Nekrológ

12.06.2011

Pavel Ondrej Backa

 Keď sme v marci tohto roku robili rozhovor s Pavlom Ondrejom Backom, netušili sme, že to bude jeden z posledných, ktorý nám poskytne. Ešte na krste magazínu bol plný entuiazmu, sršal humorom, prekypoval duševným zdravím. Krátko po vydaní druhého čísla nás zaskočila smutná správa.
 
Vo veku nedožitých 83 rokov odišiel spomedzi živých. Potichu, v ústraní pekného Domova seniorov v bratislavskej Petržalke.
 
Náš bývalý kolega prežil pestrý život. Boli chvíle radosti no i smútku, odriekania sa, strachu o svoju existenciu, to všetko sprevádzalo životy všetkých, ktorí prakticky prežili takmer celé dvadsiate storočie. Keď v roku 1976 zakotvil svoju loď života v prístave bratislavskej pohrebnej služby, vedel, že je to na dlho. A skutočne, počas trinástich rokov prešiel viacero funkciami až po vedúceho. Z tejto pozície už odišiel do zaslúženého dôchodku.
 
Jeho meno bolo však vždy spájané s bratislavskou pohrebnou službou, aj po dlhých rokoch. Zásluhu na tom, že bývalí spolupracovníci na neho nezabúdali ani po rokoch má iste jeho povaha, čestnosť a ľudskosť, schopnosti citlivo riadiť tak veľký podnik akým bratislavská služba za socializmu rozhodne bola.
 
Čo dodať na koniec? Odišiel človek, odišiel kamarát, spolupracovník, chlap na svojom mieste. Sme radi že sme ho spoznali, že sme mohli v jeho blízkosti pracovať a že po dlhé roky nám bol priateľom.
 
Česť jeho pamiatke.

© Slovenské pohrebníctvo
 
Späť na tému Informujeme
Podporte náš článok