Vyjadrenie k súčasnej situácii

08.02.2017

Vedenie SAPaKS zvolalo tlačovú konferenciu

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb dnes na svojej tlačovej konferencii ostro kritizovala súčasný stav v pohrebníctve na Slovensku. Asociácia sa dlhodobo venuje problémom na Slovensku a žiada od zainteresovaných odpovede a riešenia. Tí sa však snažia vždy zahrať situáciu do autu a časom na ňu zabudnúť. Preto sa vedenie asociácie rozhodlo o problémoch informovať aj širokú verejnosť.

Predseda SAPaKS Ladislav Stríž a podpredseda SAPaKS Vladimír Ecker sa vyjadrili k týmto témam.
 
1. Porušovanie metodických príkazov ÚDZS a Zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve, pri vypisovaní úradných záznamov zmluvnými  lekármi, pri vydávaní zosnulých pohrebnej službe na prevoz z bytov a zo zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Ako upresnil Ladislav Stríž, na Slovensku sú bežné prípady, kedy spolu so zosnulým nie je odovzdávaný aj List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o smrti. Tento list je povinný vystaviť obhliadajúci lekár na mieste úmrtia. Bežne sa však vystavuje až s odstupom času a PS, ktorá zabezpečuje prevoz zosnulého tak nemá v ruke potrebné sprievodné doklady a čo viac, spomenutý list musí sama zháňať po nemocniciach. Stríž vyzval ÚDZS, aby tieto praktiky prešetrilo a zjednalo nápravu.

2. Akreditované vzdelávacie strediská - neoprávnené vydávanie odborných spôsobilostí pohrebným službám a praktiky priebehu vzdelávania.

Vladimír Ecker poukázal na porušovanie zákona Akreditačným pracoviskom v Trnave, ktoré vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzku PS, krematórií a správu cintorínov. Z uvedeného vyplýva, že kurzy neprebiehajú v riadnych termínoch a sú skrátené. Tým prichádza k NEvyškoleniu účastníkov, ktorí tak síce získajú oprávnenie, no v praxi nevedia ako postupovať, nepoznajú ani Zákon 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
 
3. Vo väčšine štátov EÚ patrí telo zosnulého rodine. Na Slovensku je tomu inak.

Ladislav Stríž vysvetlil prítomným, že Slovensko je výnimkou v rámci väčšiny štátov EÚ, kde telo zosnulého patrí rodine, kým na Slovensku štátu. Ten s ním potom nakladá ako s vlastným majetkom. Ak sa zosnulý sám nevyradil z masy potencionálnych darcov orgánov počas svojho života tým, že písomne požiadal o vyradenie z evidencie, môže po jeho smrti prísť k odobraniu akýchkoľvek častí tela. (Viac sa naša redakcia zaoberala touto témou tu Kauza vykosteného a tu Odmietnuť darovať orgány.) U pitvy je to podobne, no s tým rozdielom, že aj keď je podaná žiadosť na neuskutočnenie autopsie, posledné slovo má lekár. Ak on rozhodne, že pitvať sa bude, nedá sa jeho rozhodnutie zvrátiť. Ladislav Stríž tak vyzýva zákonodarcov, aby sa touto témou zaoberali. Dotýka sa každého z nás, či sa to niekomu páči alebo nie.

Na základe výstupov, reakcií príslušných orgánov, verejnosti, budeme pripravovať ďalšie články a rozhovory k týmto témam.

Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 4 fotografie
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku