Urnový cintorín - súkromné pohrebisko

25.11.2020

Južný cintorín Košice

Košický Južný cintorín predstavuje jedinečný projekt moderného súkromného pohrebiska. Založený bol už v roku 2010 a jeho vlastníkom a správcom je spoločnosť Rekviem s. r. o.

Charakteristika Južného cintorína
Cintorín sa nachádza v tesnej blízkosti Verejného cintorína a priľahlého židovského cintorína v Košiciach viac o oboch pohrebiskách sa dočítate v našom článku.

Dôvody, pre ktoré sa firma Rekviem s. r. o. rozhodla založiť pohrebisko, priblížil konateľ spoločnosti Mgr. Karol Kačmáry, MBA: „Dvadsaťpäť rokov som prevádzkoval najväčší cintorín na Slovensku, ktorý som prevzal v katastrofálnom stave. Tento cintorín prevádzkovalo mesto a vyzeral, ako džungľa. Ako rodeného Košičana ma trápilo, keď sa ľudia hanlivo vyjadrovali voči jeho stavu a k jeho bezhlavej zástavbe. Žiaľ zástavba cintorína bola po mojich predchodcoch nenapraviteľným a neodstrániteľným zločinom. Už vystavaný hrob sa bez súhlasu jeho majiteľa nedá nijako odstrániť. Nechápem, ako mohol niekto tak necitlivo zastavať hrobmi cestičky pre peších a narušiť štruktúru komunikácií aj celkovej architektúry cintorína. No, asi to nebolo zadarmo... Osobitným príkladom je najväčšia parcela č. XV, v ktorej nejakým zázrakom ostala zachovaná iba jedna jediná cestička medzi približne 4500 hrobmi. Všetky ostatné pôvodné chodníčky boli zastavané náhrobkami. Vzhľadom na tento hrozný stav som stále túžil zrealizovať niečo na "zelenej lúke"."
 
zakladnykamen
Základný stavebný kameň Južného cintorína (autor fotografie Pavol Ičo)

Kačmáry taktiež podotkol, že pred uvedením Južného cintorína do prevádzky uskutočnil množstvo zahraničných ciest na renomované svetové výstavy, ktoré sa venovali pohrebníctvu a rovnako navštívil i výrobcov pohrebného a kamenárskeho sortimentu, ako aj cintoríny v iných mestách, najmä v zahraničí.

Nepríjemné spomienky však má na kolotoč papierovania a byrokracie. Ten musel absolvovať pred spustením cintorína do prevádzky (predaj urnových hrobov a okienok kolumbária tu bol zahájený v júni 2011, necelý rok po zaobstaraní pozemku – Poznámka redakcie).

Prvoradým zámerom celého projektu bolo podľa neho poskytnúť verejnosti moderný cintorín, ktorý spĺňa požiadavky najnáročnejších klientov. Spoločnosť Rekviem s. r. o. sa pritom zamerala na tieto čiastkové ciele:
1.Zriadiť moderný cintorín kopírujúci súčasné trendy, prakticky urnový háj (bez možnosti tradičného pochovania v rakvách).
2. Poskytnúť návštevníkom pohrebiska bezproblémový prístup vzhľadom na polohu cintorína, ktorý je vedľa parkoviska a zastávok MHD pred verejným cintorínom.
3. Vytvoriť na ploche cintorína bezbariérové prístupové cesty, aby sa tu mohli bezproblémovo pohybovať aj zdravotne postihnuté osoby.
4. Vytvoriť vydláždené komunikácie, aby sa pozostalí z cintorína vracali v rovnako čistých topánkach a oblečení, v akom na cintorín prišli.
5. Prevádzkovať odpadové hospodárstvo bez hrdzavých veľkokapacitných kontajnerov.
6. Postaviť hustú sieť vkusných vodovodných studničiek.
ulicky
Južný cintorín v Košiciach – rozmiestnenie náhrobkov v uličkách (autor fotografie Pavol Ičo)

7. Prevádzkovať bezplatnú požičovňu základného náradia a pomôcok pre údržbu hrobového miesta, ako sú lopatky, metličky či krhličky.
8. Zabezpečiť automatické osvetlenie areálu cintorína pre bezpečný pohyb návštevníkov vo večerných hodinách.
9. Zaviesť celoročnú prevádzkovú dobu od 7. hodiny ráno do 20:00 bez ohľadu na svetelné podmienky vďaka umelému osvetleniu.
10. Zabezpečiť automatické otváranie a zatváranie areálu cintorína.
11. Zabezpečiť automatické monitorovanie cintorína.
12. Realizovať vkusnú a účelovú záhradnú výsadbu so zreteľom na zachovanie maximálneho súkromia a intimity klienta pri návšteve hrobového miesta.
13. Poskytnúť návštevníkom lavičky na oddych, alebo uloženie tašiek a pomôcok pri údržbe hrobu a pod.
14. Postarať sa o vkusnú a účelovú architektúru hrobových miest, bez možnosti zásahu pseudoumelcov a iných škodcov do rozloženia sekcií.
15. Zabezpečiť, aby mal každý hrob svoje jedinečné číslo a umiestnenie, ktoré sa už nedá žiadnym spôsobom zmeniť, či dopĺňať. Takýmto spôsobom sa zamedzí rušeniu cestičiek a vsúvaniu ďalších hrobov, čo je prax známa z mnohých iných pohrebísk.
14. Umiestniť plán cintorína a jeho sekcií pri vstupe na pohrebisko, ale aj na web www.rekviem.sk spolu so zoznamom pochovaných podľa sekcií, či abecedného zoznamu zomrelých.
15. Umiestniť kanceláriu správy cintorína v bezprostrednej blízkosti vstupu na cintorín a vedľa hrobov a hrobových miest, aby bola klientom k dispozícii.
16. Zaviesť minimálnu čakaciu dobu na vypísanie, alebo dopísanie mien na pomník po zakúpení urnového hrobu, alebo epitafnej dosky v kolumbáriu (na tieto úkony sa na Južnom cintoríne čaká spravidla 1-2 dni).
17. Ponúknuť klientom pohrebiska pridružené služby – možnosť zakúpenia smútočných kytíc, vencov atď. (spoločnosť VISIONE s.r.o.) a pohrebné služby, poskytované spoločnosťou PAX Košice s.r.o. Pre Košičanov, ktorí emigrovali do zahraničia a pravidelne "zásobujú" hroby svojich predkov kvetinovými darmi a sviečkami, navyše zamestnanci spoločnosti VISIONE s. r. o., podľa želania klientov na hroboch zapaľujú sviečky a ukladajú kvetiny.

O úspešnej realizácii uvedených zámerov svedčí súčasný stav cintorína. Toto pietne miesto navyše disponuje dostatkom voľnej plochy pre potreby budúcich klientov. Špecifickým rysom tohto cintorína je, že hroby tu sú umiestnené v uličkách oproti sebe.

Južný cintorín a koronavírus

Vo vzťahu ku koronavírusu odpovedal Karol Kačmáry pre magazín Slovenské pohrebníctvo aj na tieto otázky:

1. Zaznamenali ste počas pandémie (t. j. od marca tohto roku) a v nasledujúcom období, keď boli prijaté rôzne opatrenia vo vzťahu ku koronavírusu, nárast pohrebov?
Nie, počet pohrebov je na štandardnej úrovni.

2. Boli medzi zosnulými, pochovanými na Južnom cintoríne aj osoby infikované vírusom COVID-19?
Na Južnom cintoríne sa pochovávajú iba urny s popolom zosnulých. Doposiaľ nemáme vedomosť o tom, že by bol niekto z osôb, pochovaných na tomto cintoríne, infikovaný koronavírusom.

3. Radili ste sa pri pochovávaní zosnulých, resp. ohľadom opatrení v súvislosti s koronavírusom s RÚVZ?
Vzhľadom na charakter pochovávania urien s popolom zosnulých, ktorý pochopiteľne nie je infekčný, sme s RÚVZ komunikovali iba minimálne. Skôr nás zaujímal pohyb osôb pri pohreboch, ale to sa priebežne riešilo v nariadeniach vlády, takže s tým problém nebol. Pri návštevách klientov pred pochovaním v našej kancelárii sa riadime nariadeniami vlády.

4. Koľko ľudí sa v súčasnej situácii v priemere zúčastňuje pohrebného obradu na cintoríne, t. j. aktu spojeného s ukladaním urny na cintoríne?
Vďaka rôznym kampaniam a usmerneniam sa ľudia správajú veľmi zodpovedne a disciplinovane. Vzhľadom na to, že "hlavný" pohrebný obrad sa už v podstate uskutočnil, počet zúčastnených na pochovávaní urny s popolom zosnulého sa obmedzuje na najbližšiu rodinu, zvyčajne v počte 5 - 6 osôb.

5. Dodržiavajú účastníci obradu rozostupy? Nosia ochranné pomôcky (rukavice, rúška)?
Ako som spomenul, ľudia sú veľmi obozretní a disciplinovaní. Rúška sú samozrejmosťou a vo vlastnom záujme dodržiavajú aj rozostupy. Samozrejme, že pre manželské páry s deťmi, alebo osoby žijúce v jednej domácnosti táto vzdialenosť z pochopiteľných príčin neplatí. Používanie ochranných rukavíc je častým javom. Podobne i zamestnanci spoločnosti Rekviem nosia rúška aj ochranné rukavice.
 

Pripravil Mgr. Pavol Ičo, foto Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

publikované na portáli SP net 11. 2020
 
Späť na tému O cintorínoch
 
Podporte náš článok