Terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí po strate blízkého

10.09.2019

Straty a nálezy

Tento jedinečný terapeuticko-zážitkový pobyt sa uskutoční 30. 04. - 03. 05. 2020 v malebnom prostredí Vzdelávacieho centra Zaježová.

Porozumieť procesu smútenia je kľúčové. Práca so zármutkom pomáha porozumieť tomuto procesu  i prijať pomoc zvonka, urobiť aktívne niečo pre to, aby sme zvládli stratu čohokoľvek. Potrebujeme úprimne a naplno smútiť, aby sme sa mohli navrátiť do života. Počas pobytu budeme hľadať autentický spôsob ako vyjadriť bolesť a  ísť hlbšie do seba. Plne precítiť všemožné emócie spojené so stratou, identifikovať svoje zvládacie mechanizmy, prijať sa, zvedomiť si príležitosti ukryté v strate a ukotviť sa v nových prospešných návykoch.

Budeme spolu 4 dni, počas ktorých si prejdeme svoju minulosť, zvedomíme prítomnosť a utvoríme víziu svojej budúcnosti. Pozývame ľudí, ktorí cítia byť touto témou oslovení alebo práve prechádzajú vysporiadavaním sa po strate akéhokoľvek druhu. Či už je to rozchod s partnerom, smrť blízkeho človeka/tvora, strata zamestnania, životných plánov, ilúzií, čohokoľvek, čo sa ho dotýka.

Sprevádzať terapeutickými procesmi  a zážitkami zvedomovania minulosti, prijatia, odpustenia, vďačnosti, skúmania prítomnosti a svojich zručností/darov/talentov, definovania zmyslu i vízie vás budú:

Jana PitkovaJana Pitková - Certifikovaná poradkyňa pre pozostalých, terapeutka metódy RUŠ a terapeutických ladičiek. Vlastná rodinná tragédia ju priviedla k práci s rodinami, čo prišli o jedného, alebo viacerých blízkych členov. V roku 2013 založila s podporou Ligy za duševné zdravie  občianske združenie Kolobeh života, ktoré pomáha rodinám pozostalých vyrovnať sa s ťažkou stratou najbližších.

Andea TothovaAndrea Tóthová - Lektorka zážitkových kurzov pre všetky vekové kategórie, učiteľka, matka. Absolvovala aj výcviky Procesovo orientovanej psychológie - Facilitace skupinových procesu v Prahe, Arterapie - Gracent v Prahe, lektorské kurzy Prázdninovej školy Lipnice v Brne. Pre CEEV Živica spolulektorovala ročný kurz Existenciálna ekovýchova a víkendový Vnútorný učiteľ. K téme strát a smrti sa dostala aj vďaka práci pre Kolobeh života na pobytoch pre siroty.

Počet účastníkov je limitovaný.


 

logo KOLOBEH ŽIVOTA, občianske združenie

Tvoria ho ľudia, ktorí prešli v živote osobnou skúsenosťou straty blízkeho človeka, na základe ktorej sa rozhodli založiť toto združenie a odovzdávať skúsenosti druhým, ďalej odborníci v danej oblasti, zástupca organizácie Liga za duševné zdravie, či ľudia, ktorí chcú pomáhať a každý, kto sa chce pripojiť.

Našou víziou je totiž, aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory – blízkeho človeka, dostatok informácii, odbornú radu, ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM…

Celkovým poslaním je poskytnúť potrebné informácie, poradenstvo v smútení, „sprievodnú ruku“, priestor užitočnosti, ľudskú a odbornú spolupatričnosť aj prostredníctvom týchto aktivít : webová stránka, blog, pravidelné víkendové pobyty pre ovdovelých rodičov s malými deťmi, letné terapeutické tábory pre deti, dramaterapeutické dielne, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, dobrovoľníctvo a najnovšie i terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí po strate - Straty a nálezy.
 

straty a nalezy kolobeh zivota

 

© Slovenské pohrebníctvo

Informácie nájdete aj v letáku, prípadne na stránkach:

https://www.centrumzajezova.sk/seminare/straty-nalezy-terapeuticko-zazitkovy-pobyt

https://www.centrumzajezova.sk/seminare/straty-nalezy-terapeuticko-zazitkovy-pobyt


 
Podporte náš článok