenské pohrebníctvo
publikované v elektronickej forme 10/2022
 

Späť na tému Súčasnosť
 
Viac fotografií v galérii pod článkom
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku