Správca verejného cintorína a Krematória v Košiciach

04.04.2022

Poohliadnutie za následkami pandémie koronavírusu

S referentom Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) pre styk s verejnosťou, pánom Mgr. Petrom Sasákom, PhD. sme sa porozprávali o následkoch pandémie ochorenia COVID-19, úmrtnosti a skrášľovaní najväčšieho pohrebiska na Slovensku – košického Verejného cintorína, ktorý SMsZ spravuje. Správa mestskej zelene v Košiciach sa okrem toho stará o Krematórium a priľahlý Urnový háj, ako aj o prírodné pohrebisko Les spomienok.

1. Aký bol počet kremácií a pohrebov od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020?

V sledovanom období medzi 1. marcom 2020 až 22. marcom 2022 sme ako správca Verejného cintorína a Krematória v Košiciach vykonali 9332 kremácií a 967 pohrebov s uložením do zeme. Spolu to je 10 299 zosnulých, ale pri kremáciách je nutné vziať do úvahy skutočnosť, že spádovou oblasťou Krematória je celé východné Slovensko.

Čo sa týka počtov kremácií a pochovaní do zeme za jednotlivé mesiace od vypuknutia pandémie v marci 2020, konkrétne čísla sú nasledujúce: v marci 2020 sme mali 359 kremácií a 34 pohrebov s uložením do zeme, v apríli 2020 bolo vykonaných 273 kremácií a 37 pohrebov s uložením do zeme, v máji 2020 bolo 294 kremácií a 25 pohrebov s uložením do zeme, v júni toho istého roku klesol počet kremácií oproti predchádzajúcemu mesiacu na 219 a pohrebov s uložením do zeme bolo 31, v júli 2020 sme vykonali 271 kremácií a 29 pohrebov s uložením do zeme, v auguste 2020 bolo 292 kremácií a 26 pohrebov s uložením do zeme, v septembri počet kremácií mierne stúpol na 301 a pohrebov s uložením do zeme bolo 36, v októbri 2020 bolo 335 kremácií a 42 pohrebov s uložením do zeme, v novembri 2020 sme zaznamenali 397 kremácií a 30 pohrebov s uložením do zeme, posledný mesiac roku 2020 priniesol 349 spopolnení a 51 pohrebov s uložením do zeme. V mesiacoch marec – december 2020 teda bolo vykonaných spolu 3090 kremácií a 341 pohrebov s uložením do zeme.

Pre rok 2021 platia tieto počty: január – 555 kremácií a 61 pohrebov s uložením do zeme, február – 654 kremácií a 71 pohrebov s uložením do zeme, marec – 595 kremácií a 61 pohrebov s uložením do zeme, apríl – 418 kremácií a 37 pohrebov s uložením do zeme, máj – 293 kremácií a 41 pohrebov s uložením do zeme, jún – 330 kremácií a 19 pohrebov s uložením do zeme, júl – 286 kremácií a 33 pohrebov s uložením do zeme, august – 306 spopolnení a 24 pohrebov s uložením do zeme, september – 306 kremácií a 39 pohrebov s uložením do zeme, október – 338 kremácií a 37 pohrebov s uložením do zeme, november – 564 kremácií a 65 pohrebov s uložením do zeme, december – 578 kremácií a 51 pohrebov s uložením do zeme. V roku 2021 sme teda celkovo zaznamenali 5223 kremácií a 539 pohrebov s uložením do zeme.

Január tohto roku priniesol 396 kremácií a 23 pohrebov s uložením do zeme, vo februári sme mali 298 kremácií a 33 pohrebov do zeme a v sledovanom období v mesiaci marec (t. j. od 1. 3. do 22. 3. 2022) sme zaznamenali 325 kremácií a 31 pochovaní do zeme. Vo výsledku teda išlo o 1019 kremácií a 87 pohrebov s uložením do zeme za obdobie 1. 1. 2022 až 22. 3. 2022.
 
schody
Nové schodisko na Verejnom cintoríne. Autor fotografie: SMsZ v Košiciach
2. Kedy, resp. v ktorých mesiacoch, ste zaznamenali najvyšší počet kremácií a pohrebov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami pred vypuknutím pandémie?
Citeľný nárast žiadostí o kremácie a pohreby nastal v novembri 2020, následne si celý rok 2021 vyžiadal nadpriemerné úsilie všetkých pracovníkov. Najnáročnejší bol február 2021, počas ktorého sme mali 654 spopolnení a 71 uložení do zeme, pričom pred pandémiu boli tieto čísla približne polovičné.

3. Aký je záujem o pochovávanie v Lese spomienok? (článok o tomto pohrebisku)

Ohlasy máme pozitívne a záujem je od otvorenia konštantný. V novembri sme v Lese spomienok mali štyri pohreby, v marci 2022 sa konali ďalšie štyri. Počas zimných mesiacov sa v Lese spomienok nepochováva, jednak pre sťažený pohyb a zamrznutú pôdu, ale aj preto, že plne rešpektujeme prirodzené cykly prírody.

4. Aké opatrenia v súčasnosti platia na Verejnom cintoríne a pre ostatné cintoríny, ktoré spravujete?
Aktuálne sú obmedzenia počtu účastníkov na pohreboch zrušené, naďalej však platí povinnosť používať respirátor FFP2 v interiéri.

5. Disponujú pohrebiská, ktoré spravujete, dostatkom voľného miesta na pochovávanie?
Verejný cintorín aj Urnový háj pri Krematóriu majú ešte kapacity výhľadovo na minimálne desať rokov prevádzky. Na Verejnom cintoríne a v okolí krematória sú aj voľné plochy, ktoré by sme v prípade potreby vedeli využiť a vytvoriť na nich nové parcely na pochovávanie.

6. Čo podnietilo výstavbu nového schodiska na Verejnom cintoríne a ako bol tento projekt financovaný?
Pôvodné travertínové schodisko bolo v nevyhovujúcom stave a jeho opravy si vyžadovali vynaloženie značných finančných prostriedkov. Navyše sme dostávali sťažnosti na jeho klzký povrch, a tak sme sa rozhodli schodisko komplexne opraviť (vymeniť dlažbu, nainštalovať zábradlie, osadiť prípravu na realizáciu osvetlenia). V tomto roku plánujeme aj revitalizáciu vstupného priestoru Verejného cintorína a výstavbu osvetlenia pri schodisku. Náklady na opravu centrálneho schodiska dosiahli takmer 75-tisíc eur a revitalizácia vstupnej časti cintorína bude podľa predbežných odhadov stáť viac ako 1 milión eur. Tieto investície sú hradené z rozpočtových zdrojov nášho zriaďovateľa, mesta Košice.

7. Dostali ste v súvislosti s prijatými protipandemickými obmedzeniami a opatreniami nejaké sťažnosti, ohlasy, nápady na zlepšenie a pod.?
Občas nastali situácie, keď sa niekto na opatrenia sťažoval, ale ako prevádzkovatelia sme sa vždy riadili aktuálne platnými obmedzeniami a snažili sme sa v čo najväčšej miere vychádzať návštevníkom cintorína a účastníkom pohrebov v ústrety. Dezinfekcia bola dostupná pri vstupoch na cintorín a do obradných siení, po obradoch sme sterilizovali miestnosti za účelom minimalizácie rizika nákazy.

8. Koľko stojí nájom hrobového miesta na pohrebiskách, ktoré spravujete(t. j. na Verejnom cintoríne, na pohrebisku pri Krematóriu a v Lese spomienok)?
Ceny nájmu za hrobové miesto na dobu jedného roka sa pohybujú v závislosti od konkrétneho pohrebiska a začínajú na 9,50 eur na rok (ročné nájomné za schránku v kolumbáriu na pohrebisku pri Krematóriu). Momentálne čakáme na schválenie nového cenníka, kde sa upravili ceny o percento inflácie z minulého roka, ktoré zverejňuje štatistický úrad SR. Ide o obvyklý postup, výraznejšie zmeny v cenách našich služieb nechystáme.

Pre Verejný cintorín a Krematórium, resp. priľahlý Urnový háj v súčasnosti platí cenník uverejnený v rámci prevádzkového poriadku Verejného cintorína a Krematória .

9. A na záver filozofická otázka: Aké, podľa Vás, vyplynulo poučenie zo strašného utrpenia, ktoré priniesol vírus COVID-19? Myslíte si, že ľudia na Slovensku sa po tomto nešťastnom období začnú k sebe správať lepšie, začnú si viac vážiť život, budú mať väčšiu úctu k druhým, prípadne začnú viac rozjímať o smrti a zmysle života?
Pandémia Covid-19 nás donútila vystúpiť z našej komfortnej zóny a ukázala nám, že nie všetko, čo považujeme za samozrejmé, také musí byť. Veľa ľudí prišlo o blízkych v priebehu niekoľkých dní, pričom sa s nimi ani nestihli rozlúčiť. A možno nám práve pandémia pomohla uvedomiť si hodnotu života...

Z vlastnej skúsenosti môžem tvrdiť, že mnohí ľudia si začali viac vážiť svojich starších príbuzných.

Za rozhovor a poskytnuté fotografie ďakujeme referentovi pre styk s verejnosťou Mgr. Petrovi Sasákovi, PhD. zo Správy mestskej zelene v Košiciach.

Pripravil a foto poskytol Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Publikované na portáli SP net 03. 2022
 
Späť na tému O cintorínoch
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 18 fotografií
Podporte náš článok