Pripravujete hroby na zimu a navštevujete cintoríny?

18.01.2013

Zimné obdobie

Aj keď sa v neskorej jeseni už objavujú prízemné mrazy a občas i perinbabka nás upozorní na svoju bielu perinku, ktorou nás prikryje o pár dní, v dnešnom období prichádza skutočná zima až po vianočných sviatkoch. Mrazy dokážu svojou silou nielen znepríjemniť návštevu cintorína, no môžu trvale poškodiť hrob a doplnky na ňom. Je preto dôležité, aby sme pred jej príchodom ošetrili hrobové miesta, odstránili vodu z nádob, z kamenných váz, ošetrili vhodným prípravkom pomníky a dosky, aby voda v spolupráci s mrazom nedokonali dielo skazy. Pýtali sme sa preto našich čitateľov na otázky súvisiace so zimným obdobím na cintorínoch.
 
Pripravujete hroby na zimu?
Pred Dušičkami sa o svoje hroby postará až 42,19% odpovedajúcich. Pravda, ide skôr o dekoratívnu úpravu, očistenie od jesenného lístia, vyzdobiť hrob a pripraviť sa na návštevy blízkych a známych. Tesne pred Vianocami tak urobí 12,5% hlasujúcich.

upravujete_zima_12_12

Bez ohľadu na sviatky pripraví hrob na zimu ďalších 34,38% odpovedajúcich. V ich prípade už ide s najväčšou pravdepodobnosťou skutočne o prípravu na zimu, nie o dekoratívny zámer. Pred zimou hroby neupravuje 10,94% ľudí.
 
Navštevujete cintorín počas zimy?
Návšteva cintorína počas vládnutia pani zimy so sebou prináša zvýšené nároky pri príprave človeka na pobyt v drsnejšom prostredí. Aj cestovanie je komplikovanejšie ako počas ostatných mesiacov v roku. Napriek tomu, cintoríny navštevuje 40% z odpovedajúcich bez ohľadu na počasie, keď nie je sneh, tak sa na cintorín vyberie 28,33% hlasujúcich a prestávku v návšteve cintorína počas zimného obdobia si dá 31,67% odpovedajúcich.

navstevujete-zima_12_12

Celkovo možno povedať, že starostlivosť o hroby a hrobové miesta leží príbuzným zosnulých na srdci. Je to potešiteľné zistenie, ktoré odzrkadľuje minulé i súčasné vzťahy medzi rodinami a ich predkami. Spomínanie na našich drahých, pripomínanie si vzácnych chvíľ prežitých v ich blízkosti predsa nemôže narušiť žiadne počasie ani iné prekážky.

Ruz_zima_5660
Podporte náš článok