Občania rozhodli

09.05.2023

Výsledky ankety o košickom krematóriu poslúžia na skvalitnenie služieb

Správa mestskej zelene (ďalej len: SMsZ) v Košiciach ako správca miestneho krematória nedávno v spolupráci s organizáciou Východné pobrežie vytvorila unikátny dotazník, zameraný na skrášlenie areálu krematória. Okrem výsledkov prieskumu nás zaujímal aj priebeh stavebných prác pri hlavnom vstupe na Verejný cintorín, ktorý tiež patrí pod správu SMsZ, ako i rekonštrukcia strechy krematória. Na naše otázky odpovedal referent SMsZ pre styk s verejnosťou Mgr. Peter Sasák, PhD.

1. Čo viedlo SMsZ k vytvoreniu dotazníka o skrášlení krematória a prečo ste si k spolupráci vybrali práve organizáciu Východné pobrežie?
„Východné pobrežie je podľa vlastnej charakteristiky organizáciou, ktorá hľadá, obnovuje, vytvára, udržuje, vylepšuje a dbá na mestský charakter miest a sídiel. Členovia tohto združenia sa rozhodli skúmať kvalitu verejných priestranstiev v Košiciach, pričom medzi vybrané mestské lokality patrilo aj krematórium.

Oslovili nás s možnosťou spolupráce a tú sme radi prijali, keďže získané výsledky budú relevantné i pre SMsZ. Takýmto spôsobom sa nám podarilo zozbierať názory a podnety od vyše tristo občanov. Dotazník mal za cieľ získať základné dáta, ktoré sa môžu využiť pri budúcom plánovaní zmien na území krematória a jeho okolia. Vnímali sme to ako príležitosť na skvalitnenie našich služieb a výsledky poslúžia aj pri argumentácii v prípade nutnosti obhájiť niektoré plány a návrhy na zmeny v danej lokalite.“


2. Aké sú výsledky ankety? Budete návrhy realizovať? A ak áno, ako bude skrášlenie areálu financované?
„Vďaka dotazníku sme zistili, že ľuďom chýba sviečkomat, ale aj miesto na posedenie, kaviarnička, kvalitnejšie osvetlenie a zastávky mestskej hromadnej dopravy. Na niektoré podnety vieme reagovať z pozície správcu krematória, ale množstvo z nich sa týka zásahov do väčšieho priestoru v blízkosti budovy, kde dochádza k spaľovaniu tiel, ktorý nám však nebol zverený do správy. V týchto prípadoch je na ťahu mesto Košice, ktoré s Východným pobrežím taktiež spolupracuje.“

3. Pred minuloročnou Veľkou nocou ste našu redakciu informovali o tom, že sa prepadla časť strešnej výstuže pri hlavnom vchode krematória (havária bola spôsobená dlhodobým zatekaním zrážkovej vody cez narušenú strešnú hydroizoláciu, čo viedlo k deštrukcii strešného panela a následnému prepadnutiu časti výstuže – pozn. red.). Viackrát sme už na našich stránkach písali aj o obnove areálu pri hlavnom vstupe na košický Verejný cintorín. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť, ako postúpili stavebné práce na Verejnom cintoríne a ako pokračuje oprava strechy krematória?
„Revitalizácia vstupnej časti Verejného cintorína (ide len o tzv. „dolný“ vstup z Rastislavovej ulice, Verejný cintorín má aj „horný“ vstup zo sídliska Železníky, kde rekonštrukcia neprebieha – pozn. red.) pokračuje podľa platného harmonogramu. Ukončené sú výkopové práce, prekládky sietí, na ploche budúceho parkoviska sa osádzajú obrubníky a pripravujú podkladové vrstvy. Na námestí pri hlavnom vstupe sa 28. apríla začalo s výsadbou drevín, čo je už predzvesťou záverečnej fázy celej stavby, ktorá by mala byť ukončená na konci leta. Pracuje sa aj na obnove budovy krematória – stavbári na ňu montujú obloženie a vykonávajú finálne úpravy vo vnútri hlavnej a malej sály. Najviac ale ešte dá zabrať hlavná sála, kde sa objavili statické poruchy na stenách pri odkrývaní strechy. Tie bolo nutné čo najskôr vyriešiť, aby mohla stavba pokračovať. Práce na elektroinštalácii, vzduchotechnike a rozvodoch vody sú hotové na 90%, rekonštrukcia strechy je už ukončená, v plnej prevádzke je aj kremačná pec. Stavba sa bude odovzdávať na konci júna a v júli už chceme mať prvé smútočné obrady v interiéri.“

4. Ako prebiehalo výberové konanie na spoločnosť, ktorá realizuje stavebné práce na Verejnom cintoríne a v krematóriu? Koľko budú tieto práce stáť a ako sú financované?
„Realizátor prác bol vybraný cez verejné obstarávanie, v ktorej uspel najnižšou ponúkanou cenou 1 637 098,45 € s DPH. Bohužiaľ, počas rekonštrukcie sa objavilo niekoľko ďalších závažných statických porúch, ktoré sme museli bezodkladne odstrániť, inak by nebolo možné budovu opäť uviesť do prevádzky. Cena diela sa tak vyšplhala na 2,2 milióna eur s DPH. Všetky náklady na obnovu sú hradené z rozpočtu mesta Košice.“
 
cintorín
Schodisko v areáli košického Verejného cintorína vynovili koncom roka 2021. (fotografiu poskytol Mgr. Peter Sasák, PhD.)
5. Pri našom poslednom rozhovore o zmenách poplatkov na košických pohrebiskách ste spomínali vzácnosť flóry a fauny v lokalite Verejného cintorína a v súvislosti s tým plánovanú inštaláciu vtačích búdok v priestore pohrebiska. Vítajú už teda búdky svojich „nájomníkov“?
„Áno, už sme ich osadili, lebo vidíme, že sa na tomto mieste darí rôznym vtáčím druhom a chceli sme im pomôcť nájsť viac príležitostí na hniezdenie priamo v cintorínskom areáli. Cez zimu vtáci hojne navštevujú aj kŕmidlo pri administratívnej budove, o ktoré sa starajú naši zamestnanci. Sme radi, že sa nám na tento účel podarilo získať grant z Nadácie VÚB a teší nás pozitívne prijatie celej iniciatívy verejnosťou.“

6. Plánujete do budúcna nejaké ďalšie projekty v súvislosti s Verejným cintorínom alebo krematóriom?
„Aktuálne sa zameriavame na dokončenie rozbehnutých projektov, čiže na revitalizáciu priestoru pri hlavnom vstupe na Verejný cintorín a na sanáciu porúch na streche budovy krematória. V tomto roku pribudne i sľúbené osvetlenie centrálneho schodiska na Verejnom cintoríne a v júli bude pre verejnosť dostupná aj služba Virtuálny cintorín, ktorá môže pozostalým pomôcť pri vyhľadávaní hrobových miest.“

7. Našich čitateľov sme začiatkom tohto roka informovali o zdražovaní niektorých cintorínskych služieb na Verejnom cintoríne a pohrebisku pri krematóriu článok je dostupný online tu. Na záver sa teda ešte vráťme aj k tejto téme: Ako prijala zdražovanie verejnosť? Zaznamenali ste nejaké sťažnosti, alebo ľudia zachovali k veci skôr zmierlivý postoj?

„Potrebu zvýšenia cien sme sa snažili dostatočne zdôvodniť, podrobné analýzy vplyvu zvyšovania nákladov na udržateľnosť prevádzky sme prezentovali na viacerých komisiách zriadených pri mestskom zastupiteľstve, čo prispelo k schváleniu návrhu na úpravu cien služieb mestskými poslancami. Ceny sme neupravovali od prevzatia mestských pohrebísk (t. j. Verejného cintorína a pohrebiska pri krematóriu – pozn. red.) do našej správy v novembri 2019, no náklady nám odvtedy radikálne vzrástli. Niekoľkonásobne sa zvýšili sumy, ktoré musíme platiť za energie a materiál a rástli aj tabuľkové platy zamestnancov vo verejnej správe. Zachovať doterajšiu úroveň cintorínskych služieb pri starých cenách už skrátka nebolo možné. Myslím si, že to vďaka otvorenej a včasnej komunikácii o zámere zvyšovania cien pochopila aj väčšina našich klientov a práve preto sme až do dnešného dňa dostali iba zopár sťažností na ich úpravu.“

Za rozhovor, ako i poskytnuté fotografie ďakujeme referentovi SMsZ v Košiciach pre styk s verejnosťou, pánovi Mgr. Petrovi Sasákovi, PhD.

Pozrite si fotogalériu pod článkom
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Pripravil Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 04. 2023
 

Späť na tému Súčasnosť
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku