Dušičky a obnova cintorína

20.10.2022

Zmeny v prevádzke košických cintorínov počas dušičkových sviatkov

Prevádzku pohrebísk, o ktoré sa stará Správa mestskej zelene v Košiciach, ovplyvnia v dušičkovom období rôzne ústretové zmeny vo vzťahu k návštevníkom. Tí však musia čeliť aj obmedzeniam v súvislosti s rekonštrukciou priestorov Verejného cintorína.

Opatrenia v čase Dušičiek
V snahe vyjsť v ústrety pozostalým z iných miest, ako aj samotným Košičanom, predĺžila Správa mestskej zelene v Košiciach (ďalej len: SMsZ) otváraciu dobu všetkých troch pietnych miest, ktoré spravuje – teda Verejného cintorína, urnového hája pri krematóriu a priľahlého prírodného cintorína Les spomienok (bližšie informácie o týchto cintorínoch nájdete na našich stránkach v článkoch. Najväčší cintorín na Slovensku, Košické sídliskové cintoríny, Les spomienok. Pohrebiská budú otvorené od nedele 30. októbra až do utorka 1. novembra v čase od 7:00 do 22:00. Následne až do 8. novembra otvoria svoje brány v rámci tzv. letného režimu (platí každoročne od 1. 5. do 8. 11., s výnimkou dušičkového obdobia – pozn. red.), od siedmej hodiny ráno do ôsmej večer a od 9. novembra prejdú do zimného režimu, čo znamená, že návštevníci tu budú môcť vstupovať od siedmej ráno do piatej poobede.

Okrem otváracích hodín cintorínov sa však predĺžia aj úradné hodiny kancelárie správy Verejného cintorína a kancelárie správy krematória. Obe budú otvorené aj cez víkend pred Sviatkom všetkých svätých a v dňoch dušičkových sviatkov. V sobotu 29. 10. a v nedeľu 30. 10. privíta kancelária správy Verejného cintorína klientov v čase od 9:00 do 12:00 a po krátkej obedovej prestávke od 12:30 do 17:00. Rovnako bude otvorená i 31. 11. V deň Sviatku všetkých svätých (1. 11.) a počas dňa Pamiatky zosnulých (2. 11.) bude v prevádzke od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00.

Pre úradné hodiny kancelárie správy krematória zasa platia tieto časy: Sobota 29. 10. a nedeľa 30. 10.: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 15:30. Pondelok 31.10.: 9:00 – 12:00 / 12:30 – 15:00, utorok 1. 11.: 9:00 – 12:00 / 12:30 – 15:00, streda 2. 11.: 9:00 – 12:00 / 12:30 – 15:00. Pozostalí si tak budú môcť vybaviť potrebné záležitosti a získať informácie i v neobvyklých časoch.

Pri orientácii v areáli košického Verejného cintorína, ktorý je so svojou rozlohou 32 hektárov a s viac než štyridsiatimi tisícmi hrobových miest najväčším pietnym miestom na Slovensku, navyše mnohým návštevníkom pomôže webová aplikácia Virtuálny cintorín na stránke www.cintoriny.sk, kde nájdu od 1. novembra tohto roku informácie o lokalizácii približne polovice hrobov.

Keďže počas uplynulých dvoch rokov platili na cintorínoch covidové opatrenia, ktoré toho roku aktuálne nie sú, SMsZ očakáva vysoký počet návštevníkov. Preto sa začali prípravy na tohtoročné Dušičky už v auguste. SMsZ pripravila pre návštevníkov väčšie množstvo odpadkových nádob na komunálny odpad, drobné náradie a krhly na vody aj mobilné toalety.
 
kriz
Verejný cintorín v Košiciach bude počas Dušičiek otvorený dlhšie. (foto: Pavol Ičo)
Správa cintorínov popritom nezabudla ani na bezpečnosť chodcov - v termíne od 15. októbra až do 4. novembra je vstup do areálu verejného cintorína a krematória s vlastným vozidlom zakázaný. Do 21. októbra bude vstup umožnený len služobným vozidlám správcu, kamenárom a spoločnostiam opravujúcim hroby. Pre návštevníkov, ktorí majú záujem vstúpiť na územie cintorína vozidlom, však SMsZ ponúka do 21. októbra možnosť využiť službu dopravy firemným vozidlom k vybranej parcele v ranných hodinách. Po 21. októbri sa už ani služobné vozidlá SMsZ do areálu pohrebísk nedostanú.

Bezpečnosť návštevníkov tiež zabezpečia príslušníci mestskej a štátnej polície, ktorí tu budú počas dušičkového obdobia vykonávať zvýšenú hliadkovaciu činnosť. Ďalším opatrením pre komfort návštevníkov je navýšenie pracovníkov údržby cintorínov. Zvyčajne ich je okolo dvadsať, ale od 17. 10. pribudli ďalší desiati. Do práce prichádzajú ešte pred otvorením pohrebísk, o šiestej ráno, a na starosti majú zber lístia, vyvážanie odpadu a udržiavanie čistoty.

SMsZ tiež zazmluvnila štyri veľkokapacitné kontajnery, no aby nedochádzalo k rušeniu návštevníkov pri rozjímaní o svojich blízkych zosnulých, vyprázdňované budú až v nočných hodinách.

Pre návštevníkov Verejného cintorína a areálu krematória tiež bude k dispozícii úžitková voda do 9. novembra, keďže po tomto dátume začne SMsZ so zazimovaním vodovodu.

V súvislosti s dekoráciami, ktoré prinášajú pozostalí na hroby svojich blízkych, apeluje správa cintorínov na ekológiu a potrebu šetrenia životného prostredia. Návštevníkom preto odporúča, aby si k ozdobeniu hrobov vybrali prírodné kvety a materiály. Keď kvety zvädnú a vence stratia svoju pôvodnú krásu, je možné umiestniť ich do kontajnerov na bioodpad v cintorínskom areáli, odkiaľ putujú do kompostárne SMsZ, kde po spracovaní dostávajú nové využitie vo forme kompostu.

Obnova Verejného cintorína
Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu vstupných priestorov Verejného cintorína a ich okolia SMsZ prosí návštevníkov „o zvýšenú ohľaduplnosť pri vstupe na cintorín a rešpektovanie obmedzí pri parkovaní“, pričom im navrhuje, aby pricestovali mestskou hromadnou dopravou. Pre tých, ktorí sa i napriek odporúčaniu rozhodnú prísť osobným automobilom, je však k dispozícii náhradné parkovisko na Cintorínskej ulici.

Čo sa týka spomenutej rekonštrukcie ide o vskutku impozantný projekt v hodnote takmer jeden a pol milióna eur, financovaný z prostriedkov mesta Košice. Obnova priestoru Verejného cintorína od vstupnej brány až po centrálny kríž by mala byť ukončená v priebehu budúceho roka. Revitalizáciu vstupu realizuje košická spoločnosť Euro-Bau na základe architektonického návrhu ateliéru STOA, ktorý pri vypracovaní projektu vychádzal aj z predchádzajúcich skúseností s obnovou cintorína na prešovskom sídlisku Šváby (viac o tomto cintoríne si prečítate v článku Prešovské cintoríny III..

Naplánované sú stavebné práce späté s rekonštrukciou existujúcich spevnených plôch, komunikácií, parkoviska a trhu pri Verejnom cintoríne. Počíta sa tiež s inštaláciou LED svetiel či umiestnením podzemných kontajnerov.

Prínos tejto investície vyzdvihol aj košický primátor Jaroslav Polaček, ktorý sa o obnove cintorína vyjadril ako o „nádhernej rekonštrukcii“ a súčasne poukázal i na to, že nové, rozšírené parkovisko má v budúcnosti slúžiť hlavne návštevníkom cintorína a nie ľuďom z rôznych súkromných firiem, ako tomu bolo doteraz. Podľa Polačeka skrátka bude vstup na Verejný cintorín aj s celým zázemím a parkoviskom vyzerať „naozaj veľmi dobre“.

Kapacita parkoviska sa má zvýšiť na 73 miest (z toho tri miesta pre ťažko zdravotne postihnutých občanov), bude tu miesto na odloženie ôsmych bicyklov, nabíjacie miesto pre elektobicykle, ako i stožiare s bezpečnostnými kamerami a nabíjačkami pre elektrické autá. Plocha parkoviska umožní vsakovanie vody, ktorá bude po čistiacom procese využitá na zalievanie zelene a stromov. Pri vstupe ne Verejný cintorín pribudne informačná tabuľa s orientačným plánom cintorínskeho areálu. Celá plocha bude pripomínať námestie s parkom, chýbať nebudú ani lavičky, takže poslúži aj na oddych.

Naplánované je tiež osadenie prvkov drobnej architektúry – stĺpikov, kamenného obdĺžnikového podstavca i výškovo rozdelenej plochy na kladenie sviec a kvetov. Po vybudovaní nového kolumbária, oprave schodiska, zriadení kaviarne a renovácii priestorov pre zamestnancov teda ide o ďalšie skrášlenie priestoru Verejného cintorína. Zamestnanci správy cintorína, ako i predstavitelia mesta Košice preto veria, že návštevníci odpustia dočasné obmedzenia, spôsobené rekonštrukciou tohto pietneho miesta.

Na základe tlačovej správy Mgr. Petra Sasáka, PhD. a informácií z oficiálnej stránky mesta Košice www.kosice.sk pripravil Mgr. Pavol Ičo.

Za spoluprácu ďakujeme Správe mestskej zelene v Košiciach.
 

Pozrite si fotogalériu pod článkom od autora článku
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Pripravil Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 10. 2022
 
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku