Náhľady vydaní 2013


Tretí ročník vydávania magazínu je logickým pokračovaním úspešnosti jeho predchádzajúcich dielov. V tomto náhľade sme priniesli novinku, u každého čísla sme nahradili sprievodné slovo redakcie originálnym editoriálom, ktorý bol uverejnený v danom čísle.


Späť do archívu
 

Slovenské pohrebníctvo IV/2013
 

SP_12_2013_obalka 15. 12. 2013 - Editoriál Rok 2013 bol bohatý na udalosti vo všetkých smeroch. Nebolo tomu inak ani v oblasti pohrebníctva. Legislatívne zmeny sa dotkli dohodárov, ktorých je v pohrebných službách a u správcov cintorínov neúrekom. Objavili sa aj niektoré novinky: QR kód si našiel cestu na náhrobné kamene, novinky neobišli ani spomienkové predmety, výrobcovia truhiel sa zamerali na ekológiu... O tom všetkom sme informovali. Pozreli sme sa na to, čo sa deje ak nastane úmrtie vo väznici, neobišli sme poradenstvo pre občanov i obce. Celý obsah roku 2013 a predchádzajúcich rokov nájdete aj na našom webovom portáli (názov dole na tejto stránke).

V poslednom tohtoročnom vydaní sme sa viac tematicky zamerali na smútok a jeho prežívanie po odchode našich drahých. Pripravili sme sedem článkov, ktoré sa dotýkajú tejto citlivej oblasti. Je dôležité hovoriť o smútku a rátať s ním vo svojom živote. Smútok a bolesť po strate blízkeho vie byť veľmi nebezpečná, v niektorých prípadoch môže viesť aj k smrti smútiaceho. Keď však budeme o procese smútenia vedieť čo najviac, značne znížime hroziace riziká. Človek potom neostane zaskočený, smútok ho síce neobíde, ale bude sa s ním vedieť ľahšie vysporiadať.

Snažíme sa obsah magazínu pripravovať tak, aby si každý v ňom mohol nájsť niečo, čo mu pomôže, čo ho zaujme, prípadne mu poradí. Ani v budúcom roku nebudú chýbať témy, na ktoré ste si už zvykli. V prvom rade ide o poradňu. Radíme pozostalým v našom „manuáli“, ďalej správcom cintorínov pri ich údržbe a rozširovaní, oboznamujeme s trendami, ktorými sa uberá ostatná Európa.

V článkoch týkajúcich sa našej histórie sme poodokryli rúšku tajomna slovenských kostolov, pod ktorými sa ukrývajú krypty. Niektoré sú verejnosti prístupné, iné, žiaľ, na sprístupnenie iba čakajú. Ide o nový seriál, na ktorý nám prišlo do redakcie veľa pozitívnych ohlasov a návrhov na reportáž z miest, kde naši čitatelia bývajú. Všetkým, ktorí si našli čas a reagovali na náš magazín, srdečne ďakujeme. Pokiaľ sme na niektoré ohlasy ešte nestihli odpovedať, určite tak urobíme v čo najkratšom čase.

Blíži sa koniec roka a s ním i vianočné sviatky. Ide o čas, kedy sú ľudia citlivejší ako po iné dni v roku. Po predvianočnom zhone sa máme čas zastaviť, obzrieť späť a zhodnotiť uplynulé obdobie. V nejednej rodine ostane pri vianočnom stole prázdne miesto, ktoré bolo ešte minulé Vianoce obsadené. Žiaľ, taký je život. Zaspomínajme si v tomto čase na svojich blízkych, ktorí museli z vyššej moci tento svet opustiť. Nechajme svoje emócie prúdiť von, spomínajme na lásku a nezabudnuteľné chvíle, ktoré sme v ich blízkosti prežili. Takto si ich pamiatku uctíme tým najkrajším spôsobom.

Za celú redakciu želám všetkým našim čitateľom pokojné prežitie Vianoc a pevné zdravie počas celého roku 2014.
 
Pavel Ondera
Pozrite si celé číslo magazínu

Slovenské pohrebníctvo III/2013
 

SP_09_2013_obalka 15. 9. 2013 - Editoriál Akosi si na Slovensku nevieme odvyknúť od starých zaužívaných praktík. Keď mne zdochne kôň, nech susedovi dvaja. Keď mne vykypí z hrnca, nech aj konkurencii a najlepšie, keď ešte z toho najväčšieho.

Obchod, podnikanie, má svoje pravidlá, ktoré sa zakladajú na dopyte a ponuke, na podmienkach nastavených štátom, v ktorom podnikáme a na možnostiach, ako vieme ísť s dobou. Nie inak je tomu i v oblasti pohrebníctva. Ako všade inde, aj tu sa nájdu „podnikatelia“, ktorí si svoje podnikanie predstavujú ako činnosť, ktorá im a ich rodinám má zabezpečiť superrýchly zisk, bez ohľadu na iných. Vidia len položku „má dať“ (od zákazníka) a vynechávajú „dal“ (od seba). Preto sa v redakcii dozvedáme o jednotlivcoch, pre ktorých nie je problém nedať štátu to, čo mu náleží, ale, a to je pre nás v brandži horšie, neváhajú sa sebecky chovať i voči svojím dodávateľom, bez ktorých by nemohli podnikať. Podrážajú svojich kolegov, ktorí sa snažia konať si svoju prácu poctivo. V neposlednom rade tak škodia všetkým nám, pretože na ich chamtivosť dopláca zákazník. Ten neraz dostane služby na podpriemernej úrovni, nebojím sa povedať, na úrovni rozvojových krajín. Ako príklad môžem uviesť situáciu, kedy sa pozostalí sťažovali, že istá pohrebná služba chcela zahádzať uloženú truhlu skalami, pretože vykopaná zemina sa akosi stratila... Inokedy sa stretnú pozostalí s nosičmi v montérkach, s hrobom, do ktorého sa nedá uložiť truhla, pretože je priúzky. Neraz je rakva poškodená, dodaný typ je lacnejší, zaplatené vence sú v úbohom stave. Toto všetko prichádza vo forme sťažností k nám na Asociáciu alebo redakciu magazínu. Aj keď sa to takmer nikdy netýka našich členov, ani u nás nie sme bez poškvrny.

Na jedného z našich členov prišli oprávnené ponosy. Hovorím o oprávnenosti po tom, ako sme celú vec preverili. Dlh tohto podnikateľa už narástol voči jeho dodávateľom do výšky 6 000 € a stále rastie. Tu by som apeloval na trocha väčšiu súdržnosť poskytovateľov a výrobcov tovaru, či už ide o rakvy alebo o urnové schránky a doplnky, aby sa navzájom informovali o takýchto podnikavcoch. Správna informácia tak ušetrí starosti kolegovi, ktorý o ničom nevie. Druhý raz sa role môžu vymeniť. Treba predísť tomu, aby takýto podnikateľský subjekt svojou vyslovene špekulatívnou činnosťou poškodzoval dobré meno Asociácie.
 
Ladislav Stríž

Pozrite si rozšírenú obálku magazínu

Pozrite si celé číslo magazínu


Slovenské pohrebníctvo II/2013
 

SP_06_2013_obalka 15. 6. 2013 - Editoriál V čase, keď začal vychádzať tento magazín, si jeden vtipný estrádny umelec zobral na paškál editoriál, ktorý vraj vtipne začínal vetou: „Letné dni sú už za nami a prichádza jeseň.“ Zdalo sa mu to výstižné pre obsah magazínu, ktorý vzápätí vtipne glosoval. Dnes by som mohol začať vetou: „Dlhú, sychravú zimu a nevľúdnu jar už máme za sebou a prichádza leto.“

Z reakcie vtedajšieho estrádneho umelca i z počiatočných ohlasov a odoziev, ktoré prichádzali zo strany nezainteresovaných ľudí, vtedy vysvitla skutočnosť, že slovenskí občania ešte nie sú pripravení na otvorenosť v tejto oblasti. Najradšej by ju vymazali zo svojich životov. Neviem, či náš národ je tak konzervatívne až detsky nevinne založený, keď sa domnieva, že ak pred niečím bude zatvárať oči, tak to v skutočnosti nebude existovať a jeho sa to nikdy nedotkne. Na rozdiel od okolitých štátov Európy, kde je téma smrti bežnou súčasťou života a kultúra vzťahu k posledným veciam človeka na tom prvom mieste, kde ešte môže občan, rodinný príslušník vzdať hold za lásku a prežitý život zosnulému, sa naši spoluobčania správajú v tomto smere ako tie tri povestné postavičky opičiek. Jedna si zakrýva oči, druhá ústa a tretia si zapcháva uši. Paradoxne, cintoríny sú dennodenne navštevované, hroby udržiavané, stavajú sa nové náhrobky, rozmáhajú sa kolumbária. Z tejto strany je všetko v poriadku. Ak však ide o informácie o poskytovaní služieb, o postupoch a trendoch v pohrebníctve, zdá sa, že väčšina ešte nepochopila.

Náš webový portál www.pohrebnictvo.sk však svojimi štatistikami dokazuje, že záujem zo strany verejnosti i občana tu je. Chápeme, že ide o vysoko intímnu oblasť jednotlivca. Preto i anonymné pátranie po informáciách je pre neho prijateľnejší spôsob ako si uchovať svoju nedotknuteľnosť. Pýtam sa však: „Je smrť intímne nedotknuteľnou skutočnosťou v spoločnosti?“

Nie, nechcem lobovať za spopularizovanie a tým bagatelizovanie takej udalosti, akou je odchod človeka na večnosť. Ide o to, aby sme prehodnotili svoj postoj k téme pohrebníctvo ako takej. Aby sme sa priblížili, keď už nie dostihli ostatné štáty v Európe. Aby sme si uvedomili, že tento kult – kult života a smrti tu vždy bol a vždy bude. Netreba pred ním zatvárať oči a už vôbec neostávať na zaužívaných praktikách zo storočí, ktoré sú definitívne za nami.
 
pavel ondera

Pozrite si rozšírenú obálku magazínu

Pozrite si celé číslo magazínuSlovenské pohrebníctvo I/2013
 

SP_03_2013_obalka 23. 3. 2013 - Editoriál Prvé číslo v tomto roku, ktoré sa vám dostáva do rúk, vo veľkej miere reaguje na požiadavky čitateľov, ktorí nám zasielajú otázky, pripomienky a podnety. Tie smerujú na redakciu magazínu i na Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb. Napokon sa stretnú na našom redakčnom stole. Práve takéto reakcie zo strany našich čitateľov sú pre nás prioritou, podobne ako trápenia, bezvýchodiskové situácie občanov, podnikateľov a samospráv, jednoducho otázky všetkých, ktorí sa na nás s dôverou obracajú. Snažili sme sa na ne v tomto čísle odpovedať v širšom meradle, a tak v magazíne nájdete články o tom, ako sa v pohrebníctve chrániť pred aktuálnym vírusom, čo všetko vás čaká, ak sa rozhodnete pre prestavbu vozidla, čo priniesli zmeny v zákonoch v súvislosti s prácou na dohodu, ako postupovať pri zmene majiteľa pohrebného miesta a veľa ďalších odpovedí odborníkov.
 
V poslednom čase akoby sa vrece roztrhlo so sťažnosťami na neprofesionálny prístup pracovníkov zdravotníckych zariadení, ktorí svojím konaním nahrávajú konkrétnym pohrebným službám, alebo z pohodlnosti či z nevedomosti nerešpektujú platné Zákony SR a komplikujú tým prácu pohrebných služieb. Aby sme nehovorili do vetra, sťažnosti prišli na nižší zdravotnícky personál, lekárov ale i na vedenia nemocničných zariadení. Jedni sa snažia presvedčiť pozostalých o tom, že musia použiť konkrétnu pohrebnú službu (a v tomto sú neraz veľmi úspešní), druhí tak isto porušujú Zákon 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a listy o prehliadke mŕtveho nevystavujú na mieste. V ďalších prípadoch ide o vedenia ústavov, ktoré po oznámeniach týchto skutočností zatvárajú oči a nekonajú, nevyvodzujú závery a dôsledky. Keďže asociácia má v rukách konkrétne podnety, obracia sa v týchto dňoch na kompetentné orgány ako sú Slovenská lekárska komora, Regionálne úrady verejného zdravotníctva i na samotné Ministerstvo zdravotníctva SR. Ich vyjadrenia vám prinesieme v budúcom čísle, prípadne ihneď po odozve ich nájdete aj na našom portáli www.pohrebnictvo.sk.
 
Asociácia, vydavateľ vášho obľúbeného magazínu, tak napreduje vo svojom poslaní. Dbať o etiku, združovať len tých najlepších, poukazovať na chyby a navrhovať východiská, v prípade porušovania Zákonov SR nemlčať. Veríme, že i s vašou podporou tak, ako ju vnímame doteraz, sa nám bude dariť všetky tieto plány a ciele napĺňať.
 
Ladislav Stríž

Pozrite si rozšírenú obálku magazínu

Pozrite si celé číslo magazínu