Náhľady vydaní 2012

Druhý rok existencie magazínu bol mimoriadne bohatý na skúsenosti a udalosti. Nadväzovali sme kontakty s inými vydavateľstvami podobných magazínov v Európe, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko ... a zároveň sme pripravovali najväčšiu udalosť v dejinách pohrebníctva na Slovensku, historicky prvú výstavu Slovak Funeral 2012 s medzinárodnou účasťou. Toto všetko sa odzrkadľovalo i v obsahu magazínu v tomto roku.

Späť do archívu

Slovenské pohrebníctvo IV/2012

SP_12_2012_obalka30.12.2012 Posledné mesiace sme žili výstavou z oblasti pohrebníctva, ktorú organizovala naša Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, vydavateľ nášho magazínu. I preto je v decembrovom vydaní magazínu venovaný väčší priestor priebehu výstavy a reakciám verejnosti. Naši redaktori pripravili krátku minianketku spomedzi návštevníkov výstavy, taktiež zaujímavé rozhovory s vystavovateľmi a organizátormi. Okrem diania v Trenčíne, nájdete v novom čísle reportáž o najmenšom a zároveň i najväčšom cintoríne na Slovensku, štatistiky samovrážd podľa NCZI, tajuplný cintorín v podzemí Bratislavy, rozhovor s primátorom Trnavy a veľa ďalších informácií. Neváhajte si prezrieť naše decembrové vydanie. Ak ste nedostali toto číslo poštou na vašu adresu, bude to zrejme tým, že ste o jeho zaslanie nepožiadali. Môžete tak urobiť po kliknutí na záložku kontakt v hornej lište.
 

Pozrite si rozšírenú obálku magazínu

Pozrite si celé číslo magazínu

 


Slovenské pohrebníctvo III/2012

SP_09_2012_obalka18.10.2012 Pracovníci redakcie sa tentoraz vybrali k našim západným susedom do Českej republiky. Navštívili Správu pražských hřbitovů a zisťovali aká je situácia v pohrebníctve v Hlavnom meste. Cestou nevynechali Vyšehrad, kde sú uložené ostatky jedného z najväčších komikov Československa, Vlastu Buriana. Vedeli ste, že i hrobári majú svoju školu? Reportáž sme priniesli na stranách 26 - 28., talianske cintoríny nám priblížil Peter Kicoš zo Žiliny. Na východnom Slovensku sa redaktori zatúlali až k primátorovi Košíc, MUDr. Richardovi Rašimu, MPH, a položili mu za hrsť otázok. Neváhajte si prezrieť naše septembrové vydanie. Ak ste nedostali toto číslo poštou na vašu adresu, bude to zrejme tým, že ste o jeho zaslanie nepožiadali. Môžete tak urobiť po kliknutí na záložku kontakt v hornej lište.

Pozrite a stiahnite si celé číslo magazínu


Slovenské pohrebníctvo II/2012

SP_06_2012_obalka10.07.2012 Redakcia pripravila pre vás júnové vydanie s veľmi pestrým obsahom. Na začiatku sme sa vybrali do neďalekej Viedne, aby sme zistili ako fungujú pohrebné služby a správa cintorínov v tejto rakúskej metropole. Náš nový spolupracovník Peter Kicoš zo Žiliny priniesol reportáž z medzinárodnej výstavy v Bologni, kde bola ťahákom programu pohrebná limuzína za rovných 500 tisíc euro. Pozreli sme sa tiež na tajomstvo bojnického sarkofágu grófa Pálfiho v rozhovore s archivárom Múzea Bojnice, Erikom Kližanom. Ďalší z návrhov cintorínov budúcnosti sa zavŕtal stovky metrov do zeme. Článok pripravila naša spolupracovníčka Mária Bednáriková. Ak ste nedostali toto číslo poštou na vašu adresu, bude to zrejme tým, že ste o jeho zaslanie nepožiadali. Môžete tak urobiť po kliknutí na záložku kontakt v hornej lište.

Pozrite a stiahnite si celé číslo magazínu


Slovenské pohrebníctvo I/2012

obalka03_201226.03.2012 Krátko po distribúcii marcového vydania vám predkladáme jeho celý obsah vo forme pdf. Celý náklad pre tento štvrťrok je už rozobraný alebo rezervovaný. Preto musíme s ľútosťou konštatovať, že pre tých, ktorí si napíšu o výtlačok nebudeme mať v tomto štvrťroku ani kus. Budú zaradení do databázy a nasledujúce číslo už dostanú priamo domov alebo do firmy. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a ponúkame možnosť stiahnutia magazínu po prihlásení sa už v tejto skrátenej dobe.Pozrite a stiahnite si celé číslo magazínu


 

 


 

Späť do archívu