29.11.2019

Zážitkovo terapeuticky pobyt pre pracovníkov PS

Vážení pracovníci pohrebných a kremačných služieb,

sme občianske združenie Kolobeh života, ktoré už od roku 2013 aktívne pracuje s pozostalými ľuďmi, dospelými i deťmi. Na základe našich skúseností si Vám dovoľujeme ponúknuť účasť na terapeuticko-zážitkovom pobyte, ktorý sme vytvorili špeciálne pre Vás. Uvedomujeme si obtiažnosť Vašej práce a aj ľudský vklad, ktorý musíte dávať pozostalým pri ich najťažších chvíľach v živote.

Nakoľko sa s nimi stretávame pri svojej práci už dlhodobo, vieme s kým pracujete. Preto sme pripravili program s názvom "Straty a nálezy", ktorý máme odskúšaný na rôznych typoch účastníkoch.

Pripadá nám dôležité i užitočné, dať takúto možnosť aj Vám, vážime si Vašu prácu a radi Vás budeme sprevádzať pri zážitkových i terapeutických aktivitách, ktoré dávajú hlboký zmysel pre každého, kto pracuje s ľuďmi a zároveň má potrebu sa osobnostne rozvíjať.
Viac informácií môžete získať v priloženom plagáte alebo u spolurealizátorky Andrey Tóthovej:
tota@original.sk
www.kolobehzivota.sk
0904 513 663

Váš záujem je potrebné nahlásiť do 31.12.2019.

Želáme veľa síl do pracovného i osobného života.

S úctivým pozdravom,

Andrea Tóthová

 

Sprevádzať terapeutickými procesmi vás budú:

Jana PitkovaJana Pitková - Certifikovaná poradkyňa pre pozostalých, terapeutka metódy RUŠ a terapeutických ladičiek. Vlastná rodinná tragédia ju priviedla k práci s rodinami, čo prišli o jedného, alebo viacerých blízkych členov. V roku 2013 založila s podporou Ligy za duševné zdravie  občianske združenie Kolobeh života, ktoré pomáha rodinám pozostalých vyrovnať sa s ťažkou stratou najbližších.

Andea TothovaAndrea Tóthová - Lektorka zážitkových kurzov pre všetky vekové kategórie, učiteľka, matka. Absolvovala aj výcviky Procesovo orientovanej psychológie - Facilitace skupinových procesu v Prahe, Arterapie - Gracent v Prahe, lektorské kurzy Prázdninovej školy Lipnice v Brne. Pre CEEV Živica spolulektorovala ročný kurz Existenciálna ekovýchova a víkendový Vnútorný učiteľ. K téme strát a smrti sa dostala aj vďaka práci pre Kolobeh života na pobytoch pre siroty.

Počet účastníkov je limitovaný.


 

logo KOLOBEH ŽIVOTA, občianske združenie

Tvoria ho ľudia, ktorí prešli v živote osobnou skúsenosťou straty blízkeho človeka, na základe ktorej sa rozhodli založiť toto združenie a odovzdávať skúsenosti druhým, ďalej odborníci v danej oblasti, zástupca organizácie Liga za duševné zdravie, či ľudia, ktorí chcú pomáhať a každý, kto sa chce pripojiť.

Našou víziou je totiž, aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory – blízkeho človeka, dostatok informácii, odbornú radu, ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM…

Celkovým poslaním je poskytnúť potrebné informácie, poradenstvo v smútení, „sprievodnú ruku“, priestor užitočnosti, ľudskú a odbornú spolupatričnosť aj prostredníctvom týchto aktivít : webová stránka, blog, pravidelné víkendové pobyty pre ovdovelých rodičov s malými deťmi, letné terapeutické tábory pre deti, dramaterapeutické dielne, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, dobrovoľníctvo a najnovšie i terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí po strate - Straty a nálezy.
 

straty a nalezy kolobeh zivota

 

© Slovenské pohrebníctvo


 
Podporte náš článok

Globestone
Straty a nálezy
EFFS

Výsledky ankiet

Ak sa rozhodnete niektorý výsledok našej ankety použiť na svojich stránkach, uveďťe zdroj a link na náš web.

Zobraziť výsledky predchádzajúcich ankiet

Členovia sapaks

Predstavujeme Vám členov SAPaKS. Nachádzajú sa tu iba členovia, ktorí prejavili záujem o svoju prezentáciu.

Pozrite si všetkých členov.