Slovenská Asociácia Pohrebných a Kremačných Služieb vstúpila do EFFS

13.06.2011

Prijatie do EFFS

 Slovenská Asociácia Pohrebných a Kremačných Služieb bola prijatá do EFFS. Týmto krokom sa i pohrebníctvo na Slovensku prostredníctvom Asociácie dostalo do európskych profesných štruktúr, čo do budúcnosti prinesie výhody všetkým jej členom v rámci spolupráce a komunikácie s pohrebnými službami krajín, ktoré sú taktiež členmi EFFS.
 


Založenie Európskej federácie Pohrebných služieb bolo schválené 29. novembra 1994 vo Viedni, ustanovujúca schôdza sa konala 16. decembra toho istého roku. Dnes združuje poskytovateľov a zástupcov z 25 krajín Európy.

header
 
EFFS je medzinárodná nezisková organizácia združujúca pohrebné služby a organizácie pohrebných služieb v Európe.
 
Podľa článku 3. Ústavy EFFS, má okrem iného za cieľ výmenu skúseností a informácií, ako aj podporu spolupráce a vzájomnej pomoci svojich členov a to najmä v prípade prepravy zosnulých osôb, koordinuje uzatváranie a dodržiavanie medzinárodných dohovorov a dohôd, ktorými sa riadia pohrebné služby v rámci národných a nadnárodných orgánov.

Vstupom slovenských zástupcov na túto pôdu sa otvorili dvere k využívaniu garancií a výhod, ktorá táto medzinárodná organizácia a členstvo v nej poskytuje.
 
 

Späť na tému Informujeme
Podporte náš článok