Spomienkové miesto

16.06.2023

Zvierací cintorín Nad Belou

V čarokrásnom prostredí rozľahlých lúk a lesov, neďaleko turistického strediska Jahodná pri Košiciach a zároveň nad malebnou dedinkou Košická Belá, je situované miesto, kde sa už po tretí rok lúčia majitelia zvierat so svojimi domácimi miláčikmi.

Podľa majiteľa pohrebiska MVDr. Martina Petruša bola prvotnou motiváciou pri zakladaní zvieracieho cintorína otázka pochovania jeho vlastných psov. Svoje zvieratá považoval za súčasť rodiny, a tak sa im rozhodol vzdať patričnú úctu i po smrti.

„Zviera, ktoré s vami spoluvytváralo váš život, bolo pri vás dlhé roky a robilo vám radosť a spoločnosť si iste zaslúži niečo viac. Tam teda začala myšlienka vytvoriť pekné miesto v prírode a poskytnúť ho aj ostatným majiteľom zvieratiek, ktorí by svojich miláčikov chceli pochovať. Na Slovensku je iba malý počet takýchto miest. V zahraničí však sú cintoríny pre zvieratá bežnou súčasťou veľkých miest. Mnohé z nich dokonca navštevujú aj turisti,“ vysvetlil Petruš v rozhovore pre náš magazín.

Majiteľ cintorína zároveň zdôraznil, že cesta k vzniku tohto jedinečného miesta nebola vôbec jednoduchá kvôli zložitej legislatíve a výberu lokality, ktorá musela zodpovedať jeho predstavám o dôstojnej rozlúčke so zvieraťom.

Pracovníci pohrebiska poskytujú okrem samotného pochovávania a prenájmu hrobového miesta pre zviera i rôzne doplnkové služby. Patrí medzi ne prevoz uhynutého zvieraťa a jeho uskladnenie v priestoroch, patriacich pod správu pohrebiska až do doby pochovania. „Pred pochovaním majú chovatelia možnosť rozlúčiť sa so zvieratkom v cintorínskom altánku. Následne sa zviera uloží do zeme. Klienti si môžu vybrať formu úpravy hrobu, či už je to vysypanie kamienkami a drevená tabuľka s vygravírovaným menom a rokom narodenia aj úmrtia zvieratka, alebo betónový podstavec s granitovou platňou a gravírovaním podľa fotky. Ďalšou možnosťou je kremácia bez pozostatkov, teda asanácia. Táto služba je pre majiteľov, ktorý nemajú záujem o pochovanie zvieratka, ale len o likvidáciu uhynutého zvieraťa,“ priblížil okolnosti pochovávania na cintoríne jeho majiteľ, pričom podotkol, že pri poslednej rozlúčke vždy ponecháva svojim klientom toľko času, koľko potrebujú. Na pohrebisku je tiež možné uložiť urnu s popolom zvieraťa, spopolnenie pre tento účel zabezpečuje v Košiciach krematórium Dúhový most, umiestnené v areáli miestnej Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie.

Prevádzkovateľ pohrebiska, ktorým je spoločnosť Insula s. r. o., je povinný starať sa o zeleň na cintoríne, zabezpečiť jeho trvalé oplotenie, dohliadať na poriadok a čistotu na pohrebisku a značiť hrobové miesta.

Hrob pre zviera by mal zodpovedať veľkosti zvieraťa bezprostredne po jeho prevzatí a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou, resp. papierovým obalom, v ktorom sa nachádza uhynuté zviera, by mala mať minimálne 80 cm.

Po uplynutí doby, na ktoré je hrobové miesto prenajaté, vzniká prevádzkovateľovi právo na manipuláciu s ostatkami zvieraťa, čiže na zrušenie hrobu. Prevádzkovateľ má taktiež právo na odmietnutie zmluvy a prevzatie uhynutého zvieraťa, ak klient nedoloží k zvieraťu náležité dokumenty, a to originál veterinárneho osvedčenia o príčine uhynutia alebo utratenia zvieraťa, ako aj čestné vyhlásenie chovateľa, že zviera v poslednom týždni svojho života nikoho nepohrýzlo alebo nezranilo a že nevykazovalo známky ochorenia nebezpečnou nákazou, ani podozrenia z nebezpečnej nákazy. Spolu s týmito dokladmi sa od klientov požaduje uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto a platba nájmu za tleciu dobu, ktorá je v prípade spoločenských zvierat stanovená na päť rokov. Klient má odovzdať zomrelé zviera k pochovaniu do 48 hodín od jeho úhynu v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom cintorína a musí rešpektovať existujúcu zeleň v cintorínskom areáli.
 
Pes
Socha strážneho psa zvieracieho cintorína Nad Belou. (foto: Pavol Ičo)
 
Na toto spomienkové miesto smiete prísť kedykoľvek, zastaviť sa tu môžete trebárs v rámci letnej prechádzky prírodou. V okolí sú totiž turistické trasy aj cesty pre cyklistov a v tesnej blízkosti pohrebiska je turistické odpočívadlo.

Podmienkou však je, že tu nesmiete páliť sviečky kvôli blízkosti lesa a lúk a s tým spojeným rizikom požiaru. Povolené sú iba elektrické LED sviečky. V areáli cintorína je rovnako zakázané ukladanie potravín a krmív, povolený nie je ani voľný pohyb psov alebo iných domácich zvierat.

Pohrebisko je pomerne priestranné, nechýba miesto na pochovávanie do budúcna. Čo sa týka cenníka, ten je nasledovný: Prenájom hrobového miesta na 5 rokov pre králiky, hlodavce, plazy a vtáky do 2kg stojí 50 eur, pre zviera do 20 kg 130 eur, pre zviera od 20kg do 40kg 160 € a pri zvierati nad nad 40kg si za túto službu zaplatíte 200 eur. Prenájom hrobového miesta pre urnu v urnovom háji na 5 rokov vyjde na 100 eur, pričom táto cena zahŕňa uskladnenie zvieraťa v chladiacom boxe, prípravu hrobového miesta, základnú údržbu hrobového miesta a rozlúčkový obrad. Betónový podstavec s granitovou platňou a vygravírovaným portrétom zvieratka, jeho menom a dátumami života stojí 150 eur. Vysypanie hrobového miesta kamienkami a osadenie drevenej tabuľky s vygravírovaným menom a rokom narodenia zvieraťa je novou službou, ktorej cena ešte bude upresnená. Asanácia je spoplatnená sumou jedno euro za každý kilogram váhy zvieraťa, za túto službu je však potrebné zaplatiť minimálne 20 eur. Prepravné služby v rámci Košíc stoja 20 eur, za prepravu z okolia mesta si prevádzkovateľ účtuje 50 centov navyše pri každom kilometri.

Informácie o cintoríne, ale aj rôzne ďalšie údaje, zaujímavé pre majiteľov i priaznivcov zvierat, možno nájsť na
facebookovej stránke (https://www.facebook.com/nadbelou)
a na oficiálnej webovej stránke pohrebiska
zvieracicintorin.sk (https://zvieracicintorin.sk/).
Cintorín tiež má zriadený účet na Instagrame.

Klienti zvieracieho cintorína, ktorí sú podľa Petruša hlavne z východného Slovenska, ako i jeho príležitostní návštevníci sa už teraz môžu tešiť na nové lavičky a informačné tabule, ktoré tu plánujú osadiť. Naplánované je i vytvorenie pamätníka pre záchranárske, policajné a vodiace psy.

Majiteľ pohrebiska by rád priblížil myšlienku dôstojného pochovávania zvierat aj ich mladým chovateľom, teda deťom, pre ktoré je strata domáceho miláčika častokrát veľkou traumou. Tie si tu môžu prísť zaspomínať, v tichosti poplakať a s pomocou upokojujúceho efektu okolitej prírody ľahšie prekonať bôľ zo straty milovanej bytosti, či už je to verný psík, mačka, králik, ježko alebo papagáj.

O pochovávanie zvierat na tomto cintoríne prejavujú chovatelia záujem od čias jeho otvorenia v októbri 2020 a ľudí pri vzdávaní poslednej úcty svojim miláčikom neodradila ani pandémia ochorenia COVID-19, s ktorou boli v oblasti pohrebníctva späté rôzne nariadenia ako napríklad nosenie rúšok či distančné obmedzenia.

Za spoluprácu ďakujeme MVDr. Martinovi Petrušovi a zamestnancom zvieracieho cintorína Nad Belou.

Pripravil a foto poskytol Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Publikované na portáli SP net 06. 2023
 
Späť na tému O cintorínoch
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 23 fotografií
Podporte náš článok