Čestná stráž

27.12.2013

Vojenské pohreby zabezpečuje Čestná stráž OS SR

Každý profesionálny vojak, ktorý tragicky zomrel počas pôsobenia v zahraničných misiách Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj vojak, ktorý zomrel v činnej službe, má nárok na vojenský pohreb so všetkými poctami. Okrem toho sa zúčastňujeme na vojenských pohreboch vojenských dôchodcov, ktorí boli vo výslužbe a poberali výsluhový dôchodok. O pietnych rozlúčkach, spomienkach a vojenských pohreboch sme sa rozprávali s nadporučíkom pre štátno-protokolárne aktivity Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) Ing. Zdenom Fakačom.

Na Slovensku máme Čestnú stráž prezidenta SR a Čestnú stráž OS SR. Aké má poslanie Čestná stráž OS SR a aké aktivity zabezpečuje?
V prvom rade zabezpečujeme štátno-protokolárne akcie vojenskými poctami pre štátnych a ústavných činiteľov SR, predstaviteľov vlád cudzích štátov, predstaviteľov Európskej únie a NATO a najvyšších predstaviteľov Ozbrojených síl SR. Taktiež plníme úlohy vyplývajúce z požiadaviek štátnej správy a samosprávy pri oslavách výročí, významných udalostí a pietnych aktov spoločenského, politického či náboženského charakteru. Úplné vojenské pocty sa zabezpečujú počas oficiálneho privítacieho ceremoniálu najvyšších predstaviteľov vlád zahraničných krajín v SR predsedom Národnej rady SR, predsedom vlády SR a ministrom obrany SR. Úplné vojenské pocty vykonáva čestná jednotka v sile roty so štátnou zástavou. V rámci uvítacieho ceremoniálu veliteľ čestnej stráže dáva hlásenie tomu, ktorého víta. Vojenské pocty – špalier sa prezentujú počas oficiálnych návštev predstaviteľov vlád zahraničných krajín, pre najvyšších ústavných činiteľov SR (prezident, predseda vlády, predseda Národnej rady SR), predstaviteľov Európskej únie, NATO a Ozbrojených síl SR. Vojenské pocty – špalier najčastejšie zabezpečujeme na bratislavskom letisku, respektíve na nádvorí bratislavského hradu.
 
 
Fakac
npor. Ing. Zdeno Fakač
Majú vojaci čestnej stráže špeciálnu výučbu diplomatického protokolu?
Čestná jednotka má svoje predpisy, kde je presne stanovený výcvik, ktorý musí každý vojak absolvovať. Najviac hodín je venovaných odbornej príprave, ktorá okrem iného zahŕňa aj špeciálne cviky. Vojaci sa napríklad učia, ako vysoko majú mať ruku, alebo ako majú držať prsty. Výcvik je nepretržitý, pokiaľ nie sú nejaké iné aktivity.

Aký je priebeh pietnych aktov a pietnych rozlúčok?
Pietny akt kladenia vencov sa zabezpečuje pri pamätníkoch, pomníkoch a pamätných miestach v SR aj v zahraničí. Sú to oslavy ako napríklad výročie SNP, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň boja za slobodu a demokraciu atď. Pri pietnom akte nastúpi čestná jednotka so zástavou, ktorá pozostáva z čestnej čaty, stráže pamätníka, dvoch vojakov s puškami a samotných vojakov, ktorí kladú vence. Podľa diplomatického protokolu by štátni predstavitelia nemali klásť vence sami, ale len upravovať stužky. Naši vojaci už vedia ako veniec uchopiť, ako ho položiť a odzdraviť. Dotyčný štátny predstaviteľ už len príde upraviť stužku a ukloní sa.

V akých prípadoch sa vojaci čestnej stráže zúčastňujú pietnych rozlúčok a vojenských pohrebov?
Pietne rozlúčky a vojenské pohreby sa zabezpečujú pri rozlúčkach s obeťami tragických udalostí v OS SR. Takýto pohreb prináleží každému profesionálnemu vojakovi, ktorý tragicky zomrel počas pôsobenia v zahraničných misiách a operáciách OS SR, alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel v činnej službe. Pietne rozlúčky a vojenské pohreby spolu súvisia, pretože vo väčšine prípadov po pietnej rozlúčke nasleduje vojenský pohreb. Naposledy sme zabezpečovali pohreb pre 35-ročného čatára Daniela Kavuliaka, ktorý zomrel pri plnení povinností v zahraničnej operácii v Afganistane.

Okrem toho sa zúčastňujeme na vojenských pohreboch vojenských dôchodcov, ktorí boli vo výslužbe a poberali výsluhový dôchodok. Blízki príbuzní, po predložení stanovených tlačív, majú nárok na preplatenie stanovenej finančnej čiastky vo výške 232,36 € z Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Na vojenský pohreb majú nárok aj odbojári, ktorí bojovali za druhej svetovej vojny počas SNP, tí však nemajú nárok na finančné zdroje. Na vojenskom pohrebe sa zúčastňuje Čestná stráž OS SR v zložení veliteľ zástavy, zástavník a stráž k zástave so šabľami. Stráž pozostávajúca zo šiestich vojakov na konci rozlúčky poskladá štátnu zástavu SR. Okrem toho je na rozlúčke aj nosič vyznamenaní a nosič fotografie.
 
 
Straz
Krematórium Bratislava, viac fotografií vo fotoprílohe pod článkom, foto Pavel Ondera
Zúčastňujú sa vojaci Čestnej stráže OS SR na pohreboch civilných osôb, ktoré boli významnými osobnosťami, napríklad politikmi?
Podľa diplomatického protokolu pri bývalých vysokých ústavných predstaviteľoch ide o štátny pohreb. O štátnom pohrebe rozhoduje komisia Úradu Vlády SR, ktorá tiež určí to, v akom rozsahu sa bude konať. Naposledy sa Veliteľstvo posádky Bratislava nepriamo podieľalo na zabezpečení štátneho pohrebu pri úmrtí slovenských horolezcov.

Môže mať občan SR vojenský pohreb, ak o to požiadal za život, resp. jeho blízka rodina?
Nie je to možné. Podľa zákona je stanovené kto má nárok na pohreb takéhoto druhu. No ak by sa našla osoba, ktorá by o niečo také žiadala, podľa môjho názoru by mu určite nebolo  vyhovené.

Pri niektorých pohreboch sa používa pyrotechnika a pri niektorých nie. Prečo?
Na vojenských pohreboch sa pyrotechnika používa vždy počas hrania štátnej hymny, či už z pušiek, samopalu alebo ako šrapnel zo signálnej pištole. V bratislavskom krematóriu väčšinou využívame šrapnel. Ale už sa nám napríklad stalo, že pri čestných salvách na starom Vrakunskom cintoríne sme z bezpečnostných dôvodov upustili od streľby zo signálnej pištole a strieľali sme zo samopalu s cvičným strelivom.

Je hudba so štátnou hymnou súčasťou každého vojenského pohrebu?
Každý vojak dôchodca, ktorý bol poberateľom výsluhového dôchodku, má nárok na vzdanie pôct čestnou strážou s doprovodom vojenskej hudby. Celé územie SR je rozdelené na posádky, a práve posádka zodpovedá za priebeh pohrebu. Napríklad v  rámci Bratislavy zabezpečuje pohreby Čestná stráž Ozbrojených síl SR.
 
 
Straz
Skladanie vlajky, foto Pavel Ondera viac fotografií vo fotoprílohe pod článkom
Štátna vlajka, ktorou je prikrytá rakva sa odovzdáva rodine, alebo si ju beriete naspäť?
V minulosti platilo nariadenie, podľa ktorého sa pri každom pohrebe mala blízkym zosnulého odovzdať štátna vlajka, rámik s fotografiou a poduška na medaile. Dlhodobo však nebolo možné finančne pokryť nákup zástav v takom množstve. Podľa nového nariadenia odovzdávame zástavu len príbuzným vojakov, ktorí zomreli pri činnej službe.

Majú vojaci špeciálne cvičenia na skladanie zástavy?
Áno, sú predpisy pre čestnú stráž, ktoré určujú presný postup, ako sa má vlajka poskladať a vojaci to pravidelne cvičia.

Aké sú hodnosti v Čestnej stráži OS SR?
Najnižšia hodnosť je vojak druhého stupňa (mladší strážny). Najvyššou hodnosťou je podplukovník ako Veliteľ čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Ďalšie hodnosti sú klasické ako v každej inej vojenskej jednotke, rozdelené podľa funkcií na mužstvo, poddôstojníkov a dôstojníkov.

Vojaci čestnej stráže sa svojimi aktivitami podieľajú na reprezentácii SR aj mimo územia SR. Na ktorých významných cestách sa pravidelne zúčastňujú príslušníci útvaru?
Príslušníci útvaru sa pravidelne zúčastňujú týchto zahraničných ciest: kladenie vencov v Mauthausene (Rakúsko), kladenie vencov v obci Hejce (Maďarsko), kladenie vencov v obci Dukla (Poľsko), oslavy vylodenia v Normandii (Francúzsko), oslavy oslobodenia (Belgicko) a odborný seminár čestných jednotiek. Okrem toho sa zúčastňujeme na púťach v Lurdoch (Francúzsko), Čenstochovej (Poľsko) a Mariazell (Rakúsko).

Ja som bol v Lurdoch aj v Ríme. Na jednej strane je absolvovanie púte náročné, napr. samotná preprava, ale na druhej strane je to prekrásne podujatie. Zídu sa tam čestné stráže a hudby z rôznych kútov sveta. Každý tam prostredníctvom svojej uniformy reprezentuje svoj štát. Potom sa zúčastňujeme rôznych pietnych aktov pre ministra obrany SR, respektíve štátneho tajomníka.

V akých ďalších prípadoch môžu občania vidieť vojakov čestnej stráže?
Občania nás môžu vidieť ešte na galaprograme, čo je ukážka neštandardných cvikov vytvorených výlučne pre účely reprezentácie ČS OS SR na verejnosti pri slávnostných príležitostiach (napr. 60 výročie SNP v BB, Dňa Ozbrojených síl SR, oslavy vstupu SR do NATO, vojenské plesy). Cviky a choreografiu vytvárajú najlepší príslušníci útvaru a upravujú ich na každé podujatie.

Koľkokrát sa v minulom roku príslušníci útvaru zúčastnili na pietnych aktoch, pietnych rozlúčkach, respektíve vojenských pohreboch?
Čestná stráž OS SR v roku 2012 zabezpečila 35 vojenských pohrebov. Vojenská hudba Bratislava hrala 67krát a Vojenská hudba Banská Bystrica 51krát. V roku 2012 sme spolu boli na 119 vojenských pohreboch, pričom v roku 2011 to bolo 131 pohrebov. Do konca júna 2013 sme zabezpečili 67 pohrebov.
 
 
Hudba
Vojenská hudba, Krematórium Bratislava, viac fotografií vo fotoprílohe pod článkom
Aká je personálna kapacita čestnej stráže?
Čestná stráž OS SR patrí priamo pod Veliteľstvo posádky Bratislava. Má dve roty po 47 vojakov. Každá rota sa delí na dve čaty, pričom jedna čata má tri družstvá. Dokopy máme 94 vojakov čestnej stráže, ale tabuľkové počty sú vyššie, keďže nie sme plne obsadení. Okrem toho je pod velením posádky ešte Vojenská hudba Ozbrojených síl SR  Bratislava a Vojenská hudba Banská Bystrica.

Dajú sa stíhať všetky aktivity v SR a v zahraničí s dvomi rotami?
Je toho naozaj veľa. Najmä vojenské hudby sú maximálne vyťažené. Niekedy dlhé hodiny strávené v autobuse pri presunoch do rôznych oblastí, nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí, sú doslova vyčerpávajúce. Preto aj z tohto dôvodu je niekedy ťažké zabezpečiť všetky aktivity. V každom prípade majú prioritu štátne návštevy. Verejnosť si určite pamätá na tragický pád lietadla so slovenskými vojakmi pri maďarskej obci Hejce. Vtedy bola rozlúčka na zimnom štadióne v Prešove, a potom vojaci čestnej stráže sprevádzali autá s telami obetí do rôznych kútov Slovenska.
 
Ako sa občan môže stať príslušníkom Čestnej stráže OS SR?
My ako útvar veliteľstva posádky Bratislava nemôžeme prijímať ľudí z civilu. Ak sa chce niekto dostať do armády, musí prejsť určitým systémom. V prvom rade musí kontaktovať niektoré z regrutačných stredísk, ktoré majú prehľad o všetkých voľných miestach v OS SR na Slovensku. Ak chce byť záujemca vojakom čestnej stráže, môže túto požiadavku predložiť na regrutačnom stredisku. Po splnení všetkých vstupných náležitostí bude zaradený do základného výcviku spolu so všetkými záujemcami, ktorí chcú slúžiť v Ozbrojených silách SR.

 
Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP september 2013
 
 
Späť na tému Profesionáli

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 46 fotografií

 

Podporte náš článok