Ostrihomská bazilika

17.06.2015

Pod Ostrihomskou katedrálou

V časopise Slovenské pohrebníctvo ste už mohli vidieť krypty a hrobky viacerých slovenských kostolov, vrátane kostnice u svätého Jakuba v Českej republike. Dnes Vám prinášame reportáž z najväčšieho kostola v Maďarsku. Ostrihomská bazilika je tretím najväčším kostolom v Európe a okrem jedinečnej architektúry, vzácnych umeleckých diel a impozantného výhľadu ponúka možnosť návštevy monumentálnej krypty, v ktorej odpočívajú najvyšší cirkevní predstavitelia Maďarska, vrátane významných Slovákov.

Do Ostrihomu sme z Bratislavy cestovali autom. Zastavili sme sa v Štúrove po pána Františka Csányiho z pohrebníctva ASUNCION, ktorý bol ochotný nám baziliku ukázať osobne. Už z hlavnej Komenského ulice v Štúrove bolo vidieť majestátnu katedrálu týčiacu sa na hradnom kopci na maďarskej strane. Dozvedáme sa, že nech prichádzame do Ostrihomu z ktorejkoľvek strany, monumentálnu katedrálu môžeme vidieť zo všetkých smerov. Zo Štúrova sme sa do Ostrihomu dostali autom za niekoľko minút po nedávno zrekonštruovanom moste Márie Valérie, ktorý spája Slovensko s Maďarskom.

Najväčší kostol v Maďarsku
Ostrihomská Bazilika je kostolom viacerých „naj“, nakoľko je dómom vedúceho maďarskej katolíckej cirkvi, arcibiskupa primasa. Jedinečná je aj svojimi rozmermi. Svojou 117 metrovou dĺžkou, 47 metrovou šírkou (pri vežiach
97 m), 18 metrov širokými základnými múrmi a výškou 100 metrov je najväčším kostolom v krajine. Po rímskej katedrála Svätého Petra a londýnskej katedrále Svätého Pavla je tretím najväčším európskym svätostánkom.

Najkrajšia renesančná pamiatka v Strednej Európe
Katedrála je obrovská nielen z vonka, ale aj zvnútra. Uchvacuje nás vnútorná výška 68 metrov, jej jedinečná architektúra a v nej umiestnené umelecké diela. Sme upozornení, že ľavá bočná kaplnka je jednou z najkrajších a najstarších architektonických pamiatok renesancie mimo Talianska. Ako vlastnú náhrobnú kaplnku ju z lešteného červeného vápenca zo Süttő nechal vybudovať v rokoch 1507 – 1519 primas Tamás Bakócz (Bakócz bol sekretárom kráľa Mateja, následne kancelárom Vladislava II. a od roku 1497 primas Maďarska). Oltár bol vyhotovený z mramoru z Carrary vo florentskej dielni Andrea Ferucciho. Oltár uchvátil aj tureckých vojakov, sultán Sulejman ho dokonca nechal prerobiť na džamín. Aj slávny cestovateľ tej doby, Evlia Celebi o ňom písal s nadšením. V roku 1683, pri opätovnom získaní Ostrihomu, sa zistilo, že obliehanie prežila len táto malá kaplnka. Ján Sobiesky, poľský kráľ tu nechal slúžiť Te Deum rovnako, ako o 23 rokov neskoršie František Rákóczi II. V období baroka získal oltár kaplnky svätý obraz v striebornom ráme, s ktorým sa spája opis viacerých zázrakov. Pri výstavbe súčasného dómu nechal architekt János Pakht rozrezať kaplnku na 1 600 kusov, aby ju po prenesení z jej pôvodného miesta mohol zabudovať do novej katedrály.
 
ostrihom_1992
Jan Csernoch, kardinál, pochádzal zo Skalice, viac foto v galérii pod článkom
Svätyňa pod Ostrihomskou bazilikou
Do „hrobového trezoru“ vedie 57 schodov, pričom návštevníkov pri vchode vítajú dve monumentálne sochy. Jedna socha, ktorá s pravou rukou ukazuje na oblohu, poukazuje na večný život, zatiaľ čo druhá s vetvou palmy a vencom symbolizuje smútok pozostalých. Impozantná stavba postavená s egyptskými pohrebnými klenbami je miestom odpočinku stoviek chrámových kňazov a prímasov. V hlavnej časti krypty vo svätyni odpočívajú prímasi počnúc Ambrusom Károlyom († 1809) až po kardinála a prímasa Józsefa Midszentyho. V bočných častiach krypty sú pochovaní pomocní biskupi a väčšina členov hlavnej kapituly. „Zachovali sa tu aj pomníky slávnych stredovekých prímasov, napríklad Dénesa Széchyho alebo Jánosa Vitéza. V urnovom háji majú aj svetskí veriaci možnosť v obmedzenom počte umiestňovať popol svojich pozostalých,“ informoval nás András Juhász. V kryptách je možné vidieť aj nosné piliere kopule o hrúbke 17 metrov, ktoré sú najhrubšie v Maďarsku.

Stavba krýpt sa začala po položení základného kameňa v roku 1822. Po smrti prímasa Sándora Rudnaya bola stavba v roku 1831 okamžite zastavená súdom vo Viedni. Rudnay bol však pochovaný v krypte, ktorá už bola v tom čase dokončená. Novým arcibiskupom sa stal biskup z Veszprému József Kopácsy, ktorý bol arcibiskupom do roku 1847. Stavba sa ťažko rozbiehala, keďže János Packh bol zavraždený vo svojom dome. Pohreb tohto architekta sa konal v krypte, ktorú sám navrhol. Stavba katedrály bola dokončená prímasom Janosom Simorom, ktorý bol zakladateľom kresťanského múzea, klenotnice katedrály a Simorovej nemocnice. Jeho miesto odpočinku je tiež vo svätyni krypty.
 
ostrihom_1934
Pohľad na Štúrovo
viac foto v galérii pod článkom
Neopísateľná vyhliadka
Opúšťame arcibiskupskú klenotnicu a postupne zdolávame ďalších 109 schodov, ktorými sa dostávame do panoramatickej miestnosti na druhom poschodí nad pokladnicou. Z kaviarne vo výške 120 metrov nad Dunajom môžeme obdivovať výhľad na  most Márie Valérie, ostrihomskú a štúrovskú časť tohto úchvatného toku stáčajúceho sa na juh a Vodné mesto (Viziváros), ktoré obopína. Z panoramatickej miestnosti pokračujeme schodmi (spolu ďalších 169) na najvyšší prístupný bod na katedrále. Zdolali sme dokopy 396 schodov a  dostávame sa na kupolu Ostrihomskej katedrály, kde sa nám ponúka neopísateľný výhľad. Spočiatku máme rešpekt pred výškou a po úzkej uličke postupujeme pomaly, ale krásna vyhliadka nám nedáva priestor myslieť na strach. Ak je vraj ideálne počasie, je možné sa kochať okolitými Pilišskými vrchmi, či vrchmi Slovenska. Potom, čo obídeme celú kupolu sa vraciame po úzkych schodoch dole. Domov si odnášame nádherné zážitky z Ostrihomskej baziliky.

Záverom sa chceme ešte raz poďakovať pánovi Františkovi Csányimu z pohrebníctva ASUNCION za sprievodcovstvo. Ďakujeme taktiež referentovi pre cestovný ruch Ostrihomskej baziliky Andrásovi Juhásovi za odborný výklad.

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP IV. 2014
 
 
Späť na tému Z histórie

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 28 fotografií
Podporte náš článok