Súťaž vo výkope hrobov - podmienky

19.09.2016

Kto bude najlepším hrobárom roku 2016?

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb SAPaKS spolu s výstaviskom Expo Center Trenčín vyhlasuje Súťaž o najlepšie družstvo pohrebného remesla!

Podmienky pre prihlásenie súťažných tímov:
Prihlásiť sa do súťaže môžu Pohrebné služby, Pohrebníctva, správcovia cintorínov miest a obcí na Slovensku.

Dvojčlenné tímy musia tvoriť oficiální zamestnanci (prípadne majitelia) Pohrebných služieb, Pohrebníctiev, správcov cintorínov.

Členovia tímu musia mať pracovný odev zreteľne označený firemným znakom alebo nápisom mena firmy, mesta tak, aby bola ich identifikácia zreteľná.

Tímy musia používať ochranné pomôcky pri práci, vlastné náradie a nástroje. Je zakázané používať akékoľvek motorové zariadenia, bagre a pod.

Registrácia:
Prihlásiť sa do súťaže môžete elektronicky na sapaks@sapaks.sk alebo písomne na Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, Trojičné nám. 12, 821 06 Bratislava do 15.10.2016
Uveďte názov firmy, mesto obec, majiteľ, mená účastníkov.


Podmienky súťaže
Miesto a čas konania:
Výstavisko Expo Center Trenčín, 10.11.2016 od 10°° hodiny.

Priebeh súťaže:
Po odštartovaní začnú tímy s výkopom vylosovaného hrobového miesta. Tím, ktorý ukončí výkop privolá jedného z prítomných členov hodnotiacej komisie. Zapíše sa čas a tím bude čakať kým všetky ostatné družstvá neukončia svoje výkopy. Prebehne kontrola určených parametrov, ktoré sa zapíšu do hodnotiacich hárkov. Odštartuje sa ďalšia časť. Druhá etapa bude znamenať zasypanie hrobovej jamy a úpravu povrchu. Po jej ukončení privolá tím člena komisie, ten zapíše čas a následne príde k hodnoteniu ostatnými členmi komisie.

Sledované parametre:
1. Čas výkopu
2. Dodržanie predpísaných rozmerov (200x90x150cm)
3. Čas zasypania
4. Konečná úprava hrobového miesta

Vyhlásenie výsledkov a udelovanie cien po skončení je plánované na 16°° hodinu. Víťaza predstavíme v našom ďalšom vydaní časopisu a na na našom portáli www.pohrebnictvo.sk

Priebeh súťaže z roku 2014 v článku Slovensko vyhralo výkonom 5,12 metrov kubických zeminy za 95 minút!
Podporte náš článok