Pokračovanie série o pohrebnej architektúre budúcnosti

15.06.2012

Plávajúci cintorín

Ďalším odvážnym, pôsobivým futuristickým návrhom pohrebnej architektúry budúcnosti je plávajúci cintorín, ktorého autorom je architekt Tin Shun But. Článok pripravila Mária Bednáriková
 
Myšlienka    
 
S exponenciálne narastajúcou svetovou populáciou bude do roku 2030 drastický nedostatok pôdy a  viaceré veľké mestá nebudú mať miesto pre mŕtvych. Autor sa preto zameral na vytvorenie „nového“ priestoru pre pochovávanie. Plávajúci cintorín v Hongkongu, pre ktorý bol tento futuristický návrh koncipovaný je reakciou na rastúcu populáciu a teda aj na zvyšujúcu sa intenzitu pochovávania zosnulých v mestách, na rastúci dopyt po pôde a teda aj na zvyšujúcu sa cenu pozemkov, najmä v silne zaľudnených oblastiach. Návrh plávajúceho cintorína tiež reaguje na aktuálne výzvy tisícročia ako je globalizácia, ochrana životného prostredia, flexibilita, …
  
Návrh jasne odráža neustále narastajúce priestorové aj estetické požiadavky na novo vznikajúce cintoríny. Keďže priestor určený pre cintoríny dosiahol nasýtenie, nájsť miesto posledného odpočinku, je čoraz ťažšie. Dopyt totiž ďaleko presahuje ponuku. V Hongkongu je situácia tak kritická, že drvivá väčšina ľudí v súčasnosti uprednostní kremáciu. Mesto tak bude musieť v ďalších dvadsiatich rokoch vytvoriť miesto pre 400 000 urnových jednotiek. Architekt Tin Shun But prišiel s osobitým riešením, ktoré je v súlade s pravidlami feng-šuej. Autor navrhol novodobý typologický druh cintorína, sofistikovanú obdobu kolumbária na vode, a to plávajúci cintorín, ktorý vytvára nové priestorové  doposiaľ netušené možnosti.

Plavba pozostalých z pevniny na cintorín symbolizuje transformáciu ľudského tela na popol. Návrh oslavuje životy – ľudí, ktorí sú pochovaní na tomto mieste alebo roztrúsení v mori.         
 
Inšpirácia
 
Pri navrhovaní bolo cieľom autora urbanisticky a architektonicky dotvoriť základnú ideu s ambíciou vytvoriť nový moderný cintorín v atraktívnom, netradičnom prostredí v tesnej väzbe na mesto. Plávajúci cintorín je zakotvený v prístave, čo je aktuálne zanedbaná oblasť s potenciálom stať sa revitalizovaným verejným mestským priestorom.
 
Kompozícia
 
5Základom kompozície je hmota, ktorá primerane tlmočí svoju funkciu. Ústredným motívom architektonického konceptu plávajúceho cintorína je tiež umocnenie jedinečného vizuálneho kontaktu miesta s okolím. Riešenie objektu je založené na otvorenosti a vzdušnosti, čo spríjemňuje prostredie celého areálu. Dynamicky tvarovaný objem je vo svojej podstate jednoduchý. Návrh plávajúceho cintorína je charakteristický jemným zaoblením a použitím kriviek, vyznačuje sa jednotnou farebnosťou tak exteriérových ako aj interiérových prvkov.

Hlavným kompozičným princípom je horizontálna línia celej hmoty objektu. V danom návrhu tak dominuje horizontalita nad vertikalitou. Návrh pôsobí kompaktne, je tvarovo jasne definovaný a charakterizuje ho čitateľnosť, elegancia, svieži vzhľad a harmonické proporcie.
 
Funkcia
 
6Plávajúci cintorín reprezentuje samostatnú štvrť – vysunutý satelit s nezameniteľným architektonickým výrazom. Objekt je integrovaným mestským prvkom, ktorý by mal poskytnúť pozostalým a návštevníkom možnosť vzdať primeranú úctu zosnulým. Návrh v sebe spája viacero funkcií. Základnou je zabezpečenie priestoru pre pochovávanie, ďalšou je úloha tvorcu mestského prostredia a v neposlednom rade zároveň ponúka možnosť odpočinku a relaxácie nielen pre pozostalých ale aj pre ostatných návštevníkov. V rámci objektu je navrhnutá aj kaviareň. Návrh plávajúceho cintorína vytvára zaujímavý verejný priestor poskytujúci zážitok z pohľadových prepojení na mesto a okolie. Architektonický koncept nezabúda ani na uplatnenie zelene, ktorá ho dopĺňa.

Autor pri návrhu stavil na prevádzkovú jednoduchosť a prehľadnosť celého areálu. Objekt tak funguje ako jeden celok. Plávajúci cintorín má dve výškové úrovne a to hornú palubu a dolnú palubu. Horné podlažie je ustúpené z oboch strán. Pôdorys má nepravidelný elipsovitý tvar.

Plávajúci cintorín má dva vstupy. Hlavný je umiestnený centrálne na začiatku pozdĺžnej osi objektu a vedľajší je situovaný z boku. Hlavný vstup vytvára vstupnú bránu do areálu, charakterizuje ho reprezentatívny dizajn s použitím kvalitných prírodných materiálov. Na tento vstup nadväzuje hlavná komunikácia, ktorá sa tiahne stredom celého objektu.

Väčšiu časť plochy zaberajú urnové jednotky, ktoré sú situované na oboch podlažiach, zapustené do podlahy alebo v podobe urnových stien. Urnové miesta v podlahe v tvare osemuholníka kopírujú ladné krivky. Každý hrob má svoju pamätnú plaketu, ktorá slúži aj ako nosič textovej informácie o pochovaných. Tento moderný plávajúci cintorín poskytuje nové kapacity pre urnové jednotky. Maximalizáciu nových miest autor dosahuje vhodným rozmiestnením a pravidelným rastrom.

Interiér charakterizuje otvorenosť. Súčasťou pôdorysu je päť samostatných svetlíkov v tvare elipsy s otvoreným priehľadom na oblohu. Na konci plávajúceho cintorína sa nachádza mostík, z ktorého môžu pozostalí rozsypať popol svojich zosnulých do mora. Návrh je pozoruhodným aj odvážnym riešením.
 
Konštrukcia             
 
Konštrukciu plávajúceho cintorína vytvárajú dva železobetónové plató umiestnené nad sebou, spojené zvislými konštrukciami. Presvetlenie spodnej paluby zabezpečuje päť svetlíkov v tvare elipsy. Komunikačne zabezpečujú objekt schodiská aj rampy, ktoré umožňujú bezbariérový prístup. Oba prvky využívajú moderné estetické a technické vlastnosti. Pôdorysné riešenie je vysoko účelné a zároveň veľmi pôsobivé.

V architektonickom vyjadrení dominuje skôr monomateriálnosť. Vo farebnosti objektu prevažuje biela farba. Pri stvárnení fasády vstupnej časti zohral hlavnú úlohu lesklý čierny obkladový materiál, v ktorom sú „vyleptané“ mená zosnulých. Transport, prepravu pozostalých a návštevníkov z pevniny na cintorín a opačne zabezpečujú lode.
     
3Tento inovatívny návrh svojou jednoduchosťou a architektonickou hodnotou nesie pečať súčasnosti a zároveň je nadčasový. Dostupná poloha v blízkosti mesta, syntéza architektúry a okolia predpovedá návrhu pozitívne ohlasy. Futuristický návrh plávajúceho cintorína reflektuje sľubnú modernú budúcnosť pohrebnej architektúry. Objekt vystihuje čistá, jednoduchá, jasná a elegantná hmota, ktorá má vysokú estetickú úroveň. K zaujímavému funkčnému, prevádzkovému a konštrukčnému riešeniu sa tak pripája aj pozitívne vizuálne pôsobenie. Architektonické stvárnenie objektu je vyvážené. Návrh charakterizuje pôsobivý dizajn a elegantný vzhľad. Návrh plávajúceho cintorína je jedinečným premostením minulosti, súčasnosti a budúcnosti. A hoci daný nápad - idea môže znieť predčasne, zaslúži si našu pozornosť. Čo ak práve tento návrh nie je iba experimentom, ale aj predvídavou víziou budúcnosti?

Autorka článku Mária Bednáriková
Fotografie: www.domusweb.it/en/architecture/vertical-cemeteries/
                www.nsystemlab.com


 
Späť na tému Architektúra
Podporte náš článok