Víťazstvo na súťaži v Trenčíne je doma

09.11.2014

Slovensko vyhralo výkonom 5,12 metrov kubických zeminy za 95 minút!

 Trenčín - Súťaž vo výkope hrobov. Organizátori tohtoročnej výstavy Slovak Funeral 2014 sa rozhodli využiť prítomnosť zástupcov štátov V4 na výstavisku a zmerali si sily v netradičnej súťaži. O čo najlepšie umiestnenie bojovali profesionáli pohrebného remesla, konkrétne hrobári, pre ktorých sú výkopové práce denným chlebíkom.
 

Prítomní, ale aj široká verejnosť, ktorú pri súťaži zastupovali médiá viacerých štátov sa tak mohli presvedčiť o náročnej a zodpovednej práci hrobárov, kopáčov. Kdesi hlboko v nás je zakorenená predstava, že hrobár je človek na okraji spoločnosti, neraz alkoholik, prepustený väzeň alebo človek bez vzdelania. Môžu za to časy socializmu, kedy túto prácu vykonávali ľudia asociálneho typu, ľudia, ktorí boli odsúdení z politických dôvodov na najhoršie platené pozície socialistického rebríčku.
 
sutaz vykop_4019
Súťaž moderoval Ivan Tuli Vojtek, viac foto s komentárom vo fotogalérii pod článkom
Ako uviedol v rozhovore predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž: „Ľudia by si mali uvedomiť, že na dnešných pracovníkov v oblasti pohrebníctva sú kladené vysoké nároky v súvislosti s ich profesionalitou. V styku s pozostalými musia ovládať psychológiu, musia vedieť poradiť, povzbudiť. Mali by mať aj znalosti z antropológie. Potrebné sú vedomosti o chorobách, nákazách, hygiene, keďže s tým všetkým prichádzajú denne do styku. V prípade hrobárov sa k nim prirodzene pridávajú požiadavky na ich fyzickú zdatnosť.“
 
„Organizátori Slovak Funeral – SAPaKS si za dlhodobý cieľ kladú pozdvihnutie pohrebníckeho remesla na európsku úroveň a to aj priblížením a otvorením sa verejnosti. Podobného názoru sú aj kolegovia z Maďarska, Poľska a Českej republiky. Výstavu preto predchádzala konferencia štátov V4, ktorá končila prakticky začatím súťaže vo výkope hrobov,“ dodáva Stríž.

Na štart sa postavili štyri dvojice. Po vylosovaní si „hrobového miesta“ odštartoval súťaž podpredseda asociácie Vladimír Ecker. Poľských kolegov na pozícii 1. tentoraz výnimočne zastupovali kopáči pohrebníctva Dvonč, pretože ich na poslednú chvíľu zaskočila choroba. Druhú pozíciu si vylosovali maďarskí účastníci, tretiu českí kolegovia a na štvrtej sa snažili domáci, konkrétne chlapi  z pohrebníctva mesta Bratislavy, Marianum.
 
Prvá časť súťaže končila vykopaním hrobovej jamy. Nasledovalo meranie šablónou, prihliadalo sa na čas a spôsob uloženia zeminy. V druhej časti mali dvojice hrobové miesto čo najrýchlejšie zasypať a upraviť rov.
 
sutaz vykop_4263
Rekordmani zo Slovenska nastavili laťku poriadne vysoko, foto s komentárom
v galérii pod článkom
Víťazmi sa stali naši domáci hrobári. Vykopať jamu dokázali za neuveriteľných 82 minút (1,22hod) a zasypať ju za 13 minút. Museli vykopať cca 2,56 m3 zeminy a tú opäť umiestniť na pôvodné miesto, čo v skutočnosti znamená premiestniť 5,12 metrov kubických zeme. To sa im podarilo spolu za 95 minút! Ako povedal vedúci slovenského tímu, riaditeľ Marianum, Miloslav Hrádek : “ v reálnych podmienkach sú takéto časy nedosiahnuteľné.“ Porota mala neľahkú úlohu, ale nakoniec sa zhodla na tomto umiestnení: 1. miesto Slovenská republika, 2. miesto Poľská republika (zastúpené hrobármi pohrebníctva Dvonč), 3. miesto Česká republika4. miesto Maďarská republika.
 
Všetci zúčastnení vyjadrili presvedčenie, že išlo o vydarenú akciu a rátajú s podobnými súťažami i na ďalších ročníkoch Slovak Funeral.

Text a foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 47 fotografií
Podporte náš článok