Novinky v pohrebníctve - člen SAPaKS

07.12.2022

Webová aplikácia funus.sk

Popri webovej aplikácii Moderné pohrebníctvo, o ktorej sme už na našich stránkach písali (článok je k dispozícii tu), je spolumajiteľ Pohrebnej služby Kandráč Mgr. Marek Kandráč (ďalej len: MK) taktiež spoluautorom novej aplikácie funus.sk, ktorá je určená hlavne zákazníkom pohrebníctiev. V súvislosti s touto novinkou sme ho oslovili, aby priblížil funkcie aplikácie a jej prednosti našim čitateľom.

1. Čo Vás motivovalo k vytvoreniu aplikácie funus.sk?
MK: „Vytvoriť webovú aplikáciu funus.sk nebol náš nápad, keďže v zahraničí bežne fungujú podobné „spomienkové stránky” s kvetinovým e-shopom. Motivovala nás hlavne pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace obmedzenia. V čase, keď platili prísne protipandemické opatrenia sme aj pohreby preniesli do online priestoru, čo znamená, že sme ich začali vysielať naživo, pridávali sme úmrtné oznámenia na náš web kandrac.sk a facebookovú stránku Kandráč Pohrebná služba. Ľudia si na to zvykli až do takej mieri, že ak sme mali výpadok, napríklad v rámci aktualizácie, alebo sme nejakého zosnulého nepridali z dôvodu, že s tým nesúhlasili pozostalí, tak nás ľudia takpovediac zasypali telefonátmi a správami. Pýtali sa, kde je chyba, kedy pridáme zosnulého atď. Keď sa nad tým tak zamyslím, je až fascinujúce, ako rýchlo si na to ľudia zvykli... Naši zákazníci si pri vybavovaní pohrebu dokonca vyslovene želajú, aby sme zosnulého, resp. zosnulú pridali na internet a ani nechcú parte v papierovej forme.“

2. V čom spočíva rozdiel medzi Vašimi aplikáciami Moderné pohrebníctvo a funus.sk?
MK: „Moderné pohrebníctvo je zamerané vyslovene na pohrebné služby a ma slúžiť len pohrebným službám ako ich nástroj na evidenciu a manažovanie. Aplikácia Funus.sk je určená hlavne zákazníkom pohrebných služieb, ale zároveň je to aj stránka, na ktorej nájdete všetko možné spojené s úmrtím. A hoci pomáha najmä zákazníkom pohrebníctiev, slúži i samotným pohrebným službám, ktoré sa na nej môžu odprezentovať, v e-shope vedia predávať svoje produkty a služby, ktoré ponúkajú, napríklad predaj kvetov, čistenie hrobov a podobne. Je to naozaj výnimočná aplikácia, respektíve stránka, keďže sa nezameriava len na jednu pohrebnú službu či na jednu službu súvisiacu s pohrebom, ale na všetky pohrebné služby, kamenárstva, kvetinárstva, krematória a cintoríny na Slovensku. Unikátna je aj tým, že na nej v spolupráci s občianskym združením Kolobeh života (na našich stránkach sme o ňom písali  tu) pribudne psychologická pomoc a ľudia si tu môžu zriadiť aj životnú poistku.“

3. Čo všetko je možné nájsť v rámci aplikácie funus.sk?
MK: „Nachádzajú sa tu jednotlivé podstránky - konkrétne Opustili nás, Pohrebné služby, Kvetinárstva, Kamenárstva, Cintoríny, Krematória… Ľudia si tak vedia pozrieť a porovnať jednotlivé firmy, poskytujúce služby súvisiace s pohrebom, ako i cintoríny a krematóriá. Sekcia Opustili nás obsahuje zoznam zosnulých, ktorých pridávajú pohrebné služby. Užívatelia aplikácie si môžu objednať kvety na pohreb cez e-shop, zapáliť virtuálnu sviečku na hroboch svojich zosnulých, kondolovať, zistiť kde a kedy bude pohreb alebo, ak rodina súhlasí, vedia si pozrieť aj živé vysielanie z pohrebu. Každá podstránka obsahuje filter podľa krajov, okresov a mesta alebo obce, preto umožňuje jednoducho vyhľadať zosnulého či pohrebnú službu.“
 
ponuka
Leták s informáciami o webovej aplikácii funus.sk
(foto poskytol Mgr. Marek Kandráč)
Na stiahnutie leták Funus.sk komplet vo formáte pdf
4. S kým ste pri vývoji tejto aplikácie spolupracovali?
MK: „Moderné pohrebníctvo, s. r. o. je spoločnosť, ktorej patria webové aplikácie Moderné pohrebnictvo a Funus.sk. Vo firme sú štyria členovia. Dvaja programátori a dvaja odborníci, ktorí rozumejú problematike pohrebníctva.“

5. Zaznamenali ste záujem o využívanie Vašej aplikácie?
MK: „Áno, zaznamenali. Pre pohrebné služby ponúka funus.sk jedinečnú príležitosť na propagáciu. Registrujeme tiež pomerne vysokú návštevnosť. Firmám ponúkame aj vytvorenie profesionálnej web stránky, loga, konta na Google, Facebooku či Instagrame, pretože sa snažíme zmodernizovať pohrebné služby. A dovolím si tvrdiť, že sme jednou z najmodernejších pohrebných služieb na Slovensku a toto naše know-how posúvame ďalej.“

6. Ako túto aplikáciu propagujete?
MK: „Zatiaľ hlavne formou osobných návštev – navštevujeme sídla pohrebných služieb a funus.sk ponúkame spolu s Moderným pohrebníctvom. Tieto aplikácie sú totiž prepojené. Popritom telefonujeme a posielame e-maily rôznym spoločnostiam, ktorých činnosť súvisí s pohrebmi. Na základe predchádzajúceho článku o Modernom pohrebníctve sa nám začali ozývať pohrebné služby aj bez toho, aby sme ich kontaktovali, za čo sme Vášmu magazínu nesmierne vďační.“

7. Existujú na Slovensku podobné aplikácie? Ak áno, čím sa líšia?
MK: „Okrem našej aplikácie Moderné pohrebníctvo vieme o jednej aplikácii, ktorá je však v súkromnom vlastníctve. Ale nepovažujeme ju za konkurenciu, je zameraná skôr na chod a kontrolu pohrebnej služby. V porovnaní napríklad s aplikáciou Virtuálny cintorín, ktorá je zameraná len na cintoríny, má funus.sk širší záber v oblasti pohrebníctva a záležitostí spätých s úmrtím. Napriek tomu ale nemáme v úmysle konkurovať Virtuálnemu cintorínu, skôr chceme nadviazať spolupráce.“

8. Prečo si myslíte, že je dôležité modernizovať sféru pohrebníctva na Slovensku prostredníctvom aplikácií a webových stránok?
MK: „Dnes je už všetko v online priestore… Ak človek hľadá informáciu o pohrebe, zvyčajne si nejde pozrieť smútočné oznámenia na nástenke v kostole. Ani knihy sa už toľko nečítajú ako kedysi... Je rýchla doba, človek chce vedieť informácie hneď. A tak ide na internet a tam nájde, čo chce za pár sekúnd. Na Slovensku sme ale v oblasti modernizácie pohrebných služieb akoby zaspali na vavrínoch. A práve to nás inšpiruje k vytváraniu aplikácií, akou je funus.sk. Samozrejme, aj tú je nutné vzhľadom na rýchle tempo modernej doby neustále vylepšovať, a preto už teraz plánujeme inovácie na základe postrehov a nápadov pohrebných služieb, ktoré postupne implementujeme. “

9. Aké sú poplatky pre pohrebníctva za využívanie jednotlivých služieb v rámci aplikácie funus.sk?
MK: „Základný, Bronzový balík, je zdarma. Ponúka vytvorenie profilu pohrebnej služby, pridanie úvodnej fotografie, kontaktných údajov, základných informácií, mapy s presnou pozíciou sídla spoločnosti, informácii o otváracích hodinách a kontaktného formuláru. Za tzv. Strieborný balík sa platí 50 € mesačne, v prípade ak chce zákazník využívať spolu s ním aj aplikáciu Moderné pohrebníctvo, zaplatí 75 € za mesiac. Strieborný balík ponúka okrem služieb Bronzového balíka aj možnosť uverejňovania zoznamu zosnulých, tvorbu smútočných oznámení, online predaj kvetov, vkladanie oznamov a článkov, zverejnenie cenníka služieb a galérie, možnosť uprednostnenia pozície pri vyhľadávaní, vyčistenie profilu spoločnosti od reklám, jej pridanie medzi partnerov, zobrazenie štatistík návštevnosti a pod., ako i vlastnú správu stránky a vlastnú subdoménu a v prípade, ak užívateľ Strieborného balíka využíva aj aplikáciu Moderné pohrebníctvo, tak aj prepojenie s Moderným pohrebníctvom. Zlatý balík vyjde každý mesiac na 150 € a je v ňom zahrnutý prístup do aplikácie Moderné pohrebníctvo, služby Strieborného balíka a v tejto cene je tiež zahrnutá správa profilu konkrétnej pohrebnej služby v rámci vopred definovaného rozsahu prác, online prenos pohrebov a vlastná doména.“

Za rozhovor ďakujeme Mgr. Marekovi Kandráčovi, spolumajiteľovi pohrebnej služby Kandráč.

Na stiahnutie leták Funus.sk komplet vo formáte pdf
 

Pozrite si fotogalériu pod článkom
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Pripravil Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 12. 2022
 
Späť na tému Členovia SAPaKS
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku