Boli sme pripravení?

13.06.2020

Krematóriá na Slovensku v čase krízy

Pred pandémiou na Slovensku bola úmrtnosť približne 53 tisíc osôb ročne, z toho podľa našich prieskumov viac ako 60% zosnulých prejde kremačnou pecou. Na našom území je 7 krematórií. Vo vlastníctve miest a obcí je 5 krematórií, Bratislava 2 pece, Žilina 2 pece, Košice 2 pece, Banská Bystrica 2 pece (stále v rekonštrukcii), Nitra 1 pec. V súkromných rukách sú krematória v Nových Zámkoch 1 pec a Leviciach 1 pec.

Technika používaná pri týchto peciach pochádza zväčša z Českej republiky a Poľska. Samozrejme, každá pec potrebuje pravidelnú údržbu po určitom počte spalov (kremácií). Ako prebieha kremácia sme popísali v našom článku z roku 2016.

V Bratislave prebiehala práve údržba jednej z pecí pre tento účel a to v čase krízy v súvislosti s ochorením Covid 19, kedy sa očakával enormný nárast zosnulých, tak ako to bolo v iných krajinách Európy a ako to aj predpokladal Inštitút zdravotnej politiky ústami jeho vtedajšieho šéfa MSc. Martina Smatanu.

Krematórium Hustopeče
Krematórium Hustopeče, ilustračné foto pavel ondera
Samotná kremácia zosnulého trvá od 80 po 150 minút. Priemerne tak môžeme rátať dve hodiny na jednu kremáciu. Ak by všetky pece na Slovensku pracovali vo svojom optimálnom režime, zvládli by počas 24 hodinového cyklu dokopy 132 kremácií. Opakujeme ak by pracovali v ideálnom režime. Pri rekonštrukcii dvoch pecí v Banskej Bystrici a pravidelnej údržbe jednej pece v bratislavskom Lamači by sa počet naplno vyťažených pecí znížil z jedenástich na osem, čo by znamenalo pri plnej záťaži cca 100 kremácií denne. Naštastie k tejto situácii neprišlo a na Slovensku sa mortalita nijako nezvýšila.

Vo Francúzsku inštaluje kremačné pece Facultatieve Technologies (FT), ktorá samozrejme zabezpečuje aj ich údržbu. Ako informoval prezident firmy Facultatieve Patrick De Meyer v magazíne Resonance Funeraire, ich krematória boli pripravené zvládnuť až 23 kremácií denne (1 pec), čo bolo zadokumentované v severnom Taliansku. Pri 24 hodinovej prevádzke zvládajú minimálne 18 kremácií. Čo sa týka spotreby energií a času, pri tomto počte kremácií išlo priemerne o 79 minút na kremáciu pri ktorej sa spotrebovalo 4,67 m3 plynu (bez predohrievania). Tieto najmodernejšie pece, modely FT II a FT III sú konštruované na 24 hodinovú prevádzku.

V čase pandémie koronavírusu francúzi flexibilne zareagovali a kremačné pece FT III montovali aj na kontajnerové plošiny za nákladné ťahače. Jeden z prvých inštalovali na cintoríne Montjuic v Barcelone. Takto privezené krematórium je po pripojení k sietiam okamžite k dispozícii a plne funkčné.

Je teda vidieť, že aj pohrebný priemysel vie zareagovať na každú situáciu a vyrovnať sa s ťažkosťami, ktoré táto doba priniesla. Veríme, že aj naši podnikatelia by v prípade potreby vedeli našej krajine pomôcť a zmierniť tak dopady tejto krízy. Aj keď tentoraz sa dopad vo forme zvýšenej mortality našej krajine vyhol, musíme s podobnými katastrofami do budúcna rátať. Je lepšie byť v pozícii pripraveného ako neskôr na poste zaskočeného.

Pozrite si fotogalériu pod článkom. Foto Pavel Ondera, krematórium Levice, Nové Zámky, Hustopeče, prehľad krematórií mapku ČR a SR poskytol Tomáš Kotrlý z MMR ČR.

Pripravil Pavel Ondera, informácie z Francúzska - Magazine Resonance Funeraire n0 160 str 36-37 © Slovenské pohrebníctvo
publikované v elektronickej forme 06/2020

Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku