Netradičné riešenie

06.07.2017

Vysoké stromy nahradili drevorezbárskou galériou

V Hornom Hričove pri Žiline majú netradičný cintorín, ktorý si chodia obzerať aj ľudia z okolitých obcí či zahraničia. Na pňoch bývalých stromov, ktoré prekážali návštevníkom cintorína, nechal správca umiestniť 20 biblických výjavov. O unikátnej drevorezbárskej galérii sme sa rozprávali so starostom obce Horný Hričov Ing. Dušanom Ďuríčkom.

Pôvodne na cintoríne Horný Hričov boli vysadené ihličnaté duglasky. Prečo obec pristúpila k takejto netradičnej drevorezbárskej galérii na cintoríne?
Keď stromy dosiahli svoju dospelosť, hraničné výšky stromov začali byť pre návštevníkov cintorína nebezpečné. Nebezpečie hrozilo najmä vtedy, keď napadol sneh a krehké konáre sa pod jeho ťarchou lámali a padali na hroby, pomníky a na ľudí. Jeden občan bol svedkom, ako padajúca haluz, obťažkaná zamrznutým snehom, zasiahla a do krvi poranila tvár pri hrobe stojacej pozostalej. Bývalé vedenie obce na čele so starostom Ing. Jozefom Trizuljakom sa preto rozhodlo odstrániť stromy, aj keď to nebolo každému po vôli a aj v súčasnej dobe sa nájde dosť kritikov tohto riešenia. Už pred ich zrezaním, sa v spolupráci so Strednou odbornou školou stavebnou na ulici Rosinská cesta 4 v Žiline a jej žiakmi dohodlo, že sa na cintoríne umiestnia do pôvodných pňov zapustené drevené reliéfy biblických výjavov. Vrchy pňov sa opatrili kužeľovými šindľovými strieškami, spodné časti sa odizolovali od zostatkov pňov v zemi.

Drevorezbárska galéria vyrástla na pňoch bývalých stromov, ktoré sa nechali dva a pol metra vysoké, zospodu sa podrezali, zaizolovali a nechali určitý čas vyschnúť. Kto bol autorom uvedených diel?
Drevorezby zhotovili v školskom roku 2006 – 2007 žiaci 2., 3. a 4. ročníka Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline, študijný odbor umelecko-remeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce. Pod vedením majstrov odborného výcviku Mgr. Miškovského, p. Šimčíkovej a p. Štafena. Tento „rodný list” si možno prečítať na drevorezbe jedného z 20-tich kmeňov. Do práce sa pustili žiaci Ryljak, Cipko, Holienčík, Savkovič, Šimún, Vojtek, Púček, Vršanský, Cisár, Rajtek, Kmeť, Prístupník, Bado, Bugový, Cigánik, Chodelka, Dodok, Száraz, Pažitka, Kmecík, Birzový a Krutek. Školu viedla pani riaditeľka Ing. Mária Wienerová.V roku 2007 sa cintorínu dostalo tohoto obdivuhodného skrášlenia.

Drevorezbárska galéria pozostáva z 20-tich stĺpov. Aké sú motívy na týchto stĺpoch?
O námete reliéfov sa diskutovalo dlhšie. Nakoniec sa od myšlienky Krížovej cesty upustilo a žiaci si ozrejmili niektoré výjavy z Biblie, čo sa považovalo za príhodnejšie vzhľadom na umiestnenie na cintoríne. Okolo cintorína, v mieste pôvodných douglasiek, tak dnes stojí dvadsať pomníčkov „padlých” stromov – výjavov z biblie: Kráľovná mája, Cesta do Jeruzalema, Krst dieťaťa, Z krížovej cesty Ježiša, Jonášova veľryba, Baránok boží, Lampy s olejom, Pokora pred krížom, Kajúcny hriešnik, Golgota, Zoslanie ducha svätého, Svätá rodina, Zbožnosť, Ukladanie do hrobu, Ježiš pred Herodesom, Kopijníci, Stvorenie neba a zeme, Premena chleba a vína, Kľúč od kráľovstva nebeského, Uzdravenie chorého Lazara.

Uprostred cintorína sa nachádza nový kríž, v tesnej blízkosti výjavov vzkriesenia a nanebovstúpenia, najväčších výročí v roku. V rohu cintorína je umiestnený patrón zosnulých sv. Jozef. Tematické okruhy, návrhy aj s popismi, pripravil správca fary v Dolnom Hričove Peter Kuliaček. Výsledkom sú drevorezby v prírodnej farbe na tmavých pňoch. Na každej drevorezbe je vyryté meno študenta. Haluzie zo stromov si odviezli miestni občania a zostatky boli postúpené miestnej píle na rezivo. Niektoré z týchto detí, autorov reliéfov, už majú úspešne za sebou vysoké školy.

Aké sú reakcie návštevníkov cintorína na túto galériu?
Obdivu tomuto dielu v prírode sa dostalo od mnohých ľudí. Ocenila ho aj odborná komisia pri Ministerstve životného prostredia a SAŽP, ktorá posudzovala pripravenosť obce do súťaže „Dedina roka 2011“. Obec nakoniec odmenili za aktivity v oblasti starostlivosti o prírodu, rozširovanie alejí a celkový vzťah k zeleni titulom „Dedina ako záhrada”. Občas sem zablúdia aj cyklisti. Jeden náš mladík, ktorý sa zamestnal v Nemecku, s nadšením zvestoval, že reportáž o drevorezbárskej galérii na našom cintoríne zazrel aj v programe nemeckej televízie.

Späť na tému O cintorínoch

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 5 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku