Alojz Hlina žiada zmeniť zákon

26.01.2015

Návrh na zmenu Zákona o pohrebníctve

 Poslanec NR SR Alojz Hlina navrhuje úpravu Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Najväčšou zmenou by bolo zrušenie nájomných zmlúv a zákaz pre prevádzkovateľov pohrebísk vyberať nájomné. Nájomné zmluvy uzavreté podľa § 21 predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona by sa tak stali neplatné dňom 1. mája 2015
 

V dôvodovej správe poslanca sa uvádza:
hlina_vlady_nabrezie_3073
Alojz Hlina ešte ako aktivista pri proteste pred budovou parlamentu 2.3.2010, foto Pavel Ondera
V aktuálne platnom zákone č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sú dva rozsiahle paragrafy – § 21 (Nájomná zmluva) a § 22 (Výpoveď nájomnej zmluvy), v ktorých sú upravované okolnosti užívania hrobového miesta. Užívanie hrobového miesta, do ktorého sú ukladané ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky je upravené necitlivou nájomnou zmluvou, v niektorých parametroch priam tak cynicky, akoby sa jednalo o prenájom parkovacieho miesta. Prevádzkovateľ pohrebiska sa stal určitým typom „privatizéra“, ktorý privatizoval pohrebisko a z hrobového miesta sa stal tovar.
 
Mestá a obce musia v prvom rade hospodáriť hospodárne, čo okrem iného umožní i to, aby obce dokázali zaistiť dôstojnosť svojich občanov aj po smrti. Prevádzkovanie pohrebísk nemôže byť predmetom klasického podnikateľského vzťahu s cieľom maximalizovať zisk, využitie priestoru a minimalizáciu nákladov.
 
Štát alebo samospráva má veľké deficity v tom, ako je zabezpečená dôstojnosť života našich občanov počas ich života, preto je neprípustné, aby bola narušovaná dôstojnosť zomrelého tým, že bude dochádzať  k necitlivej manipulácii s jeho ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami.


Celá dôvodová správa
Návrh zmeny zákona

Redakcia:
Oslovili sme pána poslanca NR Alojza Hlinu so žiadosťou o rozhovor. Uverejníme ho v čo nakratšom čase po jeho realizácii. Svoje názory môžete zatiaľ prejaviť v diskusii pod článkom.

Rozhovor s poslancom NR SR Alojzom Hlinom
 
Text a foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
Podporte náš článok