Ortodoxný a neologický cintorín

14.08.2018

Židovské cintoríny v Bratislave

Pozemok novšieho židovského ortodoxného cintorína na Žižkovej ulici v susedstve cintorína svätého Mikuláša zakúpila Chevra Kadiša — Sväté pohrebné bratstvo v roku 1845. Nový cintorín ohradili z cesty mohutným kamenným múrom. Prvý pohreb sa konal 8. februára 1846. Plocha cintorína bola dvakrát zväčšená zakúpením susedných záhrad v rokoch 1869 a 1926. Pochováva sa na ňom dodnes.

Okrem hrobov jednoduchých, skromných členov bratislavskej židovskej ortodoxnej komunity našli tu miesto posledného odpočinku aj významné osobnosti, ktoré nielen svojím intelektom a širokými vedomosťami tvorili históriu tunajšej obce ale ovplyvňovali aj dianie ďaleko za jej hranicami. Okrem významných učencov, lekárov, podnikateľov a umelcov môžeme obdivovať hroby potomkov Chatama Sofera a ich súčasníkov, ktorí vysokou úrovňou bratislavského rabínskeho učilišťa šírili jeho slávu do celého sveta. Dobrá povesť pretrváva do dnešných dní.

Pozrieť video na youtube
Podporte náš článok