Čo nás "zabíja"?

09.09.2013

Prečo neumierame na starobu

Na starobu človek umiera v dnešnej dobe len veľmi zriedkavo. Je skôr výnimkou ako pravidlom, že sa dožívame vysokého veku, čo bolo tak bežné v minulosti. Aj keď sa zdá, že vek dožitia človeka sa vďaka zdravotnej starostlivosti a osvete zvyšuje, opak je skôr pravdou. Priemerný vek dožitia sa zvyšuje len štatisticky, vďaka menšej dojčenskej a novorodeneckej úmrtnosti.
 
V minulosti dôveryhodnosť výsledkov štatistík deformovali vojnové konflikty, epidémie a pod. Tie mali za následok, že priemerný vek dožitia na Slovensku bol na oveľa nižšej úrovni ako je dnes. Ak by sme sa pozreli na štáty, ktoré boli na rovnakom stupni vyspelosti v oblasti zdravotnej starostlivosti a samozrejme i sociálnych výhod tej doby, ktoré neboli zasiahnuté spomínanými deformačnými aspektmi, zistili by sme, že vek dožitia obyvateľstva bol už vtedy na rovnakej alebo väčšej úrovni (Švajčiarsko, Austrália, Nový Zéland), ako je dnes u nás. Na Slovensku sa na starobu podľa štatistík umiera len v malej miere.
 
Pre úplnosť prehľadu priemerného veku dožitia len uvedieme, že ani dnes si nemôžeme gratulovať. Oproti ideálu v Európe (Švédsko), zomierajú naši muži o osem rokov skôr a ženy o päť. Muži zomierajú v 67,92 roku života, ženy v 76,64 roku.
 
Poďme sa teraz pozrieť na to, čo nás predčasne zabíja. Mali ste možnosť vybrať si z piatich možností. Tu sú i s vašimi hlasmi:
Úrazy - 16,92%
Cukrovka - 15,38%
Nádorové ochorenia – 18,46%
Duševné ochorenia – 20%
Choroby obehovej sústavy – 29,23%
 
A teraz prvé tri miesta podľa správy o zdravotnom stave obyvateľstva ÚVZ SR:
  1. Choroby obehovej sústavy – cca 53%
  2. Nádorové ochorenia – cca 23%
  3. Úrazy, poranenia, otravy – cca 6%
  4. Na ostatných cca 18% sa podieľajú cukrovka, duševné choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby nervovej sústavy, dýchacej sústavy, infekčné ochorenia a úmrtia na starobu.
     
slovakov zabija


Viac v článku s údajmi Národného centra zdravotníckych informácií NCZI, ÚVZ SR.
Podporte náš článok